palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése GOP-2008-1.3.2

umft pályázatA vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítését támogató GOP-2008-1.3.2 és KMOP-2008-1.1.5 pályázati kiírás átfogó célja – új vállalati K+F kutatóhelyek létesítésével, K+F intenzív befektetések ösztönzésével – a közvetlenül hasznosuló K+F tevékenység erősítése és feltételeinek megteremtése. A támogatásra 2009. április 30-ig pályázhatnak gazdasági társaságok. 7,53 milliárd Ft keretösszegből 13 projekt támogatására nyílik lehetőség.

Pályázati kód:

GOP-2008-1.3.2

Támogatás megnevezése:

GOP-2008-1.3.2- Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja:

pályázat

Forrás megnevezése:

ERFA

Forrás összege:

5 900 000 000 .- HUF

Beadási határidő:

2009.04.30.

Támogatás célja: A konstrukció célja a közvetlenül hasznosuló K+F tevékenység erősítése és feltételeinek megteremtése vállalati K+F kutatóhelyek létesítésével, illetve bővítésével; a K+F intenzív befektetések és kutató munkahelyteremtés ösztönzésével. Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati konstrukcióra jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok pályázhatnak, feltéve hogy:

  • kettős könyvvitelt vezetnek és
  • nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Jelen pályázati konstrukcióra nonprofit gazdasági társaságok nem pályázhatnak.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

Jelen Pályázati felhívás és útmutató keretében az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:
1. Alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül.
2. Alkalmazott (ipari) kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban. Magában foglalja az ipari kutatáshoz szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, kivéve a kereskedelmileg felhasználható prototípusokat.
3. Kísérleti fejlesztés: az alkalmazott (ipari) kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (idetartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is). Nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi. Termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése szintén ebbe a körbe tartozik, amennyiben azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani ipari vagy kereskedelmi alkalmazás vagy hasznosítás céljából.

Támogatás mértéke (%): 40
további információk az útmutatóban találhatóak

Támogatás minimum összege: 200 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege: 1 500 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma: – 8

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Tel.: 40/200-617
Fax.: 1/4658-503
Honlap: www.magzrt.hu
E-mail: info@magzrt.hu