palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Népi építészeti program – Pályázat népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre

Pályázati felhívás népi építészeti értéket képviselő, egyedi (műemlék, nyilvántartott műemléki érték, helyi védelem) vagy területi védelem alatt álló ingatlanok megújulását támogató szakmai anyagok előkészítésére.

A Népi Építészeti Program keretében újabb támogatási kérelem-benyújtási lehetőség jelent meg.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre:
A népi építészeti emlékek helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be a védelem alatt álló népi építészeti emlékek belföldi magyar lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes és belföldi székhellyel rendelkező jogi személy tulajdonosai, haszonélvezői, vagyonkezelői, valamint önkormányzati tulajdon esetén az ingatlan használói.
Felhívjuk a jogosultak figyelmét arra, a használók által benyújtott kérelmeket a Programiroda be sem fogadja, kivéve, ha a kérelmet érintő ingatlan önkormányzati tulajdonban áll. (Így nem lesznek befogadva azok a kérelmek, amelyeket valamely egyházi intézmény tulajdonában álló szakrális emlékre vonatkozóan az önkormányzat nyújt be. Ebben az esetben a tulajdonos egyházi intézmény jogosult a támogatási kérelem benyújtására.

A támogatás célja:

Forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló népi építészeti emlékek
− veszélyelhárítását,
− állagmegóvását, valamint
− részleges vagy teljes helyreállítását
megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, egyedi védelem alatt álló elemei. A forrás felhasználása ezen elsődleges célja mellett támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő egyedi történeti értéket hordozó (jellemzően külső, homlokzati) elemeinek értékőrző-megújító kezdeményezéseinek előkészítését is. A forráson keresztül a Megvalósító célja a hagyományos építészeti értékek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák újraélesztésével.

A szakmai előkészítésbe beletartozik a népi építészeti emlék építészeti értékeinek azonosítása, illetve az épület szerkezeteinek állapotát értékelő dokumentációk (építészeti felmérés, építéstörténeti dokumentáció és értékleltár, statikai és faanyagvédelmi szakvélemény, diagnosztika, falkutatás, szakrestaurátori terv) és a felújítási építészeti terv elkészítése, melyek megalapozhatnak egy későbbi építési támogatási kérelmet. A kiírásban ezek finanszírozására kérhető támogatás.

A most megjelenő kiírásban a Tájházak a korábban is alkalmazott kedvezőbb támogatási feltételekkel nyújthatnak be kérelmet.

Változás, hogy a helyi védettség esetén a településkép-védelmi rendeletben a kérelem benyújtásának napjáig jogerősen megállapított védettség igazolása szükséges.

A tervezői költségvetés-kiírás a szakmai előkészítés kötelező elemévé vált.

Támogatás összege és mértéke

Nem tájházak esetében:
Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként minimum 500 ezer – maximum 1,5 millió Ft. A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ide értve a kisebbségi önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a.
A támogatás folyósítása – a megvalósítás ütemének megfelelően – támogatási előleg formájában egy, vagy több részletben történik, amelyek elszámolásakor a támogatásintenzitás betartása kötelező.
A támogatási előleggel való elszámolás bármely hiányossága esetén az Áht alapján az Ávr. szerint számított kamattal növelt visszafizetési kötelezettség keletkezhet.

Tájházak esetében:
Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként minimum 500 ezer – maximum 1,5 millió Ft

Letölthető dokumentumok

8
GYIK
muszaki_segedlet8
tajekoztatato
tajekoztato
tajhazak
utmutato

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

A Támogatási Kérelem benyújtására vonatkozó információk:
A Támogatási Kérelmet a jelen Tájékoztató közzétételét követő 40 (negyven) napon belül kell benyújtani a Teleki László Alapítvány által üzemeltetett online felületen (www.nepiprogram.hu). A Tájékoztató 2022. január 19-én jelenik meg, a kérelmek benyújtási határideje 2022. február 28. 23:59 óra.