palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KDOP-2009-2.1.1/A Kiemelt turisztikai vonzerők fejlesztése

umfteulogo_15013Támogatás célja: Az operatív program turisztikai vonzerők fejlesztésével foglalkozó prioritása lehetőséget nyújt a régió turizmusában meghatározó jelentőséggel bíró vonzerők fejlesztésére. A vonzerők fejlesztésének célja, hogy olyan attrakciók működjenek a régióban, amelyek az adott turisztikai desztinációban önállóan is vonzerőt jelentenek a turisták számára.
A kiemelt felhívás fő célkitűzése a régió meglévő turisztikai adottságaival összhangban és azokra építve a turisták igényeihez kapcsolódva
• innovatív, magas színvonalú, egyedi, önálló vonzerővel bíró turisztikai termékekkialakítása, illetve

• a régió kiemelt turisztikai desztinációinak összehangolt fejlesztése.

A kiemelt konstrukció keretében megvalósításra kerülő projektek ezzel együtt hozzá kell, hogy járuljanak a turisztikai szektor alábbi nemzeti szintű stratégiai céljainak eléréséhez
is:

  • A hazai turizmus versenyképességének növelése
  • Innováción alapuló kínálatfejlesztés
  • Regionális szintű desztináció-fejlesztés

• Turisztikai fejlesztések multiplikatív hatásának révén a lokális és térségi gazdaság
teljesítményének, versenyképességének javítása

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Forrás összege: 1 608 893 749 .- HUF

Beadás kezdete: 2009.04.15.

Beadási határidő: 2010.12.31.

Támogatás mértéke (%): 85

Támogatás minimum összege: 1 000 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 1 609 000 000.- HUF

Kedvezményezettek köre: A 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 16. §-nak megfelelően:
A projektgazda költségvetési szerv, illetve 100%-os állami tulajdonban lévő szervezet, Kormány által alapított közalapítvány, önkormányzat, önkormányzati társulás vagy önkormányzati intézmény, illetve egyház. Az NFÜ előterjesztése alapján a Kormány ettől indokolt esetben eltérhet.

Projektjavaslat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Önállóan nem pályázhatnak, de konzorciumi tagként bevonható szervezetek:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű
1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21)
2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő non-profit
gazdasági társaságok (KSH 599) Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek köre: Egy pályázat azonos turisztikai desztinációban többfajta tevékenyég megvalósulását is támogathatja. A tevékenységeknek az adott desztináció arculatát meghatározó vonzerőkhöz kell kapcsolódniuk. Támogatás kizárólag legalább az év 300 napján nyitva
tartó létesítmények fejlesztéséhez igényelhető (kivéve indokolt esetben az öko-, illetve aktív turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó létesítmények fejlesztését).

Önállóan támogatható tevékenységek:

– Nemzetközi, országos jelentőségű kulturális és örökség helyszínek turisztikai fejlesztése

– Aktív turizmus: nemzetközi és országos jelentőségű aktív turisztikai
desztinációk fejlesztése

Letölthető pályázati dokumentumok

pályázati dokumentáció