palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva című kivitelezői regisztrációs felhívás

A Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva elnevezésű pályázaton támogatást elnyert személyek kizárólag egy kivitelezői listán szereplő vállalkozásokkal köthetnek szerződést a beruházás megvalósítására. A Regisztrációs felhívás célja a kivitelezői lista biztosítása a lakosság számára.


Figyelem!

A pályázati kiírás még társadalmi egyeztetési fázisban van,  de a regisztrációs felhívás már elérhető!

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.09.12-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Az alábbi tevékenységek kizárólag előzetesen regisztrált kivitelezőkkel teljesíthetők. Jelen regisztrációs felhívás célja a regisztrált kivitelezői lista összeállítása.

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése
  1. tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is;
  2. a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési, illetve engedélyeztetési tevékenység.
 2. Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása. (Ezen belül 2 csomag közül egy választható, a pályázat által érintett épület műszaki sajátosságai alapján (egyedüli eltérés az alkalmazandó fűtési rendszerben van, lásd a c) pontot) ):
  1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, házon / lakáson belüli központi fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlanok fűtési rendszerének elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, napelemes rendszer telepítése, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere
   1. tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszer  ellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert,  illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is;
   2. napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése;
   3. a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony infrafűtési rendszer kialakításával és/vagy fűtőpanelek beépítésével;
   4. fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;
   5. energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése;
   6. a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési, illetve engedélyeztetési tevékenység
   7. használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával;
   8. a hatályos jogszabályok és releváns előírások szerinti megvalósulási dokumentáció elkészítése.
  2.  Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlanok fűtési rendszerének elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, napelemes rendszer telepítése, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere
   1. tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszerellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert,illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is;
   2. napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése;
   3. a meglévő hőtermelő berendezés kiváltása, új, energiahatékony levegővíz, vagy levegőlevegő hőszivattyús rendszer kiépítésével (beleértve a fűtési rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen berendezések beépítését és tevékenységek elvégzését);
   4. fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;
   5. energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése;
   6. a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési, illetve engedélyeztetési  tevékenység;
   7. használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával;
   8.  a hatályos jogszabályok és releváns előírások szerinti megvalósulási dokumentáció elkészítése.


Jelen regisztrációs felhívásra azon jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli vállalkozás, nonprofit gazdasági társaság és egyéb gazdasági szervezet nyújthat be regisztrációs kérelmet, amely egyidejűleg felel meg az alábbi jogosultsági feltételeknek:

 1. a vállalkozás rendelkezik legalább 2 lezárt üzleti évvel és
 2.  a vállalkozás (bármilyen jogviszony formájában) rendelkezzen napelemes rendszer telepítése és/vagy fűtéskorszerűsítésen belül fűtőpanelek létesítése esetén a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MVÉV vagy MVÉVR (építményvillamossági szakterületért vagy építményvillamossági részszakterületért felelős műszaki vezetés) jogosultságú, fűtéskorszerűsítés hőszivattyú telepítése esetén MVÉV vagy MVÉVR (építményvillamossági szakterületért vagy építményvillamossági részszakterületért felelős műszaki vezetés) és MVÉG vagy MVÉGR pítménygépészeti szakterület vagy építménygépészeti szakterület részszakterülete felelős műszaki vezetés) jogosultságú, energetikai tanúsítás elvégzése esetén pedig TÉ (energetikai tanúsító) jogosultságú szakemberrel és
 3. a vállalkozással szemben nincs folyamatban felszámolási vagy csődeljárás és
 4. a vállalkozás a 2011. évi CXCV. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.

Az a) pontban említett feltétel nem vonatkozik a kizárólag energiatároló kapacitást létesítő kivitelezőkre (indoka: a technológia magyarországi alacsony elterjedtsége) és az energiahatékonysági kötelezett szervezetekre (indoka: jogszabály erejénél fogva e szervezetek csak 2021ben jöttek létre).

Letölthető dokumentáció

HET_napelem_felhivas_kivitelezoi_partnersegre_20210830

A kivitelezői regisztráció várhatóan 2021. szeptember 20-án nyílik meg.