palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Mozgókép Szakmai Kollégium pályázat

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet: Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása érdekében szerver beszerzésre a 49/2011. (VIII.3) NEFMI-rendelet alapján támogatott önkormányzatok részére.

Pályázat az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása érdekében szerver beszerzésre a 49/2011. (VIII.3) NEFMI-rendelet alapján támogatott önkormányzatok részére.

Altéma kódszáma: 1005

A támogatás célja, hogy

  1. elősegítse az „art” mozik digitális korszerűsítését;
  2. elősegítse a helyi önkormányzatok által fenntartott vagy támogatott mozik olyan digitális fejlesztéseinek megvalósulását, amelyek a filmszínházak műszaki feltételeire vonatkozó nemzetközi paraméterekhez való igazodást szolgálják;
  3. lehetőséget teremtsen a magyar és európai, illetve az egyéb „art” besorolású filmalkotásoknak az országon belüli egyidejű bemutatására, és ezzel ösztönözze e filmek széles körű terjesztését.
  4. a digitális rendszer üzemeltetését biztosítsa oly módon, hogy a NEFMI pályázat nyertese a projektor beszerzését és annak beszerelését célzó támogatáshoz kapjon forrást a rendszer működőképességéhez nélkülözhetetlen szerver beszerzésére.

A támogatás forrása: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni.

Pályázatot azok az önkormányzatok nyújthatnak be, melyek a 49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesültek.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a beszerezni kívánt szerver műszaki paramétereinek pontos leírását, valamint a szerver tervezett árának megjelölését,
  • a NEFMI pályázatban kedvezményezettként megjelölt „art” mozi pontos nevét és címét,
  • a felszerelendő terem paramétereit (székszám, vászon méret, vetítő és vászon távolsága, stb.).

A pályázó nyilatkozatát az alábbi kérdésekben:

  • a fejleszteni kívánt mozi termet a pályázó a fejlesztés igazolt befejezésétől számított két éven keresztül az „art” mozi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően „art” mozi teremként működteti,
  • a mozi tulajdonjogának vagy üzemeltetési jogának átadása esetén úgy köt szerződést az új tulajdonossal vagy üzemeltetővel, hogy a pályázatban meghatározott feltételek az új tulajdonost, illetve üzemeltetőt is kötelezzék.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 128. §-a alapján a támogatásból beszerzett szerverek az elszámolási határidőtől számított két évig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthetők el, adhatók bérbe vagy más használatába, illetve terhelhetők meg.

Elszámolható költségek:  a szerver beszerzési ára (áfa nélkül)

Reprezentációs és rezsiköltségekre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

Elbírálás szempontjai: A pályázati cél teljesíthetősége

A szakmai beszámoló elvárt tartalma: a beszerzett szerver ismertetése. A szerver alkalmazásának rövid és hosszú távú terveinek bemutatása.

A tervezett keretösszeg összesen: 30 millió Ft.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (3) bekezdés i) pontja.

A pályázatokat sokszorosítjuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a reklámanyagokat, a különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást.

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt mellékleteket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítő levél dátumától számított 60 napon belül. A határidő letelte után a fenti a fenti anyagokat – külön értesítés nélkül – megsemmisítjük.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. november 10-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: http://www2.nka.hu