palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nyugati határtérség kisprojekt alap I.pályázati felhívás

Pályázati felhívás a Szlovák-magyar határterület vonzerejének fokozása és a határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése érdekében.

A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás együttműködve a Nagyszombati Kerületi Önkormányzattal (Trnavský samosprávny kraj) és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-vel, meghirdeti az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (továbbiakban Program) részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap projektjeinek pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó első pályázati felhívását (továbbiakban felhívás).

Pályázati felhívás tárgya prioritási tengelyenként:

PT 1 – Természet és kultúra

 • Specifikus cél 1.1 –  A határterület vonzerejének fokozása
  • PT 4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
 • Specifikus cél 4.1 – A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése

A felhívás jellege: pilot jellegű felhívás meghatározott határidővel

1. Prioritási tengely – Természet és kultúra
Specifikus cél 1.1 – A határterület vonzerejének fokozása
Ez a specifikus cél a régió endogén természeti és kulturális lehetőségeinek hatékonyabb kihasználására fókuszál, ami hozzájárulhat a fenntartható helyi gazdaság fejlődéséhez; a társadalmi, gazdasági és területi kohézió növeléséhez, különféle kulturális és természetvédelmi tevékenységek megvalósítása által; a társadalmi, gazdasági és területi kohézió emeléséhez, a természeti és kulturális értékek megőrzésére irányuló közös tevékenységek megvalósítása által; valamint a látogatók számának gyarapodásához a programterületen.

Támogatható tevékenységek listája

Természet:

 • a kulturális örökség megőrzése és népszerűsítése a programterületen,
 • a kiegészítő infrastruktúra felújítása vagy építése (helyszínek, látogatóközpontok jelölése, stb.),
 • a természetvédelemmel kapcsolatos tapasztalatok megosztása a folyó menti területeken,
 • közös környezetvédelmi kampányok és oktatási programok kialakítása és megvalósítása,
 • erdészettel kapcsolatos tervek kialakítása és megvalósítása gyermekek számára,
 • közösségi kertek létrehozása,
 • természetes élőhelyek tisztítására és javítására irányuló programok kialakítása és megvalósítása,
 • stratégiák, tanulmányok, kutatások vagy tervek kidolgozása a természeti örökség megújítása érdekében (csak átfogó beruházási tervek kiindulásaként jogosult)

Turizmus:

 • kerékpárútvonalak (nem közutak) és a turisztikai infrastruktúra felújítása, ill. megjelölése,
 • közös kerékpártúrák szervezése,
 • zöld útvonalak / öko utak építése,
 • kis vízi / folyami infrastruktúrák építése (pontonok, stb.),
 • kempingek / táborok létrehozása és kialakítása,
 • kerékpár, csónak, stb. bérbeadó közösségek alapítása és bővítése,
 • a kis léptékű turizmus koncepciójának kialakítása, amely a termék vagy szolgáltatás innovációjának útján helyi környezetvédelmi vagy kulturális szempontokhoz kapcsolódik,
 • tematikus utazások szervezése (várak, történetek, stb.),
 • sport-és kulturális programok kialakítása turisták számára,
 • innovatív információs és kommunikációs technológiák (IKT-megoldások) alkalmazása
 • a magas hozzáadott értékkel rendelkező turizmus kihasználása specifikus szegmensekben:
  • kulturális és környezetvédelmi turizmus
  • gasztronómiai turizmus
  • sportturizmus
  • konferenciaturizmus
  • agroturizmus
  • fürdőturizmus / gyógyturizmus
  • vallási turizmus
   stb.

