palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Okostelefon pályázat 2010

T-Mobile pályázatokOkostelefon Pályázat – Kreatív multimédiás alkalmazások széleskörűen használható megoldásai okostelefonokon. A Pályázat célja olyan konkrét, megvalósítható ötletek és megoldások inspirálása, amelyek az un. okos mobiltelefonok által kínált interface-ek és platformok kreatív alkalmazásait célozzák meg, és amely fejlesztések újszerűen egyedien és érdekesen segítik elő a mindennapi élet, a hétköznapok dolgainak intézését.

A Magyar Telekom Nyrt., továbbiakban T-Mobile, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban BME), a Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban BCE), és a Magyar Képzőművészeti Egyetem (továbbiakban MKE) – a továbbiakban együttesen: „Kiírók” – pályázatot hirdetnek a BME, a BCE és az MKE hallgatói számára, „Okostelefon Pályázat – Kreatív multimédiás alkalmazások széleskörűen használható megoldásai okostelefonokon” (továbbiakban Pályázat) címmel.

A Pályázat célja olyan konkrét, megvalósítható ötletek és megoldások inspirálása, amelyek az un. okos mobiltelefonok által kínált interface-ek és platformok kreatív alkalmazásait célozzák meg, és amely fejlesztések újszerűen egyedien és érdekesen segítik elő a mindennapi élet, a hétköznapok dolgainak intézését. A pályázati anyag térjen ki az ötletben rejlő közösségépítés lehetőségeire is, valamint a kitalált megoldás (szolgáltatás, termék) piacra vitelének javaslatára is. Az ötletek lehetnek többek között weboldalak, köztéri installációk, számítógépekre vagy mobilkészülékekre készített alkalmazások, egyéb megoldások vagy akár mindezek kombinációja is.

Jelen Pályázat kiemelt célja, hogy a multidiszciplináris közös munkát szorgalmazza a három Egyetem hallgatói között, így a Pályázaton az egyéni hallgatók mellett két- vagy három fős, vegyes csoportok is indulhatnak.

Kik pályázhatnak?
A Pályázaton a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, és a Magyar Képzőművészeti Egyetem nappali tagozatos, a 2010/11-es tanév I. félévében aktív státuszú hallgatói vehetnek részt, bármely évfolyamon és szakon végezzék is tanulmányaikat.
A Pályázatra a három egyetem hallgatói egyénileg, vagy 2-3 fős vegyes csoportokat alkotva pályázhatnak. Csoportos pályázat esetén megkötés, hogy a csoport 2 vagy 3 tagja legalább két külön felsőoktatási intézmény hallgatója legyen. Egyéni pályázó indulhat csapatban is, és több különböző pályamunka tervet leadhat akár egyénileg, akár csoportosan. A pályázóknak figyelembe kell venniük, hogy az elbírálás során a csoportosan és egyénileg beadott pályamunkákat egy kategóriában zsűrizzük és díjazzuk.

A pályázat módja
: A Pályázatra regisztrálni minden egyéni és csoportos pályázónak az alábbiakban megadott módon és elérhetőségeken lehet.

Regisztráció egyéni pályázók számára
A regisztráció során a Pályázó nevét, személyes adatait (név, kar, szak, évfolyam, lakcím) és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) kell megadni. Az adatok helyességéért a pályázó felelősséget vállal. A regisztráció feltétele továbbá egy rövid pályamunka terv leadása.

A pályamunka terv a pályamunka alapját adó elképzelés rövid, vázlatos bemutatása. A pályamunka tervet a pályázóknak Microsoft Word dokumentumban kell leadniuk, a terv terjedelme maximum 10-15 mondat.

A Pályázatra történő regisztráció határideje: 2010. november 10. (szerda), 17 óra

Regisztráció: fepa.t-mobile.hu

A pályázat menete

A pályázók feladata a későbbiekben a pályamunkatervben benyújtott ötlet kidolgozása, megvalósítása.

A pályamunkák benyújtásának módjáról és feltételeiről további információk a pályázat weboldalán (www.fepa.t-mobile.hu) találhatók.

