palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat agrárágazati szervezetek számára

kormányzati portál pályázatA Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívást tesz közzé céljainak elérésében hatékonyan közreműködő szervezetek agrárfejlesztési programjainak támogatására.

A pályázati támogatás célja, az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető:

  1. amennyiben a szervezet tevékenységét külön jogszabály szabályozza, az abban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátásához szükséges költségekhez;
  2. ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok költségeihez;
  3. ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítésének, kiadásának költségeihez;
  4. nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez.

A támogatás általános működési költségekre nem igényelhető!

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő agrárágazati szakmai civil szervezetek:

  1. székhelyük Magyarországon van,
  2. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján civil szervezetnek minősülő, és 2015. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került egyesületek és alapítványok,
  3. az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, továbbá a c) pontja valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősülnek,
  4. tevékenységüket Magyarország területén fejtik ki,
  5. érvényes alapszabállyal, illetve alapító okirattal, továbbá képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól folyamatos tevékenységet folytatnak, a 2014. évi tevékenységről szóló beszámolót a 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában foglaltak szerint letétbe helyezték, illetve közzétették.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázattal elnyerhető támogatás összege:

Az előirányzaton rendelkezésre álló keretösszeg 40 millió forint.

Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 300.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet.

A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke: A vissza nem térítendő támogatás mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatáshoz önerő biztosítása nem feltétel.

A finanszírozás módja:  A vissza nem térítendő támogatási összeg a támogatási szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül egyösszegű támogatási előlegként kerül a Kedvezményezett bankszámlájára átutalásra.

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2016. május 1.

A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi telefonszámokon kaphatnak felvilágosítást: FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya 06-1-795-3886; 06-1-795-5665, 795-2530.