palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ötletpályázat a Béke tér és környezete városrész-központ megújítására

A Fiatal Urbanisták Tagozata (FUT) országos és nyilvános komplex ötletpályázatot hirdet meg Magyarország valamennyi felsőoktatási intézményének hallgatói és friss diplomások részére. Örömmel fogadjuk mindenki jelentkezését, aki csak „urbanistának” érzi magát és szívügye a város.

 

Az ötletpályázat célja hogy az urbanisztika szakterületeit érintő hallgatók és friss diplomások (a diploma megszerzésének éve 2011. vagy 2012. évben történt) dolgozzanak különböző csoportokban. A feladat, hogy megtalálják a választ, egy valós városi problémára. Fejlesztési programot alkossanak az adott helyszínre és ezt érthető módon, kreatívan dokumentálva adják elő. Hiszünk abban, hogy a szakmai fejlődés legfontosabb eleme a gyakorlati munka, és erre minél tágabb lehetőséget, “értelmes” és inspiráló feladatokat kell biztosítani.

A célok között szerepel, hogy az ötletpályázat új gondolatokat közvetítsen a kerületi önkormányzat felé, aki nyitott, befogadó a tér és környékének jövőjével kapcsolatban. Távlati cél, hogy a beérkezett ötletekből a gondolatok továbbvitelével egy, akár ténylegesen megvalósuló koncepció születhessen.

A pályázat sikerességét az  is jelentené, ha a témával kapcsolatban, minél több szakma megszólalna. A városrész-központ szerepével, funkciójával, és programjával olyan hallgatói csoportok foglalkoznának, melyek különböző felkészültségük, más-más témában való jártasságuk révén egymás tudását kiegészítve igazán csoportként működnének együtt. A budapesti helyszín nem zárja ki azt, hogy az ország egész területéről érkezzenek pályaművek.

Milyen is ma egy ideális városrész-központ Budapesten? Rátok vár a feladat, hogy saját fantáziátok és szakmai képességeitek révén erre megoldást találjatok.

A kijelölt városi helyszínen számos megoldandó probléma található. A felmerülőkihívásokra válaszként adható javaslat(ok) mellett ezeknek a részletes felkutatása és értelmezése is a pályázat részét képezi. Hiszen éppen olyan fontos a városi kontextusban észlelt konfliktus mibenlétének a felismerése, mint maga a javaslattétel, azaz a tényleges tervezés. Nem csupán hagyományos értelemben vett városépítészeti terveket várunk, hanem a problémáknak és a gondolkodásnak egy olyan vizuális lenyomatát, leképzését, amely akár a probléma megértéséhez vezető úton végigkíséri a szemlélőt. A terveket ugyan szakértelemmel kell elkészíteni, de előre gondolva arra, hogy ezek nem csak a szűkebb “szakma” számára, hanem a lakosság, civil szervezetek bevonására, vagy akár az utca emberének készülhetnek. Ezért szívesen fogadunk minden olyan pályázatot, ami ötleteivel gazdagítani és színesíteni tudja a várostervezők palettáját illetve iránymutatást ad az urbanisztika útvesztőjében egy konkrét esettanulmányon keresztül.

Az ötletpályázat tárgya: Budapest XVIII. kerület Béke tér és környezete városrész-központ megújítása.

Az ötletpályázat formája

Az ötletpályázat jellege: hallgatói ötletpályázat

Az ötletpályázat formája: titkos

Az ötletpályázat kiírója

A hallgatói ötletpályázat kiírója a Fiatal Urbanisták Tagozata.

A tervezési terület

Budapest XVIII. kerületében az Üllői út, Nagybánya utca és Királyhágó út kereszteződésénél fekszik a Béke tér, ahol az 50-es villamos végállomása van.

A kerület egyik ütőerét képező Üllői út északnyugat-délkeleti irányban halad át a Béke téren. A térről északi irányban a Nagybánya utca vezet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felé, ahol az utca a Budapest- Cegléd-Szolnok vasútvonalnak ütközve ér véget. Déli irányban pestszentlőrinci városrészhez tartozó Béke teret a Királyhágó út köti össze Pestszentimre városrész-központjával.

