palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj

A Honvédelmi Minisztérium a 2017/2018-as tanévre pályázatot hirdet a „Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra. Az ösztöndíj célja hogy támogassa a középiskolás tanulók érdeklődésének a honvédelmi tevékenység felé történő orientálását.

Az ösztöndíjra a 2017/2018-as tanévre pályázatot nyújthatnak be a magyarországi középiskolák nappali tagozatos hallgatói, akik:

  • magyar állampolgársággal rendelkeznek;
  • az ösztöndíjpályázat kiírásának félévében részt vesznek a „Katonai alapismeretek” tantárgy tanulásában;
  • a pályázat benyújtása előtti tanulmányi félévben legalább 4,50 átlagú tanulmányi eredményt értek el, továbbá példás magaviseletű értékelést és testnevelésből legalább „jó” érdemjegyet szereztek.

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

  • a) az oktatási intézmény vezetője által hitelesített, illetve igazolt, honvédelemhez kötődő diákköri tevékenység vagy;
  • b) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 30. pontja szerinti nyugállományú katona, vagy honvédelmi szervezet állományában hivatásos vagy szerződéses katona, továbbá kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, közalkalmazotti vagy munkavállalói foglalkoztatott szülő(k).

Az ösztöndíj havi mértéke a központi költségvetésről szóló törvényben a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó illetményalap 33%-ának személyi jövedelemadó-előleggel növelt összege, melynek folyósítása a tanév időszakában (10 hónap) havonta a pályázó nevére nyitott bankszámlára kerül folyósításra. Az ösztöndíj a második tanulmányi félévre csak azoknak a nyertes pályázóknak folyósítható, akik legkésőbb február 15-ig megküldik a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály részére az oktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást a
pályázati feltételek második tanulmányi félévi fennállásáról.

Letölthető dokumentumok

Pályázni a hiánytalanul kitöltött mellékelt adatlappal lehet, melyet a csatolt igazolásokkal 2017. szeptember 30. napjáig az alábbi címre postai úton kell eljuttatni:
Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály
1885 Budapest, Pf. 25.
A borítékra rá kell írni: „Pályázat Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra.”

A hiányosan megküldött pályázati adatlapok nem kerülnek besorolásra, hiánypótlásnak helye nincs.
Az ösztöndíjbizottság az ösztöndíj odaítéléséről 2017. október 17. napjáig készíti el javaslatát.
A nyertes pályázók listáját a Honvédelmi Minisztérium a honlapján teszi közzé.
A pályázatra egyebekben a 10/2017. (III.24.) HM utasítás rendelkezései az irányadóak.