palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Műfordítói pályázat héber anyanyelvű fordító számára

A Balassi Intézet ösztöndíj pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre 1 fő részére a magyar irodalom héber nyelvű népszerűsítésének elősegítése érdekében. Pályázhatnak héber anyanyelvű, felsőfokú diplomával rendelkező külföldi állampolgárok. Feltétel, hogy a pályázó legalább középfokú (B2) szintű magyar nyelvtudással és alapos magyar irodalomtörténeti ismeretekkel rendelkezzen. Korhatár: 45 év.

Az ösztöndíjas részt vesz a Balassi Intézet műfordítói képzésén a 2013/2014-es tanévben.

A képzés fő célja, hogy segítse az ösztöndíjast magyar irodalmi művek héber nyelvre fordításában és a magyar kultúra héber nyelvű terjesztésében.

A képzés bevezetést nyújt a műfordítás gyakorlatába, valamint segíti az ösztöndíjast magyar nyelvi és irodalmi ismereteinek elmélyítésében. A tíz hónapos képzés sikeres elvégzését a Balassi Intézet magyar és angol nyelven kiállított tanúsítvánnyal igazolja.

Az ösztöndíjas a képzés során szemináriumi munka keretében megismerkedik a fordítás gyakorlati oldalával, a kortárs magyar irodalommal, irodalomkritikával és színházi élettel. Ezen kívül emelt szintű magyar nyelvi oktatásban vesz részt. Az évközi fordítói munkáját egy anyanyelvi szakmai lektor (műfordító konzulens) rendszeresen segíti. Az ösztöndíjasnak a képzés végére műfordítási mestermunkát kell készítenie.

A képzés 2013 szeptemberétől 2014 júniusáig tart, és két szemeszterből áll. Az őszi és a tavaszi szorgalmi időszakban a kurzusok látogatása kötelező. A heti óraszám 20–24 óra.

A Balassi Intézet az ösztöndíjas számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • 38.000 HUF/hónap ösztöndíj
 • ingyenes tananyag
 • térítésmentes kollégiumi férőhely

Figyelem! Jogszabályi változások miatt az ösztöndíjnak nem része az ingyenes egészségbiztosítás.

Az ösztöndíjasnak vállalnia kell:

 • az étkezés és a közlekedés költségét (Ezt az ösztöndíj körülbelül egyharmad részben fedezi.)
 • a kaució befizetését (pontos összege 2013 szeptemberében lesz meghatározva)
 • nem európai uniós állampolgár esetén: az egészségbiztosítás költsége (összesen 54.000 HUF), amelyhez a Balassi Intézet 30.000 Ft hozzájárulást nyújt

A jelentkezés módja:
Jelentkezni 2013. szeptember 20-ig postai úton lehet. (A postai beérkezés számít!) Az összeállított pályázati anyagot az alábbi címre kérjük elküldeni: Balassi Intézet / Hungarológia Tagozat, 1519 Budapest, Pf. 385. A borítékra kérjük ráírni:„MŰFORDÍTÁS”
A pályázat eredményéről a Balassi Intézet legkésőbb 2013. szeptember 27-ig értesíti a pályázókat.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázati adatlapot,
 • a szakmai önéletrajzot, amelyben a pályázó ismerteti egyetemi tanulmányait (hungarológiai és irodalomtudományi tanulmányait részletesen), eddigi fordítói tapasztalatait, eredményeit,
 • publikációs listát fordításairól és irodalmi vonatkozású írásairól, vagy mintafordítást legalább 5–10 oldal terjedelemben, tetszés szerinti magyar szépirodalmi szövegről (kérjük, a szöveg eredetijét is mellékeljék),
 • diploma/oklevél, illetve végzős egyetemi vagy doktori hallgatók esetében az index, bizonyítvány hiteles másolatát,
 • munkatervet, a pályázó szakmai tervét arról, hogy milyen fordítói elképzelései és távlati céljai vannak a műfordítás területén, és a későbbiekben a magyar kultúra mely területével kíván foglalkozni,
 • legalább egy ajánlást (egy neves műfordító, lektor, egyetemi oktató, kulturális szakember véleményét) a pályázó eddigi szakmai munkájáról,
 • az útlevél másolatát

A pályázónak 2013. szeptember 20-ig regisztrálnia kell magát a Balassi Intézet ügyfélkapu rendszerében a http://sao.bbi.hu/login/registration weboldalon.

Amennyiben a pályázó nem nyeri el az ösztöndíjat, lehetősége van a programot önköltséges formában is igénybe venni. Ebben az esetben a térítési díjak a következők:

 • Oktatás, tananyagok: 850.000 HUF
 • Kollégiumi szállás: 270.000 HUF (2 ágyas szoba, 10 hónapra), 190.000 HUF (3 ágyas szoba, 10 hónapra)

További tájékoztatás a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatán (1016 Budapest, Somlói út 51. 201. szoba) kapható.

Tel.: (+36 1) 381 51 80
Tel./fax: (+36 1) 381 51 49
E-mail: fruzsina.gyenes@bbi.hu     
Web: www.balassi-intezet.hu