palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Miért szeretek / szeretnék pécsi bölcsész lenni? pályázat

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara pályázatot ír ki „Miért szeretek / szeretnék pécsi bölcsész lenni”  címmel. Milyen élményed van a pécsi bölcsészkarról? Mit jelent számodra pécsi bölcsésznek lenni? Mi jut eszedbe, ha arra gondolsz, hogy a pécsi bölcsészkaron tanulsz tovább? Miért járnál ide szívesen? Mi az, ami meggyőzött arról, hogy ezen az egyetemen a helyed? Mindezt meg tudod frappánsan fogalmazni? Vagy esetleg megragadni a hangulatot egy fotóval, fotósorozattal, vagy mozgóképpel? Ragadj tollat vagy kamerát és készítsd el pályázati anyagodat!

A pályázat célja:
A pályázat célja, hogy a beérkező pályamunkák kifejezzék, hogy mit jelent a Bölcsészettudományi Kar, mint intézmény és élettér, mit jelent(het) pécsi bölcsészhallgatónak lenni. Célunk továbbá, hogy a PTE BTK (média)megjelenésének alapját képező, a pécsi bölcsész lét hangulatát tükröző írások, képanyagok azoknak az ötleteiből származzanak, akikért valóban létezik és működik a kar: a mostani és a jövőbeni hallgatóktól.

A pályázati kategóriák:

  1. írásmű – bármely irodalmi műfajban (vers, esszé, publicisztika, paródia stb.), maximum 5000 (bruttó) karakter terjedelemben;
  2. fotó vagy fotósorozat – Fotó vagy maximum 5 fotóból álló fotósorozat. Technikai minimum: min 300 dpi felbontás;
  3. mozgókép – bármely műfajban, maximum 120 mp időtartamban.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

  • A PTE BTK jelenlegi hallgatói – A pályázatban részt vehet minden, a PTE BTK-ra beiratkozott hallgató, képzési formától függetlenül.
  • Középiskolások, a PTE BTK iránt érdeklődő diákok 14-19 éves korig.

Egy pályázó egy kategóriában csak egy pályamunkát adhat be. Pályázni csak egyénileg lehet, csoportok által beadott pályamunkákat nem tudunk elfogadni.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályamunkákat a pályázati kiírás alapján, a kitöltött és aláírt nevezési lappal együtt kell beküldeni. A pályázati anyagot elektronikusan, postai úton vagy személyesen jutassák el az alábbi címre: Izsák Mónika, Pályázati, Innovációs és Külkapcsolati Osztály ’D’ épület 104-es iroda (e-mail: izsak.monika@pte.hu, postacím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.). A nevezési lapot nyomtatott formában, aláírással ellátva kell ugyanitt leadni.
A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A pályázó a pályázat leadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa készített pályamunkát a PTE BTK felhasználja bármilyen formában, és bármikor marketingtevékenységében a kar népszerűsítésére. A pályamunkákat a pályázó a PTE BTK rendelkezésére bocsátja korlátlan felhasználásra, bárminemű egyéb követelés nélkül.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. január 11., 24 óra

A benyújtott pályázatok értékelése: A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 3 héten belül a bölcsészkar által felállított szakmai bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 1.
Ünnepélyes eredményhirdetés: 2013. február 7.

Díjazás: 

  • A)    Jelenlegi hallgatók – kategóriánként 3 helyezett (9 díjazott + 1 különdíj),
  • B)    Leendő hallgatók – kategóriánként 3 helyezett (9 díjazott + 1 különdíj),

A díjnyertes pályamunkák alkotóit a Bölcsészettudományi Kar, és támogatói által felajánlott tárgyjutalmak formájában (összesen 500.000 forint értékben) díjazzuk.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati kiírás
A díjak részletes listája
Nevezési lap

További információ: 
Izsák Mónika
E-mail: izsak.monika@pte.hu
Tel.: 72/503-600/24287