palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a margitszigeti domonkosrendi apácakolostor romjainak területére felállítandó Árpád-házi Szent Margitot ábrázoló vagy őrá utaló köztéri alkotás tárgyában

Pályázati felhívás a margitszigeti domonkosrendi apácakolostor romjainak területére felállítandó Árpád-házi Szent Margitot ábrázoló vagy őrá utaló köztéri alkotás tárgyában.

A BTM – Budapest Galéria nyilvános művészeti pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a margitszigeti domonkosrendi apácakolostor romjainak területére felállítandó Árpád-házi Szent Margitot ábrázoló vagy őrá utaló köztéri alkotás tárgyában.

A pályázat célja a Margitszigeten található egykori domonkos kolostor bejáratához közeli helyre Árpád-házi Szent Margitot ábrázoló vagy őrá utaló utaló köztéri alkotás létrehozása. A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan megkötés nincs, azonban a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen.

A teljes megvalósításra – beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást és a honoráriumot – maximum bruttó 30 millió Ft áll rendelkezésre két részletben.

A terület tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata, így az állandó szoborelhelyezéshez a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges, amelynek beszerzéséről a Megbízó gondoskodik.

A további szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése a BTM – Budapest Galériával közösen történik, azok költségéről a BTM – Budapest Galéria gondoskodik.

További információk: http://budapestgaleria.hu/_/palyazatok-kozter/

Letölthető mellékletek:

 • helyszínrajz – a Zielinski Szilárd sétányon É felé haladva, a kolostor É-i oldalán K-i irányban a pesti Duna felé ágazó sétaút és a kolostor romjai közötti füves részről

A pályázat nyilvános művészeti pályázat.

A pályázók köre:

A Megbízó olyan művészek, vagy alkotócsoportok részvételét várja:

 • akik a jelen kiírásban meghirdetett feladat megvalósítására vállalkoznak, a köztéri szobrászati alkotás megtervezésétől a felállítási munkák kíséréséig,
 • akik a pályázat benyújtásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki:

 • a Bíráló Bizottság tagja
 • a döntésben résztvevők hozzátartozója, vagy aki a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Részvételi feltétel

A pályázó a pályázat határidőre történő benyújtásával vállalja: a nyertes pályázó esetén a műalkotás határidőre történő átadását

A pályázat első 3 helyezettjének megvalósítási tervét (1:5 méretarányú modelljét) a Fővárosi Önkormányzat vagy az általa kijelölt szervezete nyilvánosságra hozza.

A megvalósításra kerülő nyertes pályázat pályázója ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat kiírója és megbízója részére. A nyertes pályamű költségmentesen a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül. A nyertes pályázó a szerzői jogról szóló törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére nem jogosult.

A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázat benyújtása digitálisan (PDF-formátumban) történik.

Az elkészített pályázat dokumentumait digitális formában 2018. május 20. 24:00 óráig kell elküldeni a következő e-mail címre: szerdahelyi.mark@mail.btm.hu.

A pályaművek díjazása

A Megbízó a pályázat első 3 helyezettjének fejenként bruttó 500 000 Ft díjat biztosít a modellkészítésre, az ebből a körből kiválasztott nyertes pályázó pályaműve pedig megvalósításra kerül.

A pályázat kiírója és megbízója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások esetleges hiánya miatt a nyertes pályamű tényleges megvalósításától elálljon.

Letölthető dokumentum

st-margit-kozteri-palyazati-kiiras

A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés

A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a szükséges engedélyeztetési folyamatnak, a Bíráló Bizottság és a Megbízó döntésének.

A beérkezett pályaműveket első körben 2018. május 25-ig értékeli az erre felkért szakmai Bíráló Bizottság, amelynek tagjai:

 • Dr. Farbaky Péter főigazgató, Budapesti Történeti Múzeum
 • Dr. Tóth Anikó régész, Budapesti Történeti Múzeum Középkori Osztály
 • Baranyainé Kontsek Ildikó igazgató, művészettörténész, Keresztény Múzeum
 • Wehner Tibor művészettörténész
 • Rieger Tibor szobrászművész
 • Lampert Rózsa Hajnalka építész, önkormányzati tanácsadó, Fővárosi Önkormányzat – Főpolgármesteri Iroda
 • Nagyné Varga Melinda Mária főosztályvezető,
 • Fővárosi Önkormányzat – Kulturális Turisztikai Sport Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály
 • Dr. Berán Ferenc plébános, Budapest-Újlak Sarlós Boldogasszony plébánia

A szakértők első körben – figyelembe véve a megvalósíthatóságot is – 3 pályaművet választanak ki. Ezen pályázók megnevezése 2018. június 1-ig bezárólag megtörténik, az érintetteket a BTM – Budapest Galéria értesíti. A kivitelezésre szánt alkotások modelljeinek beadási határideje 2018. július 1. (Budapest Galéria Varga Imre Gyűjteménye, 1033 Budapest, Laktanya utca 7.).

A végső döntést (második kör) a 3 pályamű és a beadott modellek alapján a Fővárosi Önkormányzat hozza meg 2018. július 15-ig.

A Megbízó erre irányuló kérése esetén az alkotók személyesen is megvédhetik pályaművüket a Megbízó képviselői előtt. Ebben az esetben az időpontot a Megbízó adjak meg.

A tervezett avatás: Szent Margit szentté avatásának 75. évfordulóján, amely Szt. Erzsébet ünnepnapjára, 2018. november 19-ére esik.

A pályázati győztest a Megbízó 2018. július 15-én nevezi meg.

Az eredményről a BTM – Budapest Galéria értesíti a pályázókat.

A kiviteli szerződést a BTM – Budapest Galéria köti meg.

A tervezett időpontok a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől és a megvalósíthatóságtól függően változhatnak!

A pályázat kiírója és megbízója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

Benyújtandó munkarészek az első körben

 • látványterv, műszaki dokumentáció
 • műleírás(ok)
 • költségelőirányzat
 • rövid – legfeljebb néhány oldalas – prezentáció saját munkásságról

Mindezeket 2 darab PDF-ben a fenti e-mail címre kérjük elküldeni, külön a pályázati anyagot és külön a személyes munkásságot röviden ismertető prezentációt. Az anyagokat tartalmazó e-mail melléklete maximum 10 MB lehet, a tárgy rovat tartalmazza a „Szent Margit” nevet.

Benyújtandó modell a második körben: Az alkotás 1:5 méretarányú terve.

A bírálatok szempontrendszere

 • a tervezet pályamű művészi színvonala, eredetisége
 • a plasztika szakrális meghatározottságában a jelen kor lelkiségének megnyilvánulása
 • a kiírás tárgyának a mai kor nyelvén és eszköztárával történő egyéni, magas művészi színvonalú megjelenítése
 • a pályaműnek a helyszínhez való kapcsolódása, harmóniája
 • a határidő betartása, a költségek illeszkedése az előirányzathoz

Kapcsolattartók:

Szerdahelyi Márk osztályvezető, művészettörténész
Tel.: +36 20/222 7709, szerdahelyi.mark@mail.btm.hu

Matzon Gertrúd mérnök
Tel: +36 30/540 2115, matzon.gertrud@mail.btm.hu