A pályamunkák leadási határideje: 2011. február 9. (szerda), 17 óra

Csoportos pályázók
A pályázaton 2 vagy 3 fős csapatok is indulhatnak. Csapatok alakításánál feltétel, hogy a csoport 2 vagy 3 tagja, a Pályázatban részt vevő két vagy három különböző egyetem hallgatója legyen. (pl.: 1 fő BCE – 1 fő MKE, 1 fő MKE – 2 fő BME, 1 fő BCE – 1 fő BME – 1 fő MKE, 1 fő BCE – 2 fő MKE, 1 fő BME – 1 fő BKE – 1 fő MKE)

Csoportos pályázók regisztrációja

A csoportos pályázatnak nem feltétele, hogy a regisztráció során már a kész csapatok adják le jelentkezésüket. A Pályázatra regisztrálni minden pályázónak a pályázat weboldalán (fepa.t-mobile.hu) lehet – a weboldalon megadott módon és elérhetőségeken. A pályázónak regisztrációja során jeleznie kell arra irányuló szándékát, hogy pályázati ötletébe szívesen bevonná valamely másik egyetem 1, illetve 2 hallgatóját, illetve szívesen közreműködne más pályázók ötletének megvalósításában.

Azoknak a pályázóknak, akik csapatban szeretnének indulni, az egyéni pályázókhoz hasonló adatokat (név, kar, szak, évfolyam, lakcím, telefonszám, e-mail cím) kell leadniuk a weboldalon. A regisztráció feltétele továbbá az egyéni pályázóknál felvázolt pályamunkaterv leadása is.

A pályamunkatervet a pályázóknak Microsoft Word dokumentumban kell leadniuk.

A Pályázatra történő regisztráció határideje: 2010. november 10. (szerda, 17) óra

Regisztráció: fepa.t-mobile.hu

Csoportok alakítása
Pályázat kiírói a pályázat weboldalán lehetőséget biztosítanak a csapatok toborzására, csapatokhoz való csatlakozásra.
A csapattagok által tetszőlegesen megválasztott „csoportvezető” regisztrálhatja a csapatot a csoportos jelentkezéshez megadott elérhetőségen.
Csapatok regisztrációja során a regisztrációt végző csoportvezető felelős a másik két tag személyes adatainak pontos megadásáért (az egyéni pályázók adatainak megfelelően). Az adatok helyességéért a pályázók felelősséget vállalnak. A kész csapatokat 2010. november 20-ig kell regisztrálni.

Csoportos pályázóknak a pályamunkák leadási határideje: 2011. február 9. (szerda), 17 óra

Díjak

  • I. helyezett: 1,5 millió forint pénzjutalom, valamint 1 éves ingyenes belföldi szélessávú mobilinternet-használat. (Csapatok esetében a pénzjutalom csapatonként értendő, valamint személyenként 1 éves ingyenes belföldi szélessávú mobilinternet-használat.)
  • II. helyezett: 1 millió forint pénzjutalom, valamint 1 éves ingyenes belföldi szélessávú mobilinternet-használat. (Csapatok esetében a pénzjutalom csapatonként értendő, valamint személyenként 1 éves ingyenes belföldi szélessávú mobilinternet-használat.)
  • III. helyezett: 500 ezer forint pénzjutalom, valamint 1 éves ingyenes belföldi szélessávú mobilinternet-használat. (Csapatok esetében a pénzjutalom csapatonként értendő, valamint személyenként 1 éves ingyenes belföldi szélessávú mobilinternet-használat.)

Továbbá az első három helyezett pályamunkát a T-Mobile fejlesztésekért felelős területe is tanulmányozza, és adott esetben a cég mérlegeli a pályamunka piacra vitelének lehetőségét. A megvalósítás anyagi és jogi vonatkozásai ez esetben a pályázó és a T-Mobile között egy későbbi megállapodás tárgyát képezik.

Konzultációk

  • A T-Mobile mindkét pályázati szakaszban konzultációval segíti a pályázók munkáját. A konzultáció időpontja a weboldalon lesz elérhető.
  • A hallgatóknak lehetőségük van minden résztvevő egyetemen konzultációt folytatni bármely a pályázati weboldalon megnevezett tanárral, oktatóval.

Az egyetemek elérhetőségei:

A pályázat elbírálása
A beérkezett pályamunkák elbírálását szakértőkből álló zsűri végzi. A zsűri tagjainak névsorát Kiírók a Pályázat weboldalán teszik közzé.

A Pályázat során az egyéni és a csoportos pályázók elbírálása és díjazása egyszerre történik.