Kultúra:

 • a kulturális örökség népszerűsítése,
 • közös kiállítások és kísérő rendezvények szervezése,
 • közös vásárok szervezése a helyi termékek népszerűsítése érdekében,
 • oktatási programok szervezése kézművesek számára,
 • azon vallási helyek megőrzése és felújítása, amelyek a kulturális örökség részét képezik,
 • zarándokutak kialakítása / megjelölése,
 • közös zarándokutak szervezése,
 • közös fesztiválok szervezése,
 • amfiteátrumok és azok környezetének építése, felújítása,
 • közös színházi alkotások előkészítése és bemutatása,
 • határon átnyúló kulturális együttesek létrehozása (színházi társulat, zenei együttes, táncegyüttes, stb.),
 • a programterületen lévő oktatási intézmények együttműködése a zene / színház területén,
 • tehetségkutató és -támogató programok kialakítása és megvalósítása a művészet különféle ágazataiban,
 • kulturális rendezvények szervezése UNESCO testvérvárosok között,
 • dokumentumok digitalizálása könyvtárak számára.

Sport:

 • többfunkciós játszóterek építése,
 • közös sportrendezvények lebonyolítása,
 • közös sportligák szervezése,
 • versenyek rendezése különféle sporttevékenységek keretén belül,
 • sporttevékenységek szervezése a hátrányos helyzetű lakosság / marginalizált csoportok számára,
 • új, rendhagyó sportágak bemutatása.

4. Prioritási tengely – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása Specifikus cél 4.1 – A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése.
A specifikus cél a lakosok közötti határon átnyúló együttműködés erősítésére; aktív, határon átnyúló tapasztalatcserére; a résztvevő intézmények kapacitásának javítására és a határon átnyúló tevékenységek iránti érdeklődés erősítésére; a kölcsönös megértés javulására és a régióban élő nemzetiségi csoportok egymáshoz való közeledésére; a tartós (intézményesített) partnerségek számának növelésére; a határon átnyúló tevékenységekben való kiterjedt társadalmi részvételre; magas számú közös, fenntartható, a programterület jelentős részét lefedő események és rendezvények szervezésére, valamint a kétnyelvűség színvonalának javulására fókuszál a programterületen.

Támogatható tevékenységek listája

 • jelentős határon átnyúló hatással rendelkező stratégiák, tanulmányok, kutatások vagy tervek kidolgozása,
 • közös szakmai programok kialakítása (csereprogramok indítása a kultúra, az oktatás, a kutatás, stb. területén),
 • rendezvények szervezése az önkormányzatok között, a fiatalok, illetve fogyatékkal élő fiatalok közötti együttműködés kialakítása érdekében,
 • általános- és középiskolák közös rendezvényeinek szervezése,
 • átfogó, kétnyelvű szakmai műhely kialakítása az IKT eszközök biztonságos használatáról és a résztvevő régiók kulturális érték-térképéről (pl. kétnyelvű eszközök, IKT eszközök – kulturális szolgáltatások, archívumok, kutatás, stb.),
 • iskolázások, tapasztalatcserék (pl. tréningek, nyári iskolák, egyetemek, versenyek szervezése),
 • brossúrák, könyvek, DVD-k kiadása, kisfilmek készítése, stb.,
 • a közintézmények által kínált határon átnyúló szolgáltatások közös tervezése és kialakítása,
 • olyan jogi eszközök és IKT megoldások kialakítása, amelyek javítják a határon átnyúló szolgáltatások színvonalát (az információ-áramlás megerősítése, e-governance, m-governance és egyéb),
 • határon átnyúló szolgáltatások kialakítása az egészségügyi ellátás, az oktatás, a szociális szolgáltatások, a biztonság, az adminisztráció területén (pl. adatszolgáltatás, stb.),
 • helyi médiák együttműködése (információcsere, közös tréningprogramok, stb.),
 • határon átnyúló médiák létrehozása,
 • a társadalom perifériájára szorult közösségekre irányuló programok kidolgozása és megvalósítása.

