palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló együttműködési program

IPA Hu_srbAz Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2016. március 29-én hivatalosan megnyílt.

A Magyarország és Szerbia közötti határon átnyúló együttműködés folytatásaként az Európai Unió kohéziós politikájának 2014-2020-as időszakában az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program újabb lehetőséget nyújt a határtérség fejlesztésére.

Az Európai Bizottság által elfogadott Együttműködési Program az alábbi támogatási területeket tartalmazza:

1. prioritási tengely: Határon átnyúló vízgazdálkodás és kockázat megelőzési rendszerek színvonalának javítása

 • Specifikus célkitűzés: A víztestek vízminőségének és a természetvédelmi területek környezeti kockázatainak (pl. aszály, árvíz, jégeső) csökkentése és kedvezőtlen hatásaik megelőzése.
 • Támogatható tevékenységek például:
  • Megbízható információ gyűjtése a felszín alatti vizek, folyóvizek, patakok, csatornák vízminőségének javítása érdekében, valamint megfelelő vízgazdálkodási rendszerek bevezetése
  • Vízgazdálkodási rendszerek kidolgozása víztestek minőségének javítása biztosítása, valamint az aszály-, árvíz-, belvízkockázatok csökkentése érdekében;
  • Rekonstrukciós tevékenységek a vonatkozó folyók és a kapcsolódó csatornák vízgazdálkodási rendszereiben
  • Beavatkozó intézkedések bevezetése a jégeső által okozott károk minimalizálása érdekében
  • Természetvédelemi együttműködés lehetőség szerint a vizes élőhelyek védelmét, kezelését illetően.

2. prioritási tengely: A határon átmenő forgalom akadályozó tényezőinek csökkentése

 • Specifikus célkitűzés: A határátkelők és a kapcsolódó közlekedési útvonalak kapacitásának növelése a közúti közlekedés és a fenntartható közlekedési formák fejlesztésével.
 • Támogatható tevékenységek például:
  • Rendszeres konzultációk szervezése a határ menti közlekedésben érintett résztvevők bevonásával a közlekedésfejlesztési tervek harmonizációja érdekében
  • Határmenti vasúthálózat fejlesztése
  • Határátkelőhelyek és a határállomásokhoz vezető fontosabb közlekedési útvonalak fejlesztése
  • A közösségi- és szállítási közlekedési infrastruktúra-rendszerek fejlesztése az üzleti infrastruktúra javítása érdekében.

3. prioritási tengely: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése

 • Specifikus célkitűzés: 
  • Közösen koordinált határon átnyúló turisztikai állomások létrehozása a kiegészítő helyi lehetőségekre alapozva a turisztikai potenciál fenntartató fejlődésének fejlesztése érdekében.
  • A kultúra, szabadidős tevékenységek, sport és természetvédelem területén folytatott együttműködés előmozdítása
 • Támogatható tevékenységek például:
  • Közös turisztikai és marketing stratégia és intézkedési terv kidolgozása és bevezetése a határmenti régióban, valamint marketingtevékenységek regionális szintű végrehajtása
  • Közös turisztikai termékek kidolgozása és fejlesztése
  • Az ágazati szereplők hálózatépítésének, kapacitásnövelésének kezdeményezése, valamint a turizmus különböző területein belüli vállalkozások ösztönzése
  • Együttműködési tevékenységek a kultúra, a szabadidő és sport, valamint a természetvédelem területén

4. prioritási tengely: KKV-k versenyképességének erősítése innováció vezérelt fejlesztéssel

 • Specifikus célkitűzés: A KKV-k növekedési képességének és munkaerő fejlesztési potenciáljának erősítése új technológiák, folyamatok, termékek és szolgáltatások kifejlesztésének és adaptációjának elősegítésével.
 • Támogatható tevékenységek például:
  • Innovációs infrastruktúrafejlesztés a KKV-kban
  • Új technológiák, folyamatok, termékek vagy szolgáltatások fejlesztésének és adaptációjának elősegítése
  • Innovációs közösségek felállítása és működtetése a gazdasági és szociális kihívásokkal küzdő területeken
  • A határon átnyúló mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozási folyamtok pozicionálása közös innovációs intézkedések bevezetésével
  • Tudásmegosztás és hálózatépítés ösztönzése és szakmai tapasztalatszerzés elősegítése a fiatal kutatók és vállalkozók számára

Letölthető dokumentumok

A programterület: A támogatásra jogosult terület Magyarország dél-keleti, valamint Szerbia északi részén helyezkedik el. A Program terület Magyarországon Csongrád és Bács-Kiskun megyét, Szerbiában pedig az alábbi, Vajdaság Autonóm Tartományon belül található NUTS III szintű területeket foglalja magába: Észak- Bácska, Nyugat-Bácska, Dél- Bácska, Észak-Bánát, Közép- Bánát, Dél-Bánát és Szerémség.

Támogatási források a teljes programidőszakra:

A program Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA) származó támogatása 65,1 millió euró, amelyet a két ország nemzeti finanszírozási hozzájárulása egészít ki, így a program teljes költségvetése 76,6 millió euró.

A program pontos elérhetősége a program weboldala.

Az egykörös rendszerű felhívás keretében, melynek benyújtási határideje 2017. január 31., mind a 4 prioritási tengely vonatkozásban lehetőség nyílik a pályázásra.

A program első, stratégiai relevanciájú projektek támogatását célzó pályázati felhívása egykörös rendszerben került meghirdetésre, melynek benyújtási határideje 2016. augusztus 26-a.

Letölthető dokumentumok

A Program hivatalos nyelve az angol, a felhívással kapcsolatos dokumentumok kizárólag angol nyelven elérhetőek.

A pályázati lehetőségekről és feltételekről kérjük, a program weboldalán lehet tájékozódni.