palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

szechenyi 2020A „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-16 kódszámú) felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást fejlesztéseik támogatásához 5-25 millió Ft összegben, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21 Mrd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges.

A Felhívás keretében mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást fejlesztéseik támogatásához 5-25 millió Ft összegben, legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-2000 db.

Szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló fejlesztések esetén ágazati korlátozás nélkül igényelhető támogatás, szabad vállalkozási zónán kívül a vállalkozások feldolgozóipari beruházásai támogathatók.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
  • Önállóan nem támogatható tevékenységek
 2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
 3. Információs technológia-fejlesztés.
 4. Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés

A 3.) pontban meghatározott információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver beszerzés és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.

Támogatást igénylők köre

 1. mikro-, kis-, és középvállalkozások; 
  • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
  • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági
   Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
   A támogatást igénylőnek a), b), c) pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége: legfeljebb 300.000.000 Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft,
maximum 25.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke: 

 1. Regionális beruházási támogatás esetén:
  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást – az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:
   az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
   a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
   a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.
 2. Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás:
  A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség:
  a) 45%-a de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértéke.
  b) 30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás.
 3. Csekély összegű támogatás esetén: 50%-35%. Csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a támogatás intenzitása nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét.

Letölthető dokumentumok

A pályázat hivatalos oldala:  Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Készítse el pályázatát velünk!
Pályázatírás