palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA szépirodalmi szakmai kollégium pályázat

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet Magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, illetve nevezési díjat.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Altéma kódszáma: 2621

Pályázatot könyvkiadók, illetve olyan szervezetek nyújthatnak be, amelyek alapító okiratában a kiadói tevékenység fel van tüntetve (a könyvkiadói tevékenységről szóló bejegyzést az alapító okiratban jól láthatóan ki kell emelni). Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, amelyeknek a szépirodalom a fő profiljuk.

Pályázni magyar szépirodalmi művek, azokkal foglalkozó tanulmány- és esszékötetetek, valamint ifjúsági és gyermekirodalmi munkák 2012. június 30-ig történő magyar nyelvű megjelentetésére lehet. Pályázni csak elkészült művekkel lehet!

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kézirat részletes szinopszisát;
 • a kézirat kb. két ív terjedelmű jellegadó részletét (szinopszist és kézirat részletet CD-n vagy floppy-n nem fogadunk el);
 • a szerzővel, gyűjteményes kötet esetében a szerzőkkel, a szerkesztővel kötött, a jogdíjra is vonatkozó kiadói szerződést (határon túli pályázó esetében magyar fordításban, a honorárium forintban történő megadásával);
 • a mellékelt betétlapot kitöltve a kiadandó kötet adataival, amely adatokat az elszámolásában is szerepeltetnie kell.

Egy pályázó 2 pályázatot nyújthat be, pályázatonként egy könyv megjelentetésére, minden kötethez külön betétlapot nyújtson be!

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás, szöveggondozás, lektorálás) vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás),
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 • szöveg- és képbevitel, (írás, szkennelés),
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra.

A kollégium fontosnak tartja, hogy a támogatás bizonyos része szerzői honoráriumként kerüljön felhasználásra, ezért élő szerző művének kiadása esetében az NKA-tól igényelt támogatás 20%-át szerzői (író) honoráriumként kell a költségvetésbe beállítani. Támogatott pályázat esetén a támogatási összeg 20%-át kell szerzői honoráriumként felhasználni, a kifizetés tényét az elszámolásban számlával vagy bizonylattal igazolni kell.

A pályázat adatlapjának költségvetésében (4.2.2 pont) a könyv eladásából várható bevétel kötelező kitölteni!

Az elbírálás szempontjai: A kollégium döntésekor figyelembe veszi a kiadónak a magyar irodalomban betöltött szerepét, könyvszakmai munkáját, pályázatának színvonalát (a beadott szinopszis és könyvrészlet minőségét), a szerző eddigi munkásságát, a mű várható jelentőségét.

E pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 24 millió forint.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. november 10-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.  (H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.

Forrás: http://www2.nka.hu