palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva című kivitelezői regisztrációs felhívás

A Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva elnevezésű pályázaton támogatást elnyert személyek kizárólag egy kivitelezői listán szereplő vállalkozásokkal köthetnek szerződést a beruházás megvalósítására. A Regisztrációs felhívás célja a kivitelezői lista biztosítása a lakosság számára.

Az alábbi tevékenységek kizárólag előzetesen regisztrált kivitelezőkkel teljesíthetők. Jelen regisztrációs felhívás célja a regisztrált kivitelezői lista összeállítása.

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése
  1. tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is;
  2. a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési, illetve engedélyeztetési tevékenység.
 2. Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása. (Ezen belül 2 csomag közül egy választható, a pályázat által érintett épület műszaki sajátosságai alapján (egyedüli eltérés az alkalmazandó fűtési rendszerben van, lásd a c) pontot) ):
  1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, házon / lakáson belüli központi fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlanok fűtési rendszerének elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, napelemes rendszer telepítése, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere
   1. tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszer  ellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert,  illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is;
   2. napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése;
   3. a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony infrafűtési rendszer kialakításával és/vagy fűtőpanelek beépítésével;
   4. fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;
   5. energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése;
   6. a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési, illetve engedélyeztetési tevékenység
   7. használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával;
   8. a hatályos jogszabályok és releváns előírások szerinti megvalósulási dokumentáció elkészítése.
  2.  Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlanok fűtési rendszerének elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, napelemes rendszer telepítése, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere
   1. tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltására, illetve a tervezett fűtési rendszerellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert,illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is;
   2. napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése;
   3. a meglévő hőtermelő berendezés kiváltása, új, energiahatékony levegővíz, vagy levegőlevegő hőszivattyús rendszer kiépítésével (beleértve a fűtési rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen berendezések beépítését és tevékenységek elvégzését);
   4. fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;
   5. energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése;
   6. a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési, illetve engedélyeztetési  tevékenység;
   7. használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával;
   8.  a hatályos jogszabályok és releváns előírások szerinti megvalósulási dokumentáció elkészítése.

A Regisztrációs felhívás célja a kivitelezői lista biztosítása a lakosság számára.

Felhívás keretében azon szervezet nyújthat be regisztrációs kérelmet, amely egyidejűleg megfelel az alábbi jogosultsági feltételeknek:

a) A regisztrációra jelentkező jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli vállalkozás, nonprofit gazdasági társaság vagy egyéb gazdasági szervezet.

b) A regisztráló kivitelező által elkészített, a regisztrációhoz kapcsolódó nyilatkozat hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került.

c) A vállalkozás rendelkezik legalább 1 lezárt teljes (12 hónapos) üzleti évvel.

d) A vállalkozás (bármilyen jogviszony formájában) rendelkezzen:

1) napelemes rendszer telepítése esetén:

  • az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy MV-ÉV-R (építményvillamossági szakterületért vagy építményvillamossági rész-szakterületért felelős műszaki vezetés) jogosultságú VAGY
  • ME-V (építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) jogosultságú VAGY
  • munkaviszonyban foglalkoztatott legalább 1 fő megfelelő OKJ végzettséggel rendelkező villanyszerelő és/vagy villamos biztonsági felülvizsgáló szakemberrel,

2) fűtéskorszerűsítés esetén:

  • MV-ÉV vagy MV-ÉV-R (építményvillamossági szakterületért vagy építményvillamossági rész-szakterületért felelős műszaki vezetés) jogosultságú, VAGY
  • munkaviszonyban foglalkoztatott legalább 1 fő OKJ végzettséggel rendelkező villanyszerelő és/vagy villamos biztonsági felülvizsgáló szakemberrel, VAGY
  • MV-ÉG vagy MV-ÉG-R (építménygépészeti szakterület vagy építménygépészeti szakterület részszakterülete felelős műszaki vezetés) jogosultságú, VAGY
  • munkaviszonyban foglalkoztatott legalább 1 fő klíma- és hőszivattyú berendezést szerelő képzést sikeresen elvégzett vagy F-gáz képesítéssel rendelkező szakemberrel,

3) energetikai tanúsítás elvégzése esetén pedig TÉ (energetikai tanúsító) jogosultságú szakemberrel.

e) A vállalkozással szemben nincs folyamatban felszámolási- vagy csődeljárás.

f) A vállalkozás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.

g) A regisztráló kivitelező képviseletére jogosult személy eredeti, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldánya benyújtása került, tartalma megfelelő.

h) Amennyiben a regisztráló kivitelező képviseletére jogosult személy más személyt bíz meg a pályázati rendszerben történő közreműködéssel, abban az esetben a kapcsolódó meghatalmazás benyújtása került, tartalma megfelelő.

A kivitelezői regisztrációra irányuló kérelem 2021. október 18-án 10:00 órától nyújtható be.

 

Letölthető dokumentáció

RRF-6.2.2_Regisztracios_felhivas