palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj

A Honvédelmi Minisztérium a 2017/2018-as tanévre pályázatot hirdet a „Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjra”, azon nappali tagozaton közép-, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére, akik a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják, illetve felvették a honvédelmi ismeretek tantárgyat a 2017/2018. tanulmányi évben.

Az ösztöndíjat azok a magyar állampolgárságú, hátrányos helyzetű, vagy magukat roma származásúnak valló középiskolai tanulók, illetve felsőfokú intézményben tanuló hallgatók nyerhetik
el a 2017/2018. tanulmányi évben, akik megfelelnek a kiírt pályázati feltételeknek.

Az ösztöndíjat 3,00 feletti tanulmányi eredményt elérő, legalább jó magaviseletű tanuló, fegyelmi felelősségre vonásban nem részesült hallgató nyerheti el egy tanév (10 hónap) időtartamra.

Az ösztöndíj a második tanulmányi félévben csak azoknak a nyertes pályázóknak folyósítható, akik legkésőbb február 15-ig megküldik a HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály részére az
oktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást a pályázati feltételek második tanulmányi félévi
fennállásáról.
Az ösztöndíj havi mértéke a központi költségvetésről szóló törvényben a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó illetményalap 25%-ának személyi jövedelemadó előleggel növelt összege. A nyertes pályázó részére az ösztöndíj csak bankszámlára folyósítható, egyéb kifizetésre nincs lehetőség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • hiánytalanul és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap;
 • kézzel írott önéletrajz, amelyből megismerhetők a pályázó családi körülményei, jövőjéről való elképzelése, a Magyar Honvédség eszme- és értékrendszeréhez való kötődése;
 • motivációs, kézzel írott levél;
 • igazolás a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról;
 • igazolás a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgy, illetve a honvédelmi ismeretek tantárgy oktatásában történő részvételről;
 • tanulmányi eredményének hitelesített igazolása (az előző félév tanulmányi eredményei –
  különös tekintettel a katonai alapismeretek/honvédelmi ismeretek tantárgy érdemjegyére);
 • a pályázó iskolájának véleménye a tanuló/hallgató tevékenységéről (jellemzés);
 • hátrányos helyzetet igazoló dokumentum (szociális/gyermekvédelmi ellátásban történő részesülés igazolása) az illetékes önkormányzattól;
 • támogató levél a helyi roma önkormányzattól vagy az Országos Roma Önkormányzat helyileg illetékes képviselőjétől (a magukat roma származásúnak valló pályázók esetében);
 • az előző tanév(ek)ben ösztöndíjban részesült hallgatók esetében rövid összefoglaló arról, miben jelentett segítséget a korábban elnyert támogatás.
  1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
  Telefon: (+36-1) 474-1587 Fax: (+36-1) 474-1587; E-mail: hm.tkkf@hm.gov.hu

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. szeptember 30. (Csak azok a pályázatok kerülnek
elfogadásra, mely pályázatokon a postai bélyegző legkésőbbi dátuma: 2017. szeptember 30.)
A borítékon fel kell tüntetni:
„Lippai Balázs ösztöndíj”.

A pályázat beküldési címe:
Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály,
1885 Budapest, Pf. 25.
Az ösztöndíjbizottság az ösztöndíj odaítéléséről 2017. október 17. napjáig készíti el javaslatát, a pályázat nyertesei írásban kapnak tájékoztatást. Az ösztöndíj ünnepélyes átadására 2017.
novemberében kerül sor a Honvédelmi Minisztériumban, mely rendezvényen minden esetben kérjük az ösztöndíjban részesültek személyes megjelenését.
A pályázatra egyebekben a 10/2017. (III.24.) HM utasítás rendelkezései az iránya