palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

Pályázati felhívás a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat célja Magyarország kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlásának biztosítása. A pályázat célja továbbá a tanári vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása, valamint a tanárszakot, illetve szakpárt – elsősorban az 1. számú mellékletben megadott szakokat, szakpárokat – választó pedagógusjelöltek számának növelése, a hazai köznevelési rendszer tanári ellátottságának megerősítése.

A pályázat tárgya a pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas támogatása azon félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgató hallgatói jogviszonya fennáll, amennyiben az Ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa megjelölt három megye egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

Pályázók köre:

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:

  1. egységes, osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat,
  2. vállalja, hogy
    1. a tanárképzésben, vagy gyógypedagógia alapképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és
    2. az oklevél megszerzését követően – Korm.rendeletben, a jelen működési szabályzatban és pályázati felhívásban, valamint a támogatási szerződésben foglaltak szerint – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn, és
    3. megfelel a jelen működési szabályzatban és pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

Az ösztöndíj az ösztöndíjas jogviszony első félévében rögzített értékelési szempontjai alapján differenciáltan, 125.000,- Ft, 250.000,- Ft vagy 375.000,- Ft/félév/fő összegben kerül megállapításra.

Az ösztöndíjas jogviszony második félévétől az ösztöndíjak összegét a KÖB minden tanulmányi félév kezdetén felülvizsgálja a rendelkezésre álló keretösszeg, valamint az Ösztöndíjas utolsó aktív félévben elért kreditindexe figyelembevételével. Az ösztöndíj megállapítása differenciáltan, 0,- Ft, 125.000,- Ft, 250.000,- Ft vagy 375.000,- Ft/félév/fő közötti összegben történik.

Letölthető dokumentumok

KKÖP pályázati felhívás 2018_2019

A pályázat benyújtási határideje: A 2018/2019. tanév első félévétől kezdődően létesíthető ösztöndíjas jogviszony vonatkozásában a pályázat benyújtásának határideje 2018. szeptember 30. napja.

Bővebben a pályázatról: Klebelsberg Képzési Ösztöndíj