palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Komplex beruházások támogatása GOP-2009-2.1.2C

umft pályázatA kiírás keretében olyan komplex technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektekre lehet pályázni, amelyeknek célja a vállalkozások által előállított hozzáadott érték növelése, az innovációs, adaptációs képességek erősítése.

Emellett a környezetvédelmi, energia és anyagtakarékossági célokhoz, a piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai fejlesztés megvalósítása is cél lehet.

A támogatás a beruházás összes elszámolható költségének legfeljebb 50%-a lehet. A támogatás összege legalább 150 millió, legfeljebb 500 millió forint.

Jelen pályázati kiírásra kizárólag azon gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók pályázhatnak, amelyek megfelelnek a pályázati felhívásban részletezett feltételeknek. A kiírás keretében kizárólag a munkanélküliséggel leginkább sújtott, a Pályázati felhívás és útmutató mellékleteiben felsorolt komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez tartozó települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni. A pályázatok benyújtása 2009. május 5-ig lehetséges.

Pályázati kód: GOP-2009-2.1.2/C
Támogatás megnevezése: GOP-2009-2.1.2/C komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzető kistérségekben
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja: pályázat
Forrás megnevezése: ERFA
Forrás összege: 7 000 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.03.30.
Beadási határidő: 2009.05.05.
Elérhetőség: Pályázati dokumentáció
Támogatás célja: A komplex technológiai fejlesztésen, korszerősítésen alapuló vállalkozásfejlesztési
projektek célja a vállalkozások jövedelemtermelı képességének növelésén keresztül:
1. Innovációs, adaptációs képességének erısítéséhez;
2. Vállalkozások által elıállított hozzáadott érték növeléséhez;
3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz;
4. Piacra jutáshoz
kapcsolódó technológiai fejlesztés megvalósítása a komplex programmal segítendő
leghátrányosabb helyzető kistérségekben.
Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
– kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
– szövetkezetek,
– SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók.
Támogatási feltételek: 1 Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának
2 Infrastrukturális és ingatlan beruházás, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának
3 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követıen maximum 12 hónapra
4 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
5 Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is
6 Piacra jutás támogatása
7 Vállalati HR fejlesztés
8 Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken
9 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása
Támogatás mértéke (%): 50
Támogatás minimum összege: 150 000 001.- HUF
Támogatás maximum összege: 500 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 15 – 30
Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.huEz az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
Közreműködő szervezet: Neve: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Tel.: 40/200-617
Fax.: 1/4658-503
Honlap: www.magzrt.hu
E-mail: info@magzrt.huEz az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.