A zsűri döntése végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

Az elbírálás szempontjai

  • Újszerűség, egyediség (valóban az okostelefonok technológiáin alapul-e a pályamű.)
  • Megvalósíthatóság
  • Kidolgozottság
  • Hozzáadott érték
  • A pályamű technikai és esztétikai értelemben vett kidolgozottsága, színvonala

Eredményhirdetés
2011. február vége (pontos időpont a weboldalon lesz olvasható)
A nyertesek az eredményeket a pályázati weboldalon nézhetik meg. A nyertesek e-mail-ben is értesítést kapnak.
(Kiírók fenntartják a jogot, hogy a jelen dokumentumban megadott határidők a későbbiekben változhatnak. Az időpontok és határidők változásáról a pályázók a Pályázat hivatalos weboldalán tájékozódhatnak. A regisztrált pályázók a módosításokról e-mailben is értesítést kapnak.)

Díjátadás
A pályázat nyertesei nyereményük átvételének pontos helyéről, időpontjáról és módjáról az eredményhirdetéskor értesülnek.

A nyertes pályamunkák kiállításra kerülnek a pályázat lezárását követően. A kiállítás részleteit Kiírók a pályázati weboldalon teszik közzé. A regisztrációval a pályázó egyben kéri a Kiírókat, hogy amennyiben az általa benyújtott pályázat és pályamű az első három helyezett között vagy a T-Mobile által különdíjjal jutalmazott pályázatok, pályaművek között van, és azt arra alkalmasnak ítéli, akkor a pályamunkát a Kiírók által választott helyszínen kiállítsák.

A T-Mobile fenntartja a jogot különdíjak kiosztására.

A nyertes Pályázók kötelesek együttműködni a Kiírókkal és azok megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremények átadásra kerüljenek a díjátadón, vagy esetleges akadályoztatásuk esetén az azt követő 30 napon belül. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Pályázók valamelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Kiírók terhére nem értékelhető, és a nyereményre való jogosultság elvész.

A díjakkal kapcsolatos minden adót és egyéb esetlegesen felmerülő közterhet a Magyar Telekom Nyrt. fizet meg.

További információk
A Pályázat további részletes információi, a Pályázat hivatalos weboldalán, a fepa.t-mobile.hu címen érhetők el. Kiírók minden, a pályázattal kapcsolatos információt ezen a weboldalon tesznek közzé, illetve itt tájékoztatnak az esetleges módosításokról is.

A weboldalon tekinthetők meg a Pályamunkák leadásának pontos feltételei, a formai követelmények, itt tekinthető továbbá meg a konzultációba bevonható személyek névsora és a zsűri ismertetése is.

A Kiírók a pályázati weboldalon teszik közzé a pályázattal kapcsolatos hirdetményeket, a konzultációk időpontját, valamint a határidőket és az eredményeket.

Egyéb rendelkezések

A Pályázó szavatolja, hogy a pályamű nem tartalmaz más, eddig nyilvánosságra nem hozott, vagy szerzői jogi védelem alá eső műből semmilyen elemet, úgy, hogy azt a szerzői jog, vagy bármilyen egyéb jog jogosultja írásban nem engedélyezte és a pályamű mások jogait nem sérti.

A Pályázó kötelezi magát, hogy a pályázaton való részvétele során, valamint a pályázattal kapcsolatban azt követően is, minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Magyar Telekom Nyrt. jó hírneve ne sérüljön.

A pályázati munka leadásával a Pályázó a pályamunkával kapcsolatos minden szerzői vagyoni és egyéb jogot átruház a Magyar Telekom Nyrt.-re, a pályázat közzétételét illetően, bármilyen nyelven, időbeli és térbeli korlátozás nélkül. A pályázat, és az abban található ötletek, javaslatok üzleti célú hasznosítása további megállapodás tárgyát képezik.

A Pályázó a pályázat beküldésével kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Kiírók nyilvánosságra hozzák, illetve a Pályázat honlapján megjelentessék. Tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremények átadásakor kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet róla. Így a fentiek alapján hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Kiírók bármelyike által szervezett – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A pályázaton való részvétel azt jelenti, hogy a Pályázó jelen pályázati szabályokat maradéktalanul elfogadta, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Kiírók fenntartják a pályázati kiírás – részben vagy egészben való -módosításának jogát, valamint a pályázati feltételek megváltoztatásának jogát. Az esetleges változtatások leírása a pályázati weboldalon olvasható, valamint a regisztrált pályázók minden változásról e-mailben is értesítést kapnak.

A versennyel kapcsolatos aktuális információk megtekinthetőek a pályázati weboldalon, a fepa.t-mobile.hu címen.