palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj

filharmonia pályázatA Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal zeneszerzők, zenetudósok, zenekritikusok részére a Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj elnyerésére.

Beadási határidő: 2011. február 28.

Az ösztöndíj célja: Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez.

Ösztöndíjban részesülhet: évente 8 fő

Pályázhatnak: 1976. január 1. után születettek

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap

Az ösztöndíj bruttó összege: 80 000 Ft/hó

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú intézménybe beiratkozott hallgató, valamintaki 2011-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, illetve az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) részesül.

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat tartalmi és formai követelményei: Az ösztöndíjat egy éves programmal lehet megpályázni. Az ösztöndíj több személynek megosztva is adományozható, egy pályázó legfeljebb három alkalommal nyerheti el. Az ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíj időtartama alatt készített művek publikálásánál, előadások alkalmával feltünteti, hogy Kodály Zoltán ösztöndíjas.

Benyújtandó

  1. A pályázat mellékleteként megjelent adatlap,
  2. az 1. számú melléklet, a nyilatkozat,
  3. egyetemi diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata,
  4. szakmai önéletrajz
  5. részletes munkaterv
  6. a pályázó eddigi szakmai tevékenységének dokumentációja, egy partitúra vagy tanulmány

A pályázatokat elektronikus formában és 9 nyomtatott példánybana Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.
Felelős munkatárs: Széll Ágnes, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 31. I./2. Telefon: 266-1459, E-mail: filharm@hu.inter.net; szell.agnes@hu.inter.net

Beadási határidő: 2011. február 28.

Az elbírálás határideje: a beadási határidőt követő legfeljebb 30 munkanap.

Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

Letölthető dokumentumok

pályázati felhívás
pályázati adatlap

A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, de letölthető a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. honlapjáról (www.filharmoniabp.hu ).

Hiánypótlás: Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

  • a pályázati feltételeknek nem felel meg
  • hiányos a mellékelt dokumentáció
  • az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
  • határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása

A pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kinevezett, a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

A kuratórium tagjai:Dubrovay László (a Magyar Muzsikus Fórum delegáltja), Földes Imre (a Magyar Zenei Tanács delegáltja), Hollós Máté (a Magyar Zeneszerzők Egyesülete elnöke), Jeney Zoltán (a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneszerzés Tanszékének vezetője), Kovács Sándor (a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszékének vezetője) és Tallián Tibor (az MTA Zenetudományi Intézete igazgatója)

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. irodájába lehet benyújtani.

A Filharmónia Budapest az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a www.filharmoniabp.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai: A pályázó szakmai előélete, munkássága, és az ösztöndíj felhasználására megadott programterv.

Szerződéskötés: A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése: Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség

Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről évente kötelesek beszámolni. A beszámoláshoz az Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyilvános lehetőséget is biztosít. A kuratórium a beszámoló alapján, évente dönt az ösztöndíj további folyósításáról vagy megvonásáról. Minden évre új pályázat nyújtandó be!

Az ösztöndíjas muzikológusnak 2011 decemberébenegy kb. 1/2 órás zenetörténeti előadást kell tartania kutatási eredményeiről, a zeneszerzők műveiből pedig nyilvános hangversenyt rendez a Filharmónia.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:

Az ösztöndíjas köteles az ösztöndíja időtartama alatt készített művek publikálásánál, előadásai alkalmával feltüntetni, hogy Kodály Zoltán ösztöndíjas,és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásának tényét a logó feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logó elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető.

A logó a www.nefmi.gov.hu honlapon feltüntetett módon e-mailben kérhető meg a tárcától.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Széll Ágnes, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 31. I./2. Telefon: 266-1459,  E-mail: filharm@hu.inter.net; szell.agnes@hu.inter.net

A pályázati kiírás, az adatlap és a nyilatkozat letölthető a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról www.nefmi.gov.hu, és innen.