palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Könyvtár, ami összeköt pályázat könyvtárosoknak

A program célja a Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása. A résztvevőknek az Országgyűlési Könyvtárban eltöltött egy hónap során lehetőségük nyílik a könyvtár állományának, szolgáltatásainak, működésének megismerésére; saját szakmai tevékenységük bemutatására; kapcsolatépítésre; közös szakmai együttműködési projektek kidolgozására, illetve azokban való részvételre, az Országgyűlés munkájába való betekintésre.
Az ösztöndíjat elnyert fiatal könyvtárosok feladatai: 
 • az Országgyűlés működésének, a különbözőparlamenti szervezetek munkájának megismerése;
 • az Országgyűlési Könyvtár feladatainak, működésének megismerése;
 • a magyarországi könyvtári rendszer megismerése;
 • írásos beszámoló készítése az egy hónapos munkáról.
Az ösztöndíj keretében  2013. szeptember 7 – október 6.  között  nyolc határon túli és két magyarországi szakember tölthet egyidejűleg egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban.
A nyertes pályázók az ösztöndíj időszaka alatt díjazásban részesülnek, melynek összege 250 000 Ft (bruttó). A nyertes pályázók részére utazási és szállásköltséget biztosítunk.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
A programra az alábbi országokból lehet pályázni: Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna.
A programra felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves dokumentálható könyvtárban végzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek vagy középfokú végzettséggel rendelkező 5 éves könyvtárszakmai tapasztalattal rendelkező könyvtárosok pályázhatnak, akiknek életkora nem haladja meg a 40 évet.
A pályázóknak rövid (5–8 nyomtatott oldal terjedelmű) pályamunkát kell benyújtaniuk az alábbi kutatási témák egyikében:
 1. Könyvtárak a nemzetpolitikai feladatok szolgálatában (gyűjteményszervezés, szolgáltatáspolitika, szolgáltatásmarketing).
 2. Egy meglévő nemzetpolitikai gyűjtemény bemutatása.
 3. Nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi digitális adattár létrehozása, működtetése.
 4. A Kárpát-medencei magyar kisebbség könyvtári ellátásával kapcsolatos együttműködés lehetőségei és formái.
 5. A magyar kulturális örökség bemutatása helyi gyűjteményekben.
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 • a pályázó szakmai önéletrajzát;
 • elérhetőségét (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím);
 • az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány vagyoklevél másolatát;
 • munkaviszonnyal rendelkezőpályázó esetében munkahelyi nyilatkozatot annak igazolására, hogy a pályázó munkahelye kész biztosítani a nyertes pályázónak a programban való részvételt (állandó munkahely hiányában ezen igazolás benyújtása nem szükséges);
 • a szakmai tapasztalat meglétét igazoló dokumentumo(ka)t;
 • rövid (1-2 oldalas) motivációs levelet.
A pályázatot kettő nyomtatott példányban az alábbi címre kérjük elküldeni:
Markója Szilárd igazgató
Országgyűlési Könyvtár
H-1055 Budapest
Kossuth tér 1–3.
A pályázatot kérjük elektronikusan is elküldeni az osztondij@ogyk.hu címre. (Formátum: MS Word)
A pályázat beküldési határideje: 2013. május 7. (kedd) (postára adás és e-mail dátuma). 
További információ a fenti e-mail címen kérhető.
A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakemberekből álló bíráló bizottság értékeli. Az eredményről 2013. július 15-ig minden pályázó értesítést kap. A díjazottak listáját az Országgyűlés (http://www.parlament.hu) és az Országgyűlési Könyvtár  (http://www.ogyk.hu) honlapján tesszük közzé.
Bízunk abban, hogy a résztvevők az Országgyűlési Könyvtárban szerzett tapasztalatokat és ismereteket széleskörűen hasznosítani tudják majd későbbi munkájuk során.