palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Muzsikáló Budapest – pályázat a cigányzene támogatására

A „Muzsikáló Budapest 2017”- pályázat a cigányzene támogatására és népszerűsítésére.

Pályázatot nyújthatnak be: azon vendéglátó egységek tulajdonosai vagy működtetői, üzemeltetői, amelyek Budapest turisztikai szempontból frekventált helyszínein működnek, minimum 30 fő vendég befogadására alkalmasak, vállalják, hogy 2017. május 20. és 2017. augusztus 20. között legalább a hét hat napján, 19 és 23 óra között 4–7 fős cigányzenekarnak zenélési lehetőséget biztosítanak az étteremben (hangerősítés nem lehetséges), valamint a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 12a. pontjában meghatározott élőzenei szolgáltatásra tekintettel a 22/F. § szerint igénybe vehető adókedvezményt a 2017. évi adóév tekintetében nem veszik igénybe, és az erről szóló nyilatkozatot csatolják a pályázatukhoz.

A pályázat elvárt tartalmi elemei:

  • a helyszín bemutatása,
  • a vendégfogadás karakterének ismertetése,
  • a fellépő muzsikusok tervezett létszáma és elhelyezése,
  • amennyiben olyan cigány zenészeket kíván foglalkoztatni, akik zenei szolgáltatását már korábban igénybe
  • vette, a zenekar bemutatása és a prímás elérhetőségeinek megadása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
  • az éttermet működtető vállalkozás működési formájának megfelelő (a pályázat benyújtási napját megelőző 30 napnál nem régebbi (hatályos cégkivonat vagy azzal egyenértékű dokumentum, aláírási címpéldány másolata) jogi dokumentációját,
  • amennyiben az éttermet üzemeltető működteti, a tulajdonos és bérlő között létrejött bérleti/üzemeltetési szerződés másolata, amely legalább 2017. augusztus 31-ig érvényes,
  • nyilatkozatot arról, hogy nem veszi igénybe a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 12a. pontjában meghatározott élőzenei szolgáltatásra tekintettel a 22/F. § szerint, az élőzenei szolgáltatásra igénybe vehető adókedvezményt

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezési határidejének  rövidségére tekintettel, a 30 napnál nem régebbi jogi dokumentáció helyett, a pályázathoz elégséges egy korábbi jogi dokumentációról készült másolatot mellékelni. A kiválasztott vendéglátó egységek a 30 napnál nem régebbi jogi dokumentációt a szerződéskötés előttig, de legkésőbb május 5-ig pótolhatják.

A pályázatra vonatkozó részletes tudnivalók:

A pályázaton 12 vendéglátó egységet választanak ki (ezen kívül 5 tartalékot, akik a kiválasztás sorrendjében annak a nyertes pályázónak a helyébe léphet, akivel bármely okból nem köthető szerződés).

A vendéglátó egységekkel a Hagyományok Háza együttműködési megállapodást köt a program megvalósítására, azok közvetlen pénzügyi támogatásban nem részesülnek.

A támogatás a muzsikusok tiszteletdíja (a továbbiakban: megbízási díj). A megbízási díjat a Hagyományok Háza a muzsikusokkal egyedileg kötött megbízási szerződés alapján, az abban foglaltak szerint közvetlenül a muzsikusok részére fizeti meg.

A megbízási díj összege bruttó 14 045 Ft/nap (nettó: 10 000 Ft/nap + járulékok), a prímás megbízási díjának bruttó összege: 28 090 Ft/nap (nettó: 20 000 Ft/nap + járulékok).

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

Letölthető dokumentumok

PÁLYÁZATI ADATLAP
NYILATKOZAT
pályázati kiírás

A pályázatok egy eredeti példányban 2017. április 25-ig beérkezően nyújthatók be.

További információ:
hétfő–csütörtök: 8–16 óra
péntek: 8–14 óra

Bolega Gáborné
projektiroda-vezető
Hagyományok Háza Szervezési és Kommunikációs Főosztály
bolega.margo@hagyomanyokhaza.hu
(+36) 70 506 8248