palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ötletpályázat CSAPODY VERA munkásságára reflektáló köztéri műalkotás elkészítésére

Budapest Fővaros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzata ötletpályázatot ír ki a Budapest, VIII. kerületében, Csapody Vera életéhez és munkásságához kapcsolódó, helyszínen felállítandó, Csapody Vera életművet megidéző köztéri műalkotás elkészítésére.

Az ötletpályázat célja, tárgya
A pályázat célja Csapody Vera életének, tevékenységének emléket állító, azt a kortárs értelmezés fele megnyitó, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri műalkotás elkészítése. A Kiíró szándéka, hogy Csapody Vera nevét és kiemelkedő munkásságát a köztudatba emelje azáltal, hogy felmutatja azokat a kapcsolódási pontokat, amelyeken keresztül az életmű a kortárs kultúra felé megnyílik.

A műalkotás tervezett helyszíne
Csapody Vera a VIII. kerületben élt és alkotott élete legnagyobb részében. Ennek fényében a Kiíró kéri, hogy helyszíneket a pályázók az alábbiak figyelembevételével javasoljanak:

 • Zöldterületi kapcsolódás
 • A mű felállításához nem kell fát kivágni vagy jelentősen csökkenteni a zöldterület arányát
 • A műalkotás nem zavarja az ott élők és arra járók, közlekedők nyugalmat, a terek funkcionalitását.

A helyszín kiválasztásában segítséget ad az Önkormányzat térinformatikai rendszere: https ://terinformatika.jozsefvaros.hu/

Pályázók köre, összeférhetetlenség

A Kiíró szakmailag megalapozott alkotók pályaműveit varja.

A pályázóknak alkalmasságuk igazolására nyilatkozniuk kell: az adott koncepci6nak megfelel6en szükséges társtervezők, szakági tervezők megnevezéséről (a tervezői jogosultságot igazoló dokumentumok másolata szükséges).

A pályázó azzal, hogy pályaművet benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magara nézve kötelezőnek fogadja el.
A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertesség eseten – amennyiben benyújtott pályaműve jellege azt kívánja – rendelkezik vagy rendelkezni fog a pályaműve megval6sitasahoz esetlegesen szükséges engedélyeztetéshez megfelelő jogosultságú építésszel és/vagy szakági tervezővel.

Pályázati útmutatás

A műalkotás a szimbólumalkotás és térszervezés eszközeivel a kortárs elvárásoknak megfelelően reflektáljon Csapody Vera személyére és munkásságára, a hazai és nemzetközi botanikában is jelentős női alkotó életművére.
A mű szóljon a mának, szólítson meg különböző generációkat, képezzen kapcsolódásokat az életmű és a kortárs értelmezések között, tegye láthatóvá a Csapody Vera által képviselt odaadó figyelem, tudományos elkötelezettség és a növényvilág iránti tisztelet kortárs vonatkozásait. Legyen kezdeményező, szólítsa meg a nézőt, lépjen párbeszédbe az arra járókkal. Legyen reflektív viszonyban a környezetével, ismerje és tudja értelmezni azt.

DR CSAPODY VERA
Csapody Verát (1890-1985) a növényvilág tudományos ábrázolásának művészeként emlegetik. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika szakán szerzett diplomát, nők közül elsőként. Tudományos pályára készült, azonban családi okok miatt hamar állást kellett keresnie. 1916-tol 32 éven keresztül volt a Sacre Coeur Sophianum katolikus leánygimnázium matematika és fizika tanára, az utolsó tíz évben az igazgatója. Az iskolák államosításakor felmentették posztja alól. 1950-ben a Természettudományi Múzeum Növénytárának alkalmazás nélküli dolgozója, majd muzeológusa, később tudományos főmunkatársa lett 1966-os nyugdíjba vonulásáig.
Több mint három évtizedes tanári pályafutása alatt kiváló eredményeket ért el a matematika­fizika oktatásában. Számtalan egyéni módszer alkalmazásával, tanításának szuggesztív erejével tette óráit kedveltté tanítványai számára. A matematika-fizika tanítása mellett szabad idejében szívesen festett, főleg virágokat, mezei növényeket. Jávorka Sándorral 40 éven át dolgoztak együtt, ezalatt a növényvilág megismerését, a botanikai kutatást és oktatást, az alkalmazott botanikát szolgáló, valamint természetkedvelők részére készült tudományos ismeretterjesztő munkák egész sorát adtak ki ketten vagy társszerzőkkel, amikhez Csapody Vera készített kitűnő rajzokat a különböző növényekről, virágokról. Talán legfontosabb és legjobban sikerült alkotásuk az 1929-1934-ben megjelent ,,A magyar flóra képekben. Iconographia Florae Hungaricae”, amely az itt élő több mint négyezer növényfajt gyűjti össze.
Nagy munkabírással dolgozott. Alkotásaiban széles kőrű növényismerete szerencsésen kapcsolódott össze művészi rajzolatú festészeti, grafikai tudásával. Sikerült olyan technikát elsajátítania, amellyel hatvan év távlatából sem veszítettek akvarelljei eredeti szépségeikből. Hat évtizedes munkássága során megközelítően 12 ezer akvarellt, 3 ezer táblarajzot készített. Teljesítményével egyedülállót alkotott a nemzetközi botanikában. Számos dolgozata jelent meg és közel 20 könyv társszerzője. Egyik legnépszerűbb alkotása a Jávorkával közös, ,,Erdők-Mezők virágai” című műve, amely élőhelyeik szerinti praktikus csoportosításban tartalmazza a növények rövid leírását – ebben ő készítette a növények ábrázolásait.
A magyar botanikai tudomány kiválósága a növényvilág megörökítésének egyedülálló ,,mestere”, a pályatársak ,,kedves Vera nénije” önmagáról szakmai pályájának csúcsán is szerényen így vallott ,,én mindig azt mondom, hogy növényrajzoló vagyok, tehát nem művész, s nem is tudós, hanem a természetnek egy alázatos másolója. Az én munkám a megfigyelés és a valósághoz hű visszaadás”.

Az alkotás karaktere, anyaga
A Kiíró nem kívánja meghatározni, hogy milyen műfajú művek szülessenek. Sem a műalkotás karakterere, sem anyagára, sem választott technikájára vonatkozóan megkötést nem tesz, de elvárja mindezek korszerűségét és kortárs karakteret. További szempont, hogy megvalósulás esetén az alkotás a mechanikai sérüléseknek ellenálló, fenntartható és időtálló legyen.

A műalkotás környezetbe illesztése

A műalkotásnak kapcsolódnia és integrálódnia kell a helyéül kijelölésre kerülő területhez, figyelembe véve a meglévő tér- és természeti elemeket. A tervezési feladat része a műalkotás megvilágítása, vagy láthatóságának biztosítása, illetve egy olyan információs felület elhelyezése, mely tájékoztat Csapody Veráról és a műalkotás állíttatójáról.

A pályázati dokumentáció tartalmazza:

 • a műalkotás tervezett helyszínéül választott terület fotóját, helyszínrajzát és légi fotóját, megjelölve rajta a műalkotás javasolt helyét,
 • a terület közmű térképét,
 • címzéslapot,
 • adatlapot,
 • nyomtatványokat.

A műalkotás elkészítésének teljes bekerülési költsége nem haladhatja meg a nettó 10 millió forintot, mely tartalmazza a műalkotás elhelyezésének (alapozás, felállítás) költséget is.

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ letölthető a www.jozsefvaros.hu honlapról.

A pályázattal kapcsolatos információk
A pályázattal kapcsolatban a pályázók részére felvilágosítást ad: Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda, Lagler Eszter városépítészeti ügyintéző (laglere@jozsefvaros.hu; 06-1/459-2131 ).

A pályaművek benyújtása

A pályázatra benyújtandó munkarészek:

 1. A műalkotás 1: 10 léptékű makettje tetszőleges anyagban és a makett bemutatása digitális formátumban.
 2. Legalább két irányból felvett nappali és éjszakai látványterv, mely a műalkotás környezetbe illeszkedését egyértelműen láttatja.
 3. Műleírás
 4. Költségvetés a teljes bekerülési összegről: a pályázóknak figyelembe kell venniük, hogy a műalkotás elkészítésének maximális keretösszege nettó 10 millió Ft, amely tartalmazza a szerzői díjat, a kivitelezés és elhelyezés költségeit, az összes járulékkal együtt.
 5. Megvalósítás ütemterve.
 6. A mű fenntartásának, állagmegőrzésének várható költségei.
 7. A teljes pályamű pdf formátumban is benyújtandó (nem összefűzött formában). A pdf dokumentumokat maximum 10 Mb-ra tömörítve, wetransfer linkként a laglere@jozsefvaros.hu email címre szükséges megküldeni.

A pályázathoz csatolandó mellékletek: ( a címzéslap felhasználásával zárt borítékban benyújtandó ).

 1. Kötelezettségvállalási nyilatkozat nyertesség eseten a műalkotás megvalósítására.
 2. Adatkezelési nyilatkozat (Id. 13. adatkezelés és nyilvánosság)
 3. Nyilvánossági nyilatkozat (Id. 13. adatkezelés és nyilvánosság)
 4. Adatlap (név, lakcím, székhely).
 5. Referenciák.
 6. Az adott koncepciónak megfelelően szükséges társtervezők, szakági tervezők megnevezése. A tervezői jogosultságot igazoló dokumentumok másolata szükséges.

A pályázat nyelve magyar.

Letölthető dokumentum

Pályázati felhívás

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. július 24.

A pályamű beadásának korlátai
Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.
A pályázaton egy alkotó csak egy pályaművel vehet részt.

A pályaművek díjazása
A nyertes pályaművekről a munkacsoport javaslata alapján a Képviselő testület dönt 2023. december 31. napjáig.
Az odaítélendő díjak értéke:
A pályázat díjazására mindösszesen nettó 700.000 forint áll rendelkezésre.

I. helyezett: 400.000,- Ft (nettó) II. helyezett: 200.000,- Ft (nettó) III. helyezett: 100.000,- Ft (nettó)