A tervezési terület lehatárolása a letölthető alaptérképen megtalálható, illetve a 6. pontban ismertetett részletes feladatleírásnál is látható. A Béke térre és környezetére, illetve két –részben- önkormányzati tulajdonban lévő telekre terjed ki. A beadandó munkarészeknél a különböző léptékben megoldandó feladatokhoz segítségképpen csatoltunk térképeket, amelyek a feladat megoldásához szükséges lépték megtalálásában segítenek.
A helyszín megismerésére szolgáló mellékletek letölthetőek a blogról.

Az ötletpályázat programja és beadandó munkarészei

A javaslatoknál törekedni kell a realitásokra, a komplexitásra és a fenntarthatóságra. Nem csak az egyes szempontokon belül, hanem a szempontok között is erős összefüggés és kapcsolódás legyen, ezzel is mutatva a terv életképességét, függetlenül az ábrázolási technikától. A cél problémák felvetése után azokra reflektáló program, javaslat kidolgozása, egységes gondolatmenet kialakítása.

Hogyan szerepel a Béke tér a Te fejedben? Hogyan fogalmaznád meg a Béke tér identitását? Készíthetsz: Rajzot, montázst, gondolat szabad vizuális megjelenítését, esetleg szöveget, verset, zeneművet.

 A Béke tér szerepe a városi szövetben és a városrész-központok hierarchiájában.Készíthetsz: Vizsgálatot, analitikát, vázlatot.

Hogyan töltheti be a tér jobban városi alközponti szerepét. Melyek a hiányzó funkciók a területen? Milyen funkcióra van szükség a téren és környezetében?

Készíthetsz: Rajzot, vázlatot, szöveges indoklást.

A feladatot az alábbi térképen látható lehatárolás szerint kell megoldani.

Hogyan szerveznéd át a tér közlekedési rendszerét?

Készíthetsz: Vázlatot.

A feladatot az alábbi térképen látható lehatárolás szerint kell megoldani.

Készíts javaslatot a tér megújítására. Mutasd be a tér és környezetének kapcsolatát és a tér részletes programját, a szabad-terek megújított rendszerét.

Alaptérképnek használhatod a mellékletként kiadott térképet, de bármely más bemutatási technikát is használhatsz.

Alkoss programot a kijelölt, két -részben- önkormányzati tulajdonban lévő telekre. Milyen funkciót helyeznél el? Készíthetsz akár tömegvázlatot is a helyszínre a funkció megjelölésével.

A feladatot az alábbi térképen látható lehatárolás szerint kell megoldani.

Hogyan ütemeznéd a program megvalósítását? Hogyan vonnád be a civil szereplőket, a tér használóit a városrész-központ megújulásába?

Tegyél arculati javaslatot a tér és környezetének város- esztétikai megjelenésére, az apró részletekre koncentrálj. (például: épített köztéri elemek és berendezések, táblák, kirakatok,…)

Nem kötelező ragaszkodni az állandósult tervezési formákhoz, hanem az ötleteket, javaslatokat a saját fantáziátok alapján lehet bemutatni a zsűri számára. Ezekhez nyújtanak némi segítséget és gondolatébresztőt futpalyazat.blog.hu -n elérhető minták.

Az (email cím) címen történő előzetes regisztráció után a tájékoztató email-ben kapott FTP szerver címére kell feltölteni a kész dokumentumot, PDF formátumban, minimum három darab és maximum öt darab A/2-es méretű tablón és maximum 12 oldal szöveges dokumentumban, és egyéb formátumokban. A feltöltött dokumentum mérete nem haladhatja meg a 150 Mb-ot.

1.   Az ötletpályázat tárgya: Budapest XVIII. kerület Béke tér és környezete városrész-központ megújítása.

2.   Az ötletpályázat formája

Az ötletpályázat jellege: hallgatói ötletpályázat

Az ötletpályázat formája: titkos

3.   Az ötletpályázat kiírója

A hallgatói ötletpályázat kiírója a Fiatal Urbanisták Tagozata.

4.   A tervezési terület elhelyezkedése és lehatárolása

Budapest XVIII. kerületében az Üllői út, Nagybánya út és Királyhágó út kereszteződésénél fekszik a Béke tér, amelyre az 50-es villamos végállomása fut be.

