palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

OTP Bank Társasházi Pályázat 2009

otp_logootp_logóA pályázat célja a társasház/lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi javítása, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása, és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése.
A pályázók köre: A pályázaton minden olyan társasház és lakásszövetkezet részt vehet, amely a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik OTP Bank bankszámlaszerződéssel.
A pályázat tárgya: az OTP Bank Nyrt. a pályázat céljának megvalósulása érdekében az OTP Banknál a pályázat benyújtásának időpontjában bankszámlaszerződéssel rendelkező társasházak és lakásszövetkezetek részére az alábbi kategóriákban pályázatot ír ki.

Pályázati díj és kategóriák

A pályázati díj formája: vissza nem térítendő támogatás.
Pályázatot a pályázati céloknak megfelelő feladatokra az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

 • Környezetvédelem: Közösségi használatú zöldterület kialakítása, felújítása; parkosítás, kertépítés, kertrendezés; belső udvar rendezése; folyosók/lépcsőházak/közös területek és helyiségek zöldesítése; virágládák kihelyezése; dísznövények, virágok ültetése; zöldtető felújítása; kerti berendezések felújítása, létesítése, valamint környezetvédelemmel, energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos beruházások támogatása: pl. szelektív hulladéktároló kialakítása; világítótestek, világítási rendszerek korszerűsítése, mozgásérzékelők kiépítése; fűtési és melegvíz-rendszerek korszerűsítése.
 • Közösségépítés: A társasház/lakásszövetkezet minden tagja által igénybe vehető, közös helyiség (klubszoba, edzőterem), közös használatú szabadtéri terület (kerti sütő-főző hely, pihenőhely stb.), biciklitároló kialakítása, felújítása, berendezése. Továbbá gyermekek környezetének, életterének minőségi javítása; felnőtt szabadidős területek és gyermek játszóhelyek kialakítása, felújítása, EU-szabvány szerinti átalakítása; játszóhelyiség kialakítása, berendezése.
 • Életminőség-javítás: A társasház/lakásszövetkezet biztonságát és védelmét szolgáló fejlesztések támogatása: lépcsőház, lépcsők balesetmentesítése, lakóépület akadály-mentesítése; védelmet, biztonságot szolgáló berendezések kiépítése, felszerelése, korszerűsítése.

Díjazás kategóriánként:

 1. első díj: 1 000 000 Ft (nettó támogatási összeg)
 2. második díj: 500 000 Ft (nettó támogatási összeg)
 3. harmadik díj: 200 000 Ft (nettó támogatási összeg)

A részvétel feltételei: A benyújtott pályázat kizárólag olyan épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre, illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozhat, olyan társasházi/lakásszövetkezeti épületben, amely társasház/lakásszövetkezet rendelkezik OTP Bank bankszámlaszerződéssel.
A pályázatot a társasház/lakásszövetkezet törvényes képviselője, megbízottja nyújthatja be. Nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni.
A pályázat benyújtásához pénzügyi önrész nem feltétel, a terv teljes egészében finanszírozható a pályázati díjból.

Csatolandó dokumentumok: Az érvényes pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
 • a pályázat keretében megvalósítandó munka leírását maximum a pályázati adatlapon rendelkezésre álló terjedelemben,
 • tervrajzot vagy látványtervet (Nem szükséges műszaki dokumentáció, de egyértelműen tükrözze a terv lényegét.)
 • minimum 3 db színes fotót a jelenlegi állapotról, amely a megvalósítás konkrét helyszínét mutatja, és
 • a megvalósítás időbeli ütemtervét (havi bontásban, maximum a pályázati adatlapon rendelkezésre álló terjedelemben),
 • költségvetést (maximum a pályázati adatlapon rendelkezésre álló terjedelemben), valamint az esetleges pályázati forráson kívüli költségeket,
 • a pályázó kötelezettségvállalását, hogy nyertesként az OTP Bankkal legkésőbb 2009. augusztus 28-ig pályázati támogatási szerződést köt.

Pályázat benyújtása: A pályázatot egy példányban, http://www.hazforum.hu oldalon vagy postai úton a megadott határidőig lehet benyújtani.
A pályázatok beküldési határideje: 2009. július 10.
Cím: OTP Bank Társasházi Pályázat 2009., 1550 Budapest Pf. 195
A késve vagy hiányosan leadott pályázat, valamint nem a pályázati célnak megfelelő pályázat érvénytelen.

