palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a 2017 K-POP World Festival szervezésére és lebonyolítására

A Koreai Kulturális Központ a KBS World által szervezett és meghirdetett 2017 K-POP World Festival regionális versenyekre vonatkozó rendezési szabályai alapján, pályázatot ír ki a 2017 K-POP World Festival regionális elődöntőjének szervezésére és lebonyolítására.

A pályázatot természetes, vagy jogi személy nyújthatja be azzal, hogy vállalja a verseny koreai kiírójának (KBS World) a szervezéssel kapcsolatos előírásai maradéktalan betartását, valamint megfelel az alábbi pályázati feltételeknek.

A regionális versenyekre vonatkozó rendezési szabályai: http://kbsworld.kbs.co.kr/kpopfestival/site_2017/

Pályázati feltételek

 • a pályázó valamely Magyarországon hivatalosan bejegyzett vállalati forma keretén belül, vagy ezek valamelyikével megbízásos formában működik (egyéni vállalkozó, kis- és középvállalkozás, tanácsadó, és így tovább)
 • a pályázó és/vagy annak hivatalos képviselője rendelkezik rendezvényszervezési tapasztalattal és élő kapcsolatrendszerrel Magyarországon, és ezt referenciával igazolja
 • a pályázó a szervezés során szem előtt tartja a koreai kultúra jellegzetességeit és a Koreai Kulturális Központ etikai kereteit, és ezek tiszteletben tartásával jár el
 • a pályázó hivatalos képviselői és a rendezvény szervezésében és lebonyolításában résztvevő munkatársak nem állnak rokoni és/vagy szakmai kapcsolatban a rendezvényen versenyzőként vagy egyéb közreműködőként résztvevő személyekkel, csoportokkal
 • a pályázó hajlandó nyilatkozatot tenni a részrehajlás kizárásáról.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • Természetes személy esetében a céges együttműködést igazoló okirat
 • Vállalkozói igazolás / cégkivonat
 • Aláírási címpéldány
 • A pályázó hivatalos képviselőjének rövid szakmai önéletrajza
 • A szervezésben és lebonyolításban résztvevő munkatársak neve
 • Lebonyolítási terv
 • Kommunikációs és Marketing terv

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 9.

A pályázat nyelve: magyar és angol, angol nyelvű legalább a kiemelt részekben.

A pályázatok benyújtásának módja

Formátum: .pdf vagy .ppt

Beküldés: elektronikus úton, az alábbi e-mail címre történő beküldéssel: koreaikultura@koreaikultura.hu

A pályázatok elbírálásának határideje: A pályázatokat a Koreai Kulturális Központ a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határnaptól számított 10 napon belül bírálja el, és annak eredményét 3 munkanapon belül a Koreai Kulturális Központ e-mailben értesíti a nyertes felet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó már vett részt koreai kulturális események, és/vagy tánc – és énekversenyek szervezésében.

A nyertes pályázat benyújtója tudomásul veszi, hogy a feladatot szerződéses keretek között végzi, a Koreai Kulturális Központ megbízásából.

A pályázaton történő részvétel nem von maga után költségvállalási kötelezettséget, azonban a pályázatok elbírálása során döntéstámogatásként további adatok elkérhetők a Koreai Kulturális Központ részéről.

Pályázat a 2017 K-POP World Festival szervezésére és lebonyolítására