palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a kincstári biztosok kiválasztása és a kincstári biztosi névjegyzékbe vételéért

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR, mint a kincstári biztosi névjegyzéket vezető szervezet pályázatot hirdet az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)164. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján KINCSTÁRI BIZTOSOK KIVÁLASZTÁSA és a KINCSTÁRI BIZTOSI NÉVJEGYZÉK-be történő felvétel céljából.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/F. §-ában foglalt rendelkezés szerint az államháztartásért felelős miniszter a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó, a kincstári körbe vont költségvetési intézményekhez – az Ámr. 164. § (1) bekezdése alapján, az abban foglalt esetekben – kincstári biztost jelöl ki. A kincstári biztos feladata az intézmény tartozásállományának csökkentése, felszámolása. Fel kell tárnia a tartozásállomány felhalmozódásának okait, majd rövid és hosszú távú intézkedési tervet kell készítenie a költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági stabilitásának megalapozása céljából, és részt kell vennie annak megvalósításában, a megbízási szerződésben foglaltak szerint.

A kincstári biztos jogait és kötelezettségeit az Ámr. 165. §-a szabályozza. A kincstári biztos díjazása az Ámr. 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a megbízási szerződésben egyedileg kerül meghatározásra.

A névjegyzékbe való felvétel feltételei:

 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség vagy jogász szakképzettség
 • kijelölés évét megelőző 10 éven belül legalább ötéves szakirányú költségvetési/közpénzügyi gyakorlat
 • legalább hároméves vezető gyakorlat

Szükséges kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
 • konfliktuskezelési készség
 • nagyfokú önállóság

Pályázatot nyújthat be minden olyan magánszemély, aki a fenti feltételeknek megfelel.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot
 • motivációs levelet
 • végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát
 • a büntetlen előéletet igazoló – három hónapnál nem régebbi – okmányt (erkölcsi bizonyítványt) vagy a kérelmezésére vonatkozó igazolást

A szakmai önéletrajznak a munkahelyek felsorolásán túl a végzett feladatok bővebb ismertetését is tartalmaznia kell. A motivációs levélben meg kell jelölni, hogy a pályázó melyik ágazatba tartozó költségvetési intézményi körre vonatkozóan rendelkezik kiemelt speciális szakismeretekkel és gyakorlattal, és hogy mely ágazatban, szakterületen vállalná a kincstári biztosi feladatok ellátását.

Az érvényes KINCSTÁRI BIZTOSI NÉVJEGYZÉK-ben szereplők is kötelesek új pályázat benyújtásával jelölésüket megújítani.

A pályázatot 2011. november 20 -ig lehet benyújtatni a következő címre:

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
HUMÁNPOLITIKAI FŐOSZTÁLY
1054 Budapest, V. Hold u. 4.
Postacím: 1909 Budapest

Felvilágosítást a 327-3534-es telefonon és biztosi.iroda@allamkincstar.gov.hu e-mail címen lehet kérni.

A Kincstári Biztosi névjegyzék a Nemzetgazdasági Közlönyben kerül közzétételre.

 Forrás: Kormányzati Portál