palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása

szechenyi 2020Pályázat a települési önkormányzatok, civil- és egyházi szervezetek számára önállóan vagy azoknak más települési önkormányzatokkal, civil- vagy egyházi szervezetekkel alkotott konzorciumai számára a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására.

A pályázat kódszáma: EFOP-1.4.3-16

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztések átfogó célja: a gyermekesély programok továbbfejlesztése a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetű településeken a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében az alábbiak szerint:

 • legyenek elérhetőek a Biztos Kezdet Gyerekházak a koragyerekkori esélyteremtés támogatása
  érdekében az óvodáskor alatti gyereket nevelő családok számára olyan szolgáltatáshiányos, 1000 állandó lakos feletti, de 4000 állandó lakost meg nem haladó településeken, amelyek a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak, azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyermekek aránya több mint 50%,
 • váljanak hozzáférhetővé a minden gyerek korcsoportot, valamint 25 év alatti fiatalokat elérő preventív célú kistelepülési komplex gyermekprogramok és szolgáltatások az olyan 1000 állandó lakos alatti szolgáltatáshiányos településeken, ahol nem csökken a gyerekszám, és amelyek a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak, azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyermekek aránya több mint 50%.

Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint

 • a Biztos Kezdet Gyerekház létesítéséhez kapcsolódóan az óvodáskor alatti gyermekek és szüleik számára különféle programok és fejlesztések biztosítása;
 • a szocio-kulturális hátrányok kompenzálása, a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását
  támogató foglalkozások elérhetővé tétele, a szülői kompetenciák erősítése, a szülő és az
  óvodába még nem járó gyermek együttes támogatása, a helyi közösség mozgósítása;
 • „Jó kis hely” létesítéséhez kapcsolódóan a 0-25 év alatti gyermekek és fiatalok számára korcsoportos szükségletekre épülően különféle preventív célú programok, foglalkozások biztosítása, a szülők bevonása, a helyi közösség fejlesztése.

Célcsoport
A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a megvalósítási területet jelentő településen élő gyermekek és fiatalok, valamint családjuk alkotják.

 • Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében: elsősorban a 3 év alatti intézménybe nem járó gyerekek és szüleik  „Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetében: 25 év alatti gyermekek és fiatalok korcsoportjai, 3 év alattiak, óvodások elsősorban óvodán kívüli időben, általános iskolás és középiskolás korúak, valamint az ifjúsági korosztály, ahol lehetséges, a szülők bevonása mellett.
 • A projekt másodlagos (közvetett) célcsoportját a program területén működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai alkotják.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5,5 milliárd Ft.

A támogatott kérelmek várható száma:

 • 1000 – 4000 lakos közötti, több mint 50% rgyk-s gyermekkel rendelkező települések esetén legalább 50 db (Biztos Kezdet Gyerekház létesítéséhez kapcsolódóan),
 • 1000 lakos alatti, több mint 50% rgyk-s gyermekkel rendelkező, nem csökkenő gyermekszámú települések esetén legalább 80 db („Jó kis hely” létesítéséhez kapcsolódóan).

Támogatást igénylők köre

 • Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetén: 1000-4000 fő állandó lakossal és több mint 50%-os rgyk-aránnyal;
 • „Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetén: 1000-nél kevesebb állandó lakossal és több mint 50%-os rgyk-aránnyal, valamint nem csökkenő gyerekszámmal rendelkező településeken működő alábbi szervezetek:
  • GFO kód szerint:
   321 – helyi (települési) önkormányzat
   371 – helyi nemzetiségi önkormányzat
   525 – vallási tevékenységet végző szervezet
   529 – egyéb egyesület
   551 – bevett egyház
   552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
   555 – elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
   559 – egyházi szervezet technikai kód
   569 – egyéb alapítvány
   572 – nonprofit korlátolt felelősségű társaság
   573 – nonprofit részvénytársaság

A települési és helyi nemzetiségi önkormányzat kivételével támogatási kérelmet nyújthat be az a szervezet is, amelyik rendelkezik a települési önkormányzat támogató testületi döntésével.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege

 1. Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében: 1000 – 4000 lakos közötti, több mint 50 % rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 35 millió Ft, maximum 40 millió Ft;
 2. „Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetében: 1000 lakos alatti nem csökkenő gyerekszámú, több mint 50 % rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 40 millió Ft, maximum 44 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Letölthető dokumentumok

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. október 27-étől – 2018. október 29-éig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. november 25.
 • 2016. december 23.
 • 2017. március 1.
 • 2018. október 29

Pályázat weboldala: Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása