palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására

A pályázat célja: Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. § alapján a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. január 1 – 2014. február 28. közötti időszakra vonatkozó szakmai programmegvalósításának és működésének támogatására.

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása

A pályázati keretösszeg a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján 1 254 980 000 Ft. A keretösszegből 1 900 000 Ft a pályázat elbírálásában részt vevő szakértői testületi tagok tiszteletdíjára fordítandó.

A pályázatok támogatására 1 253 080 000 Ft fordítható.

A pályázat keretösszege az EMMI 2013. évi költségvetésében a 20/13/5 „Az előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.

A támogatásra fordítható keretösszegek megoszlása

 • Színházi szervezetek (1.1.; 2.1.; 3.1. alkategóriák): 422 600 000 Ft
 • Táncművészeti szervezetek (1.2.; 2.2.; 3.2. alkategóriák): 231 680 000 Ft
 • Forgalmazói és befogadó színházi kategória együttesen: 267 200 000 Ft
 • Szabadtéri színház: 233 850 000 Ft
 • Nemzetiségi színház: 97 750 000 Ft

A bírálatra felkért szakértői testületek a beérkezett pályázatok és átcsoportosítások függvényében javasolhatják az általuk bírált kategóriák / alkategóriák keretösszegének módosítását.

A pályázaton elnyerhető támogatási összegek

 • 1. kategória: Alkotóműhely: minimum 3 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft
 • 2. kategória: Produkciós színház: minimum 3 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft
 • 3. kategória: Állandó játszóhellyel rendelkező társulat: minimum 5 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft
 • 4. kategória: Befogadó színház: minimum 5 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft
 • 5. kategória: Forgalmazói
 • 5.1 ernyőszervezet: minimum 3 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft
 • 5.2 produkciós szervezet: minimum 3 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft
 • 5.3 produkciós ház: minimum 5 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft
 • 6. kategória: Szabadtéri színház: minimum 2 000 000 Ft, maximum 60 000 000 Ft
 • 7. kategória: Nemzetiségi színház: minimum 1 000 000 Ft, maximum 30 000 000 Ft.
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

  A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

  A pályázók köre

  Az Előadó-művészeti Iroda által 2012. április 24. után határozattal jogerősen nyilvántartásba vett vagy nyilvántartási adatok kiegészítéséről kiadott jogerős határozattal rendelkező, továbbá a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben nem szereplő színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek.

  A pályázói kört érintő, az egyes kategóriákra / alkategóriákra vonatkozó további meghatározások az „Az egyes kategóriákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, a kategóriák keretösszegei” fejezetben olvashatók.

  Letölthető dokumentumok

  pályázati csomag

  A pályázat benyújtásának határideje

  A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap.

  A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

  szakmai kérdésekben az EMMI Művészeti Főosztályán

  • Tarda Orsolya előadó-művészeti és pályázati referens a (00-36-1) 795-46-53-as telefonszámon a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatóságán
  • Szalay Mónika kollégiumi titkár a (00-36-1) 327-43-75-ös telefonszámon vagy a monika.szalay@nka.hu e-mail címen.

  Forrás: http://www.kormany.hu/