palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Népművészeti Szakmai Kollégium pályázat

nka pályázatokA Népművészeti Kollégium nyílt pályázatot hirdet (1) Nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére és (2) a néphagyomány-népművészet tárgykörébe sorolható, 2012. június 30-ig megjelenő kiadványok elkészítésére.

A Népművészeti Kollégium nyílt pályázatot hirdet két altémában.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A kollégium nevezési díjat nem ír elő.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A finanszírozás módja: az 1. pont esetében elő-, a 2. pont esetében vegyes finanszírozás.

1. Nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére.

A megvalósítás időszaka: 2011. szeptember 1.-2012. április 30.
Altéma kódszáma: 1907

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre vonatkozhat.

Pályázhatnak:
A népművészettel foglalkozó magyarországi és határon túli civil szervezetek, intézmények, nonprofit gazdasági társaságok.

Magánszemély nem pályázhat.

Az altéma támogatásának keretösszege: 60 millió Ft.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • megbízási díjak (előadók, oktatók, szervezők, technikai szolgáltatók) – és járulékai,
 • tiszteletdíj számlás kifizetése (előadók, oktatók, szervezők, technikai szolgáltatók),
 • utazási költség,
 • bérleti díj,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • csoportos étkeztetés – az igényelt össztámogatás maximum 10%-a kérhető erre a jogcímre (kizárólag nemzetközi rendezvények esetén)
 • szakmai anyagköltség,
 • reklám- és propagandaköltség.

A pályázathoz mellékelni kell a szakmai rendezvény, konferencia, fesztivál, kiállítás részletes szakmai programját, ezen belül:

 • a közreműködők és az előadók felsorolását,
 • a résztvevők tervezett számát,
 • az eseményen résztvevők célcsoportját,
 • a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett az egyes programok leírásához csatolni kell az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is, csomagpályázat esetén azok összesítését  is (az egyes költségvetések összegének jogcím szerint is egyeznie kell az összesített költségvetéssel),
 • a megvalósításhoz szükséges 10%-os önrész igazolását (önrész nyilatkozatot).

A Kollégium bírálati szempontjai:

 • a pályázat szakmai tartalma,
 • a tervezett esemény hazai és/vagy nemzetközi jelentősége,
 • a benyújtott költségvetés megalapozottsága.

Az Önkéntesség Európai Évéhez kapcsolódó, az önkéntesség társadalmi hasznát bemutató vagy önkéntesek részvételével megvalósuló népművészeti programok előnyt élveznek. (www.onkentesseg2011.hu)

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 10%-os önrésszel (saját erő) kell rendelkezniük!

Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!

Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás arányában.
Támogatott pályázatok esetében a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint a médiában megjelent közlemények másolatát.

2. A néphagyomány-népművészet tárgykörébe sorolható, 2012. június 30-ig megjelenő kiadványokra (nyomtatott vagy elektronikus változatra).

Altéma kódszáma: 1912

Pályázatot könyvkiadók, illetve olyan szervezetek nyújthatnak be, amelyek alapító okiratában a kiadói tevékenység fel van tüntetve (a könyvkiadói tevékenységről szóló bejegyzést az alapító okiratban jól láthatóan ki kell emelni).
Pályázni magyar nyelvű új művekkel, illetve négy évnél régebben megjelent művek átdolgozott kéziratával lehet (változatlan kiadások utánnyomásával nem lehet pályázni).

Egy pályázó legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be, pályázatonként egy kiadvány megjelentetésére.

Az altéma támogatásának keretösszege: 20 millió Ft.

A tervezett mű adatai:
– terjedelem (nyomdai ív vagy oldalszám), ezen belül: illusztrációk, fotók, kottagrafikák, táncjelírások száma
– kivitelezés (alak, formátum)
– nyomás és kötés (fekete-fehér vagy színes nyomás, fűzött vagy kötött)
– gyártás – elektronikus kiadványok esetén (a nyomdai kivitelezés tervezett adatai, borító, kísérő füzet, tok, tálca stb.)
– fogyasztói ár (áfatartalommal)

A kollégium a következő költségjogcímeket támogatja:
– szellemi költségek (szerzői, gyűjteményes kötet esetében az alkotó szerkesztői, fordítói, lektori, grafikai, illusztrátori és fotó honoráriumok),
– nyomdai előkészítési és digitalizálási költségek (szöveg-, kép- és hangdigitalizálás, kiadói szerkesztés, tördelés, korrektúra),
– nyomtatási költségek (papír, nyomás, kötés),
– gyártási költségek (elektronikus kiadványok esetén).

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 10%-os önrésszel (saját erő) kell rendelkezniük!

A pályázathoz mellékelni kell:
– a szerzővel, gyűjteményes kötet esetében az alkotó szerkesztővel kötött, a jogdíjra is vonatkozó kiadói szerződést,
– a kéziratot, elektronikus kiadvány esetében a nem végleges DEMO változatot,
– maximum 3 oldal szinopszist,
– nyomdai vagy gyártási árajánlatot 500 példány megjelentetéséhez,
– a tervezett mű részletes költségvetését,
– a kész mű terjesztésének tervezetét,
– a mellékelt betétlapot kitöltve a kiadandó kötet adataival, amely adatokat elszámolásában is szerepeltetnie kell.
– a megvalósításhoz szükséges 10%-os önrész igazolását (önrész nyilatkozatot).

A Kollégium bírálati szempontjai:

 • a kiadvány tartalmának időszerűsége,
 • a szerzők szakmai felkészültsége,
 • a költségek megalapozottsága,
 • a terjesztés módjának realitása.

A pályázatok 1 példányban 2011. május 16-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: http://www.nka.hu