palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Közösen-könnyebb képzési pályázat

A pályázat célja, olyan Magyarország területén megvalósuló közösségfejlesztő és projektgeneráló foglalkozások megtartásának támogatása, melyek hozzájárulnak a pályázó formális és informális közösségeinek fejlesztéséhez, projektötleteik megvalósításának elősegítéséhez.

„Közösen-könnyebb!” Közösségfejlesztő és projektgeneráló foglalkozás

Pályázat kódja: TW-KPF-2012

Cím: Közösségfejlesztő és projektgeneráló foglalkozás

Kiíró: TEAMWORK Oktatási és Képzési Centrum

Határidő: 2012. augusztus 27.

A foglalkozásokat az alábbi témakeretek alkotják:

 • Település és közösség
 • A csapatmunka sajátossága, előnyei
 • A hatékony közösség sajátosságai
 • Közösség és projekt
 • Együttműködés településen belül és kívül
 • Hatékony forrásszervezés
 • Közösségi projektmenedzsment
 • Pályázati lehetőségek közösségeknek

A pályázat keretében a nyertes pályázó egy 10 órás foglalkozás kedvezményes lebonyolítására kap lehetőséget, melyhez oktatót, tananyagot, technikai felszerelést a pályázat kiírója biztosít. A nyertes pályázó kötelessége a tanfolyam megtartásához szükséges helyszín biztosítása megfelelő berendezéssel (asztal, szék, elektromos áram) a tanfolyam idejére (egy nap, 9 órától 19 óráig). A tanfolyamon minimum 5 fő, maximum 30 fő vehet részt.

Pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be

 • települési önkormányzatok és intézményeik,
 • civil szervezetek (alapítványok, egyesületek)
 • informális közösségek, csoportok, klubok (pénzügyi lebonyolítóval)
 • cégek, vállalkozások

A pályázók a következő kategóriákba jelentkezhetnek:

A képzés díja az I. kategóriában

A képzés díja a II. kategóriában

A képzés díja a III. kategóriában

0 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

 A képzés teljes díja támogatás nélkül: 250 000 Ft

 I. kategória feltételei:

 • A pályázó önkormányzat, intézmény, vagy civil szervezet, illetve hozzájuk kapcsolódó informális szervezet lehet.
 • A pályázó vállalja, hogy a képzés utáni hat hónapban közösségformáló projekt megvalósítását indítja el saját közösségén belül, amelyben szakmai mentorálást kap a pályázat kiírójától.
 • A pályázati adatlap mellékleteként egy helyi szintű projektötletet, elképzelést vázol fel, amelynek közösségfejlesztési szándéka van.
 • A pályázó vállalja, hogy a kiíró TEAMWORK Oktatási és Képzési Centrummal együttműködési megállapodást köt, amelyben közösségi projektek megvalósítására, fejlesztési tevékenységekre kötnek együttműködést, a pályázati kiírás mellékletét képező együttműködési tervezet alapján.

II. kategória feltételei:

 • A pályázó vállalja, hogy a képzés utáni hat hónapban közösségformáló projekt megvalósítását indítja el saját közösségén belül, amelyben szakmai mentorálást kap a pályázat kiírójától.
 • A pályázati adatlap mellékleteként egy helyi szintű projektötletet, elképzelést vázol fel, amelynek közösségfejlesztési szándéka van.

III. kategória feltételei:

 •  Ebben a kategóriában nincs megkötés

A projektben pályázott foglalkozások ideje: 2012. október 1. – 2012. december 15.

A pályázatban be kell mutatni a pályázó szervezetet, a tervezett egynapos képzés, helyét, javasolt napjait (a pályázó javaslatot tehet a neki megfelelő képzési napokra az adott időszakon belül), célcsoportját. Egy pályázó több időpontot is megjelölhet. Egy pályázó több közösség nevében is nyújthat be pályázatokat. Ebben az esetben a pályázatok külön kezelendőek.

Az I. kategóriában pályázóknak a pozitív elbírálás feltétele a mellékelt együttműködési megállapodás feltételeinek elfogadása.

Az I. és II. kategóriába pályázóknak egy közösségfejlesztő projektötlet felvázolása is szükséges a pályázati dokumentáció mellékleteként max. egy A/4-es oldal terjedelemben.

A nyertes pályázóknak a képzés megtartásához szükséges prezentációs eszközöket, az elektronikus tananyagot, illetve az előadókat biztosítjuk a pályázott napon 10 órás időtartam keretében. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk, melyben a felek jogait és kötelezettségeit részletesen szabályozzuk.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. Kitöltött pályázati adatlapot,
 2. I. kategória esetén a pályázó szervezet részéről aláírt együttműködési megállapodást.
 3. I. és II. kategóriába jelentkezés esetén a közösségfejlesztő projektleírást.
 4. I. és II. kategóriába jelentkezés esetén a pályázó nyilatkozatát, hogy a képzés utáni fél évben közösségformáló projekt megvalósítását indítja el saját közösségén belül.
 5. A szervezet, cég, vállalkozás működését, civil szervezetek esetében a tevékenységet igazoló létesítő okirat másolatát (informális közösségeknél a pénzügyi lebonyolító nyilatkozatát a pályázó befogadásáról).

A pályázati adatlapot e-mail-en az info@teamwork.hu címre, vagy postán a TEAMWORK Oktatási és Képzési Centrum címére (3300 Eger, Maklári u. 67/B) kérjük elküldeni egy példányban, 2012. augusztus 27. hétfő éjfélig.

A pályázati döntésről a nyerteseknek értesítést küldünk és a nyertesek listáját a honlapunkon tesszük közzé.

A pályázati adatlap letölthető a www.teamwork.hu honlapról. További információ az info@teamwork.hu e-mail címen, vagy a 06-30/2063-785-ös telefonszámon kérhető.