palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására

Pályázat a Tordai Országgyűlés 1568. január 13-án hozott vallásügyi ediktumának, a vallásszabadság törvénye kihirdetésének emléket állító köztéri alkotás elkészítésére.

Az emlékmű várható helyszíne

A képzőművészeti alkotás javasolt helyszíne a tordai római katolikus templom (Köztársaság tér 1 szám/Piața Republicii nr. 1,) déli homlokzatának nyugati térfelén található, magas fákkal beültetett, trapéz alakú zöldövezet (helyszínrajz 1. számú. melléklet; fotódokumentáció 2. számú melléklet; vallásszabadság törvénye – összefoglaló 3. számú melléklet, támpontok a köztéri alkotás elhelyezésére vonatkozóan 4. számú melléklet).

Az alkotással kapcsolatos szempontok és elvárások

Az alkotás a vallásszabadság eszményét kell megjelenítse (3. számú melléklet) Az emlékművel kapcsolatosan nincsenek formai és tartalmi kikötések, azonban előnyt élveznek a helyszín adottságait figyelembe vevő, nonfiguratív, érvényes kortárs művészeti nyelvezetnek megfelelő alkotások. Az emlékműnek illeszkednie kell az épített és természeti környezethez.

Az anyag szabadon választható, de előnyt élveznek a fémből (különös tekintettel a bronzra és az acélra), illetve a kőből (különös tekintettel a homokkőre és márvány) készült alkotások.

Az alkotás mérete 2–4 méter lehet.

A pályázattal kapcsolatos további tudnivalók

Az alkotás tervének az elkészítése és kivitelezése céljából a Magyar Unitárius Egyház nyílt pályázatot hirdet.

A pályázaton olyan alkotóművész vehet részt, aki vállalja a pályázati kiírás feltételeit.

A kivitelezésre kerülő pályamű kiválasztása két lépésben történik. A beérkezett pályaművek esetén a legjobb három közül kerül kiválasztásra a kivitelezendő alkotás.

A pályamunkák benyújtásának határideje: 2017. július 31. 

(A pályamunkákat személyesen a Magyar Unitárius Egyház székhelyén – Kolozsvár, 1989. december 21. utca 9. szám, vagy postai úton (levelezési cím: 400105 Kolozsvár / Cluj-Napoca, postafiók 24., Románia) lehet benyújtani.

A pályamunkák benyújtásának követelményei (tartalmi követelmények, benyújtandó dokumentumok):

Látványterv: legalább négy (4) nézetből készült rajz, fotó, fotómontázs, kollázs vagy animáció, amelyek közül legalább egy nézeten az alkotás főbb méretei egyértelműen feltüntetésre kerülnek (szoborméret és a műalkotás befoglaló méretei). A terveket A4-es méretben kérjük beküldeni.

Műleírás: a mű anyagának, kivitelezési technikájának pontos leírása, költségbecslés, a 2017. november 15-re kitűzött átadáshoz igazított ütemterv.

Tekintettel arra, hogy a pályázó személye az elbírálás alatt titkosított, a beadott pályamunkán nem szerepelhetnek az alkotó kilétére utaló információk vagy jelek. Az elbírálás alatt a pályamunkák megszámozva fognak szerepelni.

Eredményhirdetés és a nyertes pályamunkák bemutatásának várható időpontja: 2017. augusztus 15.

A nyertes pályaművek esetén benyújtandó további dokumentumok:

Makett: a helyszínre tervezett műalkotás M=1:5 léptékű fehér színű makettje

Költségbecslés: a megvalósítás részletes költségbecslése

Látványterv: 3 különböző nézetből, A3-as méretben, és legalább 4 nézetből készült fotó, amelyek közül egy nézeten az alkotás főbb méretei egyértelműen feltüntetésre kerülnek (szoborméret és a műalkotás befoglaló méretei)

Műleírás: a művek anyagának, technikájának pontos leírása

Elhelyezés: a mellékelt helyszínrajzba beillesztett szobor helyzete A3-as méretben

Részletes ütemterv a megvalósítás függvényében (határidő: 2017. november 15.)

A műalkotás elkészültének végső határideje: 2017. november 15.

Díjazás: Az első forduló első helyezettje 2000 euró, a második 1000 euró, a harmadik pedig 500 euró pályadíjban részesül. Az első három helyezett pályaműből kerül kiválasztásra a megvalósítandó alkotás.

Elbírálás: A pályaműveket a Magyar Unitárius Egyház és a Barabás Miklós Céh képviselőiből felállított bizottság bírálja el. A bíráló bizottság döntéséről a Magyar Unitárius Egyház írásban értesíti valamennyi pályázót.

Egyéb feltételek:

A mű megvalósítására kizárólag érvényes és eredményes pályázat esetén kerülhet sor. A kivitelezésre vonatkozóan a Magyar Unitárius Egyház a kiválasztott alkotás szerzőjével szerződést köt, amiben megállapodnak az alkotás megvalósításának a feltételeiről, a mű kivitelezésére csak ezt követően kerülhet sor.

A pályázat kiíró fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy a benyújtott pályaművel korábban részt vett-e más pályázaton, illetve részben vagy egészben megvalósult-e a benyújtott pályamunkája.

Egy alkotó akár több erre a célra készített pályaművel is jelentkezhet.

Az elhelyezéshez szükséges engedélyeket Torda Városi Önkormányzata adja ki, az ezzel kapcsolatos kérelmet a Magyar Unitárius Egyház kezdeményezi, illetve a szükséges adminisztratív kéréseket ellátja.

A pályázati kiírás formai és tartalmi feltételeinek nem megfelelő, valamint a határidő után érkezett pályamunkák nem kerülnek elbírálásra.

A pályázattal kapcsolatos további részletes információk Bálint Róbert Zoltán előadó-tanácsostól kérhetők a fohatosagihivatal@unitarius.org elektronikus postacímen vagy a +40-264-593236 vagy +40-747-087901 telefonszámokon.

Pályázat a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására