palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kutatói Pályázat Pedagógusnak

pedagógus kutatói pályázatA Magyar Tudományos Akadémia főtitkára Pedagógus Kutatói Pályázatot hirdet, középiskolában (gimnáziumban, szakközépiskolában) huzamosabb ideje, de legalább öt éve teljes-, vagy minimum heti 20 órás részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyban oktató pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére. Az öt éves oktatói munkakörben töltött időszakkal a pályázat benyújtásának időpontjában kell rendelkezni.
Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfiával, nagyobb lélegzetű tanulmánnyal, kísérleti eljárási eredménnyel, forráskiadvánnyal, stb.), amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén. A pályázatokhoz mellékelni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, valamint a középiskola igazolását a tanári pályán eltöltött évekről.
A pályamunkát a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára részére, a pályázatot tartalmazó borítékot az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztálya vezetőjének címezve kell benyújtani (1245 Budapest, Pf. 1000). A pályamunkákat egy példányban nyomtatott formában (ha a munka jellege megköveteli, elektronikus adathordozón) kérjük benyújtani.
A pályamunka beérkezési határideje 2009. szeptember 28. napja 16,30 óra.
A korábbi években Pedagógus Kutatói Pályadíjat elnyert díj birtokosa öt év után pályázhat ismételten.
A benyújtott pályaművet a tudományterületileg illetékes akadémiai kutatóintézet vagy szakbizottság bírálja el. A pályadíjak odaítéléséről a bírálók értékelő véleménye alapján az MTA főtitkára dönt.
Évente 12 pályadíj kerül kiosztásra. A pályadíj összege egyénenként bruttó százötvenezer forint. A pályázat eredményéről a pályázók névre szóló értesítést kapnak.
A pályadíj ünnepélyes átadására 2009. december közepén kerül sor, amelyről az MTA a sajtó útján tájékoztatja a szélesebb közvéleményt.

(Forrás: MTA)