A kerület egyik ütőerét képező Üllői út északnyugat-délkeleti irányban halad át a Béke téren. A térről északi irányban a Nagybánya utca vezet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülő tér felé, ahol az utca a Budapest- Cegléd-Szolnok vasútvonalnak ütközve ér véget. Déli irányban Pestszentlőrinci városrészhez tartozó Béke teret a Királyhágó út köti össze Pestszentimre városrész-központjával.

 A tervezési terület lehatárolása a letölthető alaptérképen megtalálható, illetve a 6. pontban ismertetett részletes feladatleírásnál is látható. A Béke térre és környezetére, illetve két Önkormányzati tulajdonban lévő telekre terjed ki. A beadandó munkarészeknél a különböző léptékben megoldandó feladatokhoz segítségképpen csatoltunk térképeket, amelyek a feladat megoldásához szükséges lépték megtalálásában segítenek.

 A helyszín megismerésére szolgáló mellékletek letölthetőek az alábbi blogról: futpalyazat.blog.hu.

 5.   Az ötletpályázat programja és beadandó munkarészei

 A javaslatoknál törekedni kell a realitásokra, a komplexitásra és a fenntarthatóságra. Nem csak az egyes szempontokon belül, hanem a szempontok között is erős összefüggés és kapcsolódás legyen, ezzel is mutatva a terv életképességét, függetlenül az ábrázolási technikától. Az egységes gondolatmenet kialakítása a problémák felvetése után azokra reflektáló program, javaslat kidolgozása a cél.

 A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai

  • ötletesség
  • komplexitás
  • társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból is fenntartható program
  • a város adottságaihoz illő és méretű fejlesztés, amely ütemezhető és biztosítja a megvalósíthatóság lehetőségét.
  • hely szellemének továbbélése
  • interdiszciplináris csapatmunka
  • grafikai megjelenítés és közérthetőség.

Az ötletpályázaton részt vehet Magyarország valamennyi felsőfokú oktatási intézményében résztvevő hallgatója és friss diplomások egyaránt (amennyiben a diploma megszerzésének éve 2011. vagy 2012. évre esett), és aki regisztrálta magát a futpalyazat@gmail.com címen.

A pályázó csapatok (min. 2 fő) a regisztrációval és a pályázat benyújtásával egyben hozzájárulnak az ötletpályázatuk nyilvános bemutatásához is.

Az ötletpályázaton egy pályázó csak egy csapatban, egy pályázó csapat pedig csak egy pályaművel indulhat.

A Bíráló Bizottság kizárhatja a bírálatból a formai és tartalmi követelményeket nem teljesítő illetve hiányos pályaműveket.

Kizáró ok áll fenn azzal a pályázóval szemben, aki a Bíráló Bizottság bármely résztvevőjének hozzátartozója, illetve, akit az ötletpályázati eljárás előkészítésébe vagy lebonyolításába bevontak.

Az ötletpályázat díjazása, eredményhirdetése

A hallgatói ötletpályázat díjazása anyagi és tárgyi jutalommal történik.

A pályázat összdíjazása 250.000 Ft.

Eredményes ötletpályázat esetén a Bíráló Bizottság a rendelkezésre álló összes díjat kioszthatja a nyertes ötletpályázatok között.

A pályázat lebonyolítása: 2012. március 20.

A pályázat kiírása és a regisztráció kezdete: 2012. március 26. 16:00

A pályázat hivatalos megnyitása – informális tájékoztatással egybekötve.

Találkozó: A XVIII. Kerület, Béke téren 16:00-kor a kopjafáknál. – 2012. március 30.

A pályázattal kapcsolatos kérdések határideje, melyeket a futpalyazat@gmail.com címre kérünk megküldeni. – 2012. április 5.

A kérdésekre adott válaszok határideje. – 2012. május 5. éjfél

A pályaművek beadásának határideje:  2012. május utolsó hete 

Az eredmények kihirdetése és a díjak átadása [záró rendezvény].: 2012. május utolsó hete kiállítás a pályaművekből.

Forrás: http://futpalyazat.blog.hu/