palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Könyvkiadási és fordítási támogatás Japánnal kapcsolatos művekre

Könyvkiadási és fordítási támogatás Japánnal kapcsolatos művekre (Support program for Publication and Translation on Japan) QE-TPS. A program értékes, Japánról szóló vagy japán vonatkozású humán, társadalomtudományi, művészeti művek, továbbá japanisztikai kutatásokhoz fontos referencia munkák fordítására és kiadásásra ad támogatást. Különleges elbírálásban részesülnek a pályázati űrlaphoz tartozó ajánlott művek listáján szereplő japán művek.

Pályázhatnak: külföldi és japán kiadók. Szerzők és fordítók mint magánszemélyek nem pályázhatnak.

Támogatott projektek:

  • művek fordítása és/vagy kiadása
  • újonnan írott művek kiadása

A választott művek a japanisztika témakörébe tartozhatnak a bölcsészet- és társdalomtudományok, illetve a művészetek területéről. Fordítások esetében elsőbbséget élveznek a Japán Alapítvány által összeállított ajánlott művek listáján szereplő munkák. Kizárólag fordításra, kizárólag kiadásra, illetve mindkét kategóriára benyújtható pályázat.

Követelmények:

  1. A projekteknek 2012. április 1. és 2013. február 28. között kell megvalósulniuk.
  2. Fordítási pályázat esetén a fordításnak az eredeti nyelvből kell történnie. Más nyelvből való fordítást   csak akkor elfogadott, ha az adott országban kevés a japán fordítók száma.
  3. A pályázónak rendelkeznie kell a szerzői jogok birtokosának engedélyével a fordításra és kiadásra     vonatkozóan.
  4. A pályázónak csatolnia kell a fordító és a kiadó között megkötött szerződést a fordítói díjra vonatkozóan.
  5. A pályázat benyújtható a fordítási munkák bármelyik fázisban, a fordítási munkák alatt, illetve azok befejezése után. (Amennyiben a pályázat beadásakor a fordítás nem fejeződik be, úgy azt 2013. február 28-ig teljesíteni kell.)
  6. Újonnan írott művek esetében a kéziratot a pályázat beadására el kell készíteni.

Nem támogatjuk:a vallási vagy politikai célú projekteket, időszaki kiadványok, periodikák, múzeumi katalógusok, útikönyvek, szótárak és japán nyelvoktatási anyagok, illetve olyan művek kiadását és fordítását, amelyek nem számítanak széles körű terjesztésre.

Finanszírozás:

  1. Fordítás esetében a fordítói díjak 40-60 %-át fizeti ki a Japán Alapítvány. (Általános művek:40%, akadémiai művek:40-60%, ajánlott művek listáján szereplő művek:60%) A támogatás mértéke nem haladja meg az 1 millió jent.
  2. Könyvkiadás esetében a támogatás mértéke általában a nyomdai és kötési költségek egynegyede, az ajánlott művek listáján szereplő könyvek esetében maximum a költségek fele. Általában a támogatás mértéke nem haladja meg az 1 millió jent.

Határidő:2011. november 18.

Bővebben: http://www.japanalapitvany.hu/