palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA táncművészeti kollégium pályázat

nka pályázatokA Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet (1.) hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek új produkcióik megvalósítására,  (2.) hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek már bemutatott produkcióinak forgalmazására, (3.)  hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek táncműveinek felújítására, amelyek bemutatása legalább 3 évvel megelőzte a felújítás tervezett időpontját és (4.) Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek táncművészeti rövidfilmjeinek (5-10 perc) elkészítésére.

A Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2011. október 1. és 2012. június 30. között megvalósuló, magas művészeti szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

1. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója) új produkcióik megvalósítására.

Altéma kódszáma: 1517

Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.

A 2011. március 7-i döntésen támogatott pályázók nem nyújthatnak be pályázatot.

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • produkciójukkal kísérleti jellegű, új értékeket kíván felmutatni,
 • produkciói alkotói és előadói sikerrel szerepelt hazai és külföldi fesztiválon, versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • alkotók szakmai hitelessége, hazai/nemzetközi rangja, elismertsége;
 • előadóművészek hazai/nemzetközi elismertsége;
 • hazai és nemzetközi forgalmazás várható lehetőségei.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • jelmezre, díszletre, kellékre,
 • fény-, hang-, látványtervezésre,
 • bérleti díjra,
 • promócióra,
 • jogdíjra.

Az igényelhető maximum támogatási összeg pályázatonként: 1 millió forint.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevőinek szakmai életrajzát,
 • referenciákat,
 • szinopszist, maximum 1-3 oldal terjedelemben
 • befogadó nyilatkozatot.

Befogadó nyilatkozatot abban az esetben nem szükséges csatolni, amennyiben a bemutatót létrehozó intézmény, szervezet rendelkezik saját játszóhellyel és a tervezett produkciót saját játszóhelyén kívánja bemutatni. Az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 10 millió forint.

2. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója) már bemutatott produkcióinak forgalmazására.

Altéma kódszáma: 1518

Az adott produkcióra vagy a befogadó hely, vagy az azt bemutató művészek, művészeti együttesek pályázhatnak.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki, és külföldi előadást élt meg,
 • referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések)
 • a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei.

Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • bérleti díjra,
 • jogdíjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Hivatalos felkérést, vagy visszaigazolást

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 4 millió forint.

3. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója) táncműveinek felújítására, amelyek bemutatása legalább 3 évvel megelőzte a felújítás tervezett időpontját.

Altéma kódszáma: 1536

Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • produkciói nagysikerű nemzeti és nemzetközi értékűek;
 • produkciói alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és/vagy külföldi fesztiválon;
 • versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a produkció további tervezett előadásai és helyszínei;
 • a produkció a bemutató óta hány előadást élt meg.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • jelmezre, díszletre, kellékre,
 • szállás- és útiköltségre,
 • terembérleti díjra,
 • kölcsönzési díjra,
 • jogdíjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó, valamint a felújításért felelős művészek szakmai életrajza;
 • referenciák.

Az igényelhető maximum támogatási összeg pályázatonként: 700 ezer forint.

A támogatást kizárólag a felújított mű bemutatójáig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 6 millió forint

4. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek táncművészeti rövidfilmjeinek (5-10 perc) elkészítésére

Altéma kódszáma: 1537

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • hivatásos filmes szakemberrel közösen valósítják meg a pályázatban szereplő film elkészítését

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • hazai és nemzetközi forgalmazás várható lehetőségei;
 • a rövidfilm szakmai jelentősége;
 • a rövidfilm újdonság értéke.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a mozgóképszakmai hatóság (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda) által kiadott, a közvetlen állami támogatás igénybevételét lehetővé tevő határozat (a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolására, illetve a kulturális tesztre irányuló eljárások) másolatát, ennek hiányában a mozgóképszakmai hatóság által az eljárás elindításakor kiállított átvételi elismervényt,
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda határozatának másolata a filmelőállító mozgóképszakmai szervezetek nyilvántartásába történő felvételéről,
 • szinopszist,
 • a mű címét,
 • vázlatos story board-ot, amiből következtetni lehet a film képi világára,
 • a művész szakmai önéletrajzát,
 • a tervezett közreműködők névsorát,

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb 800.000 Ft lehet.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • utazási költségre,
 • szállítási költségre,
 • nyersanyagköltségre,
 • laborköltségre
 • technikai eszközök bérleti díjára
 • forgatási költségekre.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

A szakmai beszámolóhoz mellékelni kell a kész film egy kópiáját DVD-n.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3,2 millió forint.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. („minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. szeptember 19-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu