palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj 2015

Magyar Közigazgatási ÖsztöndíjA Miniszterelnökség pályázatot hirdet a 2015. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra a közigazgatási életpálya iránt elhivatott, idegen nyelveket beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. A program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama tíz hónap, melyből hét hónapot Magyarországon, egy központi államigazgatási szervnél (minisztériumok, háttérintézmények), három hónapot pedig valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek.

A magyar és külföldi gyakorlati helyeket a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését a program teljes időtartamában mentorok segítik.

A program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a kormánytisztviselői karrier megkezdésére.

A program időtartama: 2015. március 1. – 2015. december 31.

Pályázati feltételek:

 • a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév;
 • magyar állampolgárság;
 • felsőfokú iskolai végzettség* (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);
 • tárgyalóképes angol VAGY német VAGY francia nyelvtudás (államilag elismert, legalább B2** szintű komplex nyelvvizsga, vagy olyan nyelvvizsga, amely a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja szerint legalább B2-es szintre honosítható);
 • a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati jogviszony nem áll fenn.

* Külföldön szerzett diploma esetén a pályázó vállalja, hogy 2015. február 15-ig honosítja azt a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál.

**A nyelvi szintek besorolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelvből C1 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;
 • egyéb európai uniós nyelvből B2 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk:

 • Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.
 • Az ösztöndíjas jogviszonyt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 47. §-a és a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet, valamint a program Működési Szabályzata szabályozza.

Tájékoztatjuk Tisztelt Pályázóinkat, hogy a tízhónapos szakmai gyakorlat sikeres befejezését követően kormánytisztviselői kinevezésre a Kttv. 39-40. §-ában és 42. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. A feltételek fennállását a kinevezést megelőzően a megfelelő dokumentumokkal (pl. erkölcsi bizonyítvány) igazolni kell.

Az ösztöndíj összege: Az ösztöndíj havi összege – a szakmai gyakorlat hazai és külföldi szakaszára eltérő összegben – az ösztöndíjas szerződések megkötése előtt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni csak elektronikus formában, a www.mko.kormany.hu oldalon a „Jelentkezés” menüponton ismertetett módon, és az alábbi dokumentumok feltöltésével:

 • magyar nyelvű önéletrajz (formátum:  doc, .docx, pdf; az ajánlott minta az oldalról letölthető
 • nyelvvizsga bizonyítvány – a legmagasabb szintű, maximum 3 db (formátum: .pdf, .jpg).

Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a pályázat beküldését és véglegesítését, illetve a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!

Pályázati időszak: 2014. december 1. – 2014. december 14.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2014. december 14. éjfél.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatuk alapján formai szűrésen megfelelt pályázók egy komplex kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás első fordulója írásbeli szövegértési teszt kitöltését és írásbeli szövegalkotási feladat megoldását foglalja magában, melynek időpontjai folyamatosan kerülnek meghirdetésre a pályázatok formai szűrését követően.

Az írásbeli teszt időpontja: a teszt időpontja  2014. december 17-19. között zajlik, melyre előzetesen a honlapon közzétett módon legkésőbb december 16-ig jelentkezhet minden, formailag helyes pályázatot benyújtó pályázó.

Az írásbeli teszt helyszíne: Budapest.

Az írásbeli tesztek kiértékelését követően a teszten a legjobb 20%-ot elérő jelentkező, de maximum 100 fő kerül behívásra a második, szóbeli fordulóra, ami részben a jelentkező által választott idegen nyelven zajlik.

A jelentkező által választott idegen nyelven történő elbeszélgetésen való megfeleléshez legalább az Europass B2 szintjének elérése szükséges.

Az eredmények összesítését követően a Program Irányító Bizottság javaslatot tesz a nyertes pályázók személyére, melynek alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2015. február 20.

Kapcsolat és további információ:
Miniszterelnökség Kormányablak Képzési Főosztálya és
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Személyzetpolitikai Programok Osztálya
Kapcsolattartás: az alábbi honlap „Kapcsolat” menüpontja segítségével:
www.osztondijprogram.kormany.hu