Értékelés: Az értékelést szakmai zsűri végzi. A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a pályázat megvalósítása mennyire szolgálja a közösségi érdekeket;
 • a pályázat mennyire szolgálja a társasház/lakásszövetkezet szűkebb környezetének minőségi javítását, szépítését, rendezettebbé tételét, biztonságát, és mennyire támogatja a közösségi életet és kezdeményezéseket;
 • technikai, pénzügyi megvalósíthatóság, ötletesség;
 • a lakók által vállalt közös munka mennyisége a tervezésben, illetve a kivitelezésben.

Az értékelés határideje: 2009. július 24.
A pályázat eredményéről a nyerteseket 2009. augusztus 7-ig írásban értesítjük. Az eredmény megtekinthető lesz a http://www.hazforum.hu weboldalon és a http://www.otpbank.hu weboldalakon.

Egyéb

 • A pályázat nyílt, egyfordulós.
 • Több társasház/lakásszövetkezet együtt is pályázhat.
 • Egy társasház/lakásszövetkezet több kategóriában is pályázhat, illetőleg egy kategóriában különböző célokra több pályázatot is benyújthat, azonban egy pályázati adatlapon csak egy kategória jelölhető meg.
 • Minden egyes pályázat esetében külön adatlapot kell kitölteni, és minden egyes pályázathoz mellékelni kell a csatolandó dokumentumokat is (felsorolást lásd az adatlapon).
 • A pályázati anyagokat a kiíró bizalmasan kezeli, más jogi vagy egyéb felelősséget a pályázattal, illetve pályázóval szemben nem visel.
 • A kiíró pályázatot nem őriz meg és nem küld vissza.
 • A pályázó hozzájárul, hogy a feldolgozásban és értékelésben résztvevő és közreműködő megbízottak és szakértők a pályázati anyagokat megtekintsék és megismerjék.
 • Amennyiben a pályázat nem felel meg a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a kiíró azt érvénytelennek tekinti.
 • A kiíró jogosult arra, hogy a pályázatok értékelése előtt a pályázatban szereplő épületrészt, helyszínt megtekintse.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy ha pályázata megvalósításához hatósági engedély(ek) szükséges(ek), az(ok) beszerzése a pályázó feladata és felelőssége, továbbá a megvalósítással kapcsolatban felmerülő jogi felelősség a pályázót terheli.
 • A pályázó a pályázat benyújtásakor és a pályázati támogatási szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy ha pályázatát a zsűri nyertesként értékeli, nevét, címét, pályázatának tartalmát a kiíró – az általa megbízott kommunikációs ügynökség közreműködésével – nyilvánosságra hozza, valamint ahhoz, hogy a nyertes pályázatot, annak megvalósításáról, illetve a megvalósítás szakaszairól készült dokumentációt a nyilvánosságnak bemutassa.
 • A pályázó hozzájárul, hogy ha pályázatát a zsűri valamely kategória nyerteseként értékeli, a kiíró vagy megbízottja, a munkálatok menetét előre egyeztetett időpontokban a helyszínen ellenőrizze.
 • A kiíró a pályázati kategóriák nyertesével/nyerteseivel szerződést köt, amelyben a felek meghatározzák a pályázati terv megvalósításával kapcsolatos részleteket.
 • Ha a kiíró a pályázat nyertesével/nyerteseivel a pályázati támogatási szerződés feltételeiben nem tud megállapodni, és 2009. augusztus 21-ig a szerződés nem jön létre, úgy a kiíró jogosult új nyertest hirdetni, és vele szerződést kötni.
 • A kiíró a nyertes pályázók számára a szerződésben foglaltak szerint, a pályázati terv megvalósításának ütemében, az egyes ütemek befejezését és ellenőrzését követően, a pályázó nevére kiállított és a kiíróhoz igazoltan beérkezett számlák alapján utalja át a pályázati díj részleteit.

A pályázat jogi természetét tekintve a pályázaton résztvevők felé intézett felhívás a pályázati munkatervek benyújtására. Ezért a nyertes pályázatra adott elfogadó nyilatkozatként kizárólag a Bank részéről kezdeményezett szerződésben tett nyilatkozat tekinthető.

A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás az OTP Bank fiókjaiban és http://www.otpbank.hu oldalon érhető el. A pályázattal kapcsolatos dokumentumok letölthetők a http://www.hazforum.hu honlapról.

(Forrás: OTP)