palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a válság következtