palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ötletpályázat fiataloknak! – Innovatív startup vállalkozásfejlesztési pályázat

Innoskart IKT Klaszter Innovatív startup vállalkozásfejlesztési pályázat – Active Ageing innovációs megoldások/szolgáltatások támogatására. A pályázat célja, fiatal kutatók, vállalkozni szándékozók üzleti koncepciójának elindításához /megvalósításához szakmai/tanácsadói támogatásnyújtása annak érdekében, hogy a kifejlesztendő innovatív termék/szolgáltatás segítse a dél-kelet európai régiókban élőszép korúak önálló és aktív minőségi életvitelét.

A pályázat 75 000 Euró összdíjazású, ahol a nyertesek max. 7500 € vissza nem térítendő támogatást kapnak saját Active Ageinghez kapcsolódó innovatív elképzeléseik gyakorlati megvalósítására.
A támogatás 3 hónapra (2014. június –szeptember időszakban) szól és a pályázatban meghatározott üzleti célok elérésére használható fel a SEE_INNOVA szakértők által nyújtott szaktanácsadás igénybevételével.

A folyamatosan frissülő SEE_INNOVA szakértői listaletölthetőa (www.seeinnova.eu) weblapról. Válassza ki a céljai támogatására szakmailag legmegfelelőbb szakértőt és vegye fel vele a kapcsolatot. A tanácsadásnak nemzetközinek kell lennie(tehát magyar pályázó magyar tanácsadótól nem vehet igénybe tanácsadást).

A pályázat csak akkor érvényes, ha tartalmazza a választott tanácsadó szakmai támogató nyilatkozatát és aláírását.

Mikor érdemes részt venni a programban? 

Ha Ön szeretné az aktív időskor szemléletre épülővállalkozói ötletét kifejleszteni vagy a gyakorlatban kipróbálni. Sikeres vállalkozásához a jó ötlet még nem minden, ezért a programunk az ötlet megszületését és szakmai kidolgozását is támogatni kívánja a piacképes, önfenntartó vállalkozás létrejöttéig, így szélesítve az elérhetőönálló életet segítőtermékek és szolgáltatások körét.

Kérjük pályázzon, ha 

  • kreatív gondolkodású és elkötelezett az Active Ageing területen, és valós változásokat szeretne elérni saját és közvetlen környezetének életében;
  • úgy gondolja, hogy tanácsadói segítséggel innovatívfejlesztésével/kreatív megoldásával hatékonyan és gyorsan tudna előre lépni, új piacképes vállalkozást indítani;
  • szívesen együttműködne hasonlóan elkötelezett szakértőkkel, kreatív és transznacionális környezetben;

Milyen előnyökkel jár a részvétel az Ön számára? 

  • Olyan közösség tagja lehet, ahol együtt dolgozhat az Active Ageing érdekében tenni akaró és tenni képes szakértőkkel és Önhöz hasonló elveket valló társaival. Új kapcsolatokat alakíthat ki a SEE_INNOVA közösség (www.seeinnova.eu) Dél-Kelet Európát lefedőinnovációs- és üzletfejlesztési hálózatának segítségével.
  • Térítésmentes tanácsadást és szakmai együttműködést vehet igénybe az ötlet és a megfelelőüzleti modell kidolgozásához és egy piacképes, sikeres vállalkozás elindításához.
  • Sikeres pályázat esetében nyilvánosságot és média megjelenést biztosítunk a SEE_INNOVA projekt keretében megrendezésre kerülőInnovációs Vásáron (2014. június 4-5.) Anconában és a SEE_INNOVA Active Ageing Innovációs Konferencián (2014. november) Budapesten.

Kik pályázhatnak? 

Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezőinnovatív fiatal kutatók, vagy vállalkozni szándékozó fiatalok, egyetemi hallgatók az alábbiakszerint:
  • magán személyek (max. 35 éves életkor)
  • egyéni vállalkozók (max 35 éves életkor) .

A SEE_INNOVA Flash of Genius Innovációs Voucher tartalma

A  SEE_INNOVA  projekt  keretében  elnyert  Flash  of  Genius  Voucher  innovációs  és vállalkozásfejlesztési  szolgáltatások  (főként képzési  és  tanácsadási  szolgáltatások) igénybevételét  teszi  lehetővé,  mely  támogatja  az  Active  Ageing  innovatív  ötletek  részletes
kidolgozást, tovább fejlesztését.  A voucher egy  olyan támogatási  forma,  amely felhasználható a SEE_INNOVA nemzetközi szakértők által nyújtott különbözőtanácsadói szolgáltatások igénybevételére.
Ily módon a voucher nem pénzbeli juttatás a pályázószámára, hanem szakértőáltal nyújtott tanácsadás,  pénzben  kifejezhető értéke nincs,  az  elnyert  támogatás  nem  ruházható  át.
A  sikeresen  és  dokumentálható  módon  teljesített  szakértői  tanácsadói  munkát  követően  a pályázatot kiíró szervezet a közte és az Innovációstudás szolgáltató között létrejött szerződés értelmében a szolgáltatás díját a szakértőnek közvetlenül, számla ellenében fizeti.
A  nyertes  pályázóval  és  a  kiválasztott  szakértővel  a  pályázatot  kiíró  szervezet együttműködési megállapodást köt, melynek értelmében a projektben leírt ütemezésnek megfelelően,  legkésőbb  2014.  szeptember  30-ig  a  vállalt  tevékenység  kötelezően befejeződik.
A kiválasztott szakértő személye a projekt megvalósítása során nem változtatható.
Amennyiben  a  nyertes  pályázó,  önmagának  felróható  okból  nem  teljesíti  hiánytalanul  a megadott  határidőn  belül  a  pályázatában leírt  feladatokat,  a  pályázatot  kiíró  a  felhasznált támogatás visszafizetésére kötelezheti.
Amennyiben a pályázónak nem felróható okból (vis major) nem valósul meg maradéktalanul a megadott határidőn belül a tervezett tevékenység,  akkor erről a tényről a pályázó a kiírót legkésőbb 2014. július 15-ig írásban köteles értesíteni.

Flash of Genius Innovációs Voucher értéke 

  • Max. € 7.500 / pályázat 
Támogatott pályázatok várható száma a SEE_INNOVA project partnerségben: 10 db. 
Magyarországon: 1 db

A Flash of Genius Innovációs Voucher támogatás tartalma 

A program az alapvetőcélok megvalósítását 100%-ban támogatja.
A  voucher  kizárólag  olyan  innovációs  projekt  szakértői  támogatására  szól,  amely  a lakókörnyezetben  való  életvitel  segítését célozza  (Ambient  Assisted  Living),  a  szép  korúak aktív életvitelét (Active Ageing) támogatja.
A támogatás az EU Bizottság (EC) által elfogadott 1998/2014 rendelet értelmében de minimis támogatásnak minősül.
A pályázónak nyilatkozni kell az elmúlt 3 évben kapott de minimis támogatásairól.
Letölthető dokumentum
A pályázat benyújtása 

A pályázatot digitálisan, kizárólag a www.innoskart.eu oldalról letölthető  pályázati adatlap formanyomtatvány  (word)   magyar  és  angol  nyelvű  kitöltését és  aláírását követően, nyomtatva és pdf formátumban, postán és e-mailben kell benyújtani az alábbi címre:

INNOSKART Nonprofit Kft.,
H-8000 Székesfehérvár
Móricz Zs. u. 14.
8000 

és

see_innova@innoskart.hu folyamatosan, de legkésőbb 2014. április 30-ig

Az  aláírt,  nyomtatott  dokumentumot  1  eredeti  példányban  kérjük  lezárt  borítékban,  ajánlott küldeményként megküldeni a kiíró postacímére.

A  Flash  of  Genius  innovációs  voucher  támogatás  tartalmával  összefüggésben  egy személy csak egy pályázatot nyújthat be.

LINK:  Ötletpályázat