A jelen pályázati felhívásban prioritási tengelyenként rendelkezésre álló indikatív ERFA keret:

PT 1 – Természet és kultúra: 264 875,30 euró
PT 4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása: 794 625,80 euró

Az ERFA által nyújtott minimális és maximális hozzájárulási összegek projektenként
Az ERFA által nyújtott minimális hozzájárulás összege 20 000 EURÓ. Az ERFA által nyújtott maximális hozzájárulás összege 50 000 EURÓ

A PT1 és a PT4 keretén belül jogosult pályázók indikatív listája

 • közintézmények;
 • közcélokat szolgáló, magántulajdonban álló intézmények
 • a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumában / Magyarország Igazságügyi Minisztériumában nyilvántartott egyházak;
 • európai területi társulások (ETT-k);
 • nem kormányzati szervezetek;
 • önkormányzatok és felsőbb szintű közigazgatási intézmények, amelyek nem vesznek részt az ernyőprojektben;
 • állami felsőoktatási intézmények/egyetemek és állami kutatóintézmények;
 • kamarák
 • jogi személyek érdekegyesülete.

Támogatásra jogosult terület
A Kisprojekt Alap keretén belül azok a pályázók / projektpartnerek pályázhatnak az ERFA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulásra, akik a Szlovák Köztársaság és Magyarország jogosult területein működnek.

A jogosult terület, amely keretén belül lehetséges a pályázatok megvalósítása, 3 szlovákiai és 4 magyarországi NUTS3 régiót foglal magában:

 • SK010 – Pozsonyi kerület (megye)
 • SK021 – Nagyszombati kerület (megye)
 • SK023 – Nyitrai kerület (megye)
 • HU101 – Budapest főváros
 • HU102 – Pest megye
 • HU212 – Komárom-Esztergom megye
 • HU221 – Győr-Moson-Sopron megye

A pályázó / projektpartner bejegyzett székhellyel vagy regionális / helyi fiókteleppel kell, hogy rendelkezzen a jogosult programterületen. Azok a szervezetek, amelyek helyi fióktelepet jegyeztettek be a programterületen, de székhelyük a programterületen kívül van, abban az esetben tekinthetők a támogatásra jogosultnak, ha a programterületen található helyi fióktelep valósítja meg a projekt fő tevékenységeit. Azokban az esetekben, ha a programot megvalósító regionális / helyi fióktelep nem jogi személy, a központot kell hivatalosan megjelölni felelős partnerként, feltüntetve a regionális / helyi fióktelep meglétének és regisztrációjának igazolását a programterületen.

A projektek megvalósítási időtartama
A projekt maximális megvalósítási időtartama 12 hónap.

A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA
A projekt teljes költségvetése az ERFA hozzájárulást és a kedvezményezett önerejét is tartalmazza. Minden kisprojekt kedvezményezett az elszámolható költségnek legfeljebb 85%-ának megfelelő ERFA-támogatást kaphat. A kisprojektek kedvezményezettjei ezen felül nemzeti társfinanszírozásban nem részesülnek. A Szlovák Köztársaságból / Magyarországról származó pályázók önrésze legfeljebb az elszámolható költségek 15%-a.

Letölthető dokumentumok

Nyugati KisprojektAlap_felhivas_v1
Kisprojekt Alap pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó pályázati felhívás
Felhasználói kézikönyv pályázók számára
Pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem kisprojektek részére
Az önerőről szóló nyilatkozat
Elszámolható költségek kézikönyve
Projektláthatósági kézikönyv
Pénzügyi hozzájárulás folyósításáról szóló szerződés tervezete
Partnerségi megállapodás – tervezet
Adminisztratív értékelőlap a kisprojektek számára – PT1
Adminisztratív értékelőlap a kisprojektek számára – PT4
Minőségi értékelőlap a kisprojektek számára – PT 1
A kisprojekt minőségi értékelésének összegzése
A kisprojektek kiválasztásának kritériumai
A projektek kiválasztásának kritériumai
Az indikátorok minimális értékei
Panasztételi eljárás
Panasztételi nyomtatvány
Pályázati csomag

Benyújtási határidő (lezárás napja): 2018.november.02. 

A pályázatról bővebben: Nyugati határtérség kisprojekt alap I.pályázati felhívás