palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nemzedékek értéke – Értékes nemzedékek. Pályázat rendezvények, programok, kiállítások, kreatív akciók, modell értékű projektek megvalósítására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati kiírása kistelepüléseken élő idősek és a tőlük távol élő fiatalabb családtagjaik kapcsolattartásának elmélyítése érdekében rendezvények, programok, kiállítások, kreatív akciók és modell értékű projektek megvalósítására. 

A programsorozat lényege, hogy közösségi alkalmak jöjjenek létre több nemzedék aktív részvételével, amelyeknek kézzelfogható eredményei is lesznek elkészített tárgyák, alkotások, termékek formájában, valamint az írott vagy elektronikus média termékekent, beszámoló ,
interjú stb. formájában.

A pályázat kötelező elemei

  • „Mesterségek fesztiválja” – régi tudások, mesterségek átadása diákoknak, vetélkedő formájában á legjobb mesterek és legjobb tanítványok címért”
  • „Nemzedékek egymás szemében” – kölcsönös „életinterjúk” készítése hang VAGY videó VAGY leírás formájábán, elektronikusán benyújtva.
  • „Ezt tanultam a nagyitól” (vagy idős hozzátartozótól) – videoklip-pályázat 10-20 évesek számára (ezen belül újabb korcsoportok is kialakíthatók).
  • „Generációk fotópályázat” – célja az idősek és fiatalabbak (nemcsak gyerekek, hanem fiatal felnőttek is) együttes megjelenítése, amely á különböző korosztályok jó kapcsolatát fejezi ki.
  • „Nemzedékek alkotásai” közös alkotótevékenység – iskolái projektek kidolgozása, amelyekben a gyerekek az idősekkel közösen készítenek el valamilyen munkát, produkciót.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton minimum 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, maximum 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető .

A támogatás mértéke: 100%

A pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Pályázati díj: 2 200 Ft.

A pályázók köre

  • civil szervezetek
  • egyházak, egyházi fenntartású szervezetek (pl. plébánia,parókia, gyülekezet)
  • Önálló jogi személyiséggel nem rendelkező nyugdíjasklubbok vagy  más nyugdíjasokat tömörítő szervezet

Letölthető dokumentumok

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 29. 23.59 óra
További információ: (1) 795 7908-ás; csp@emet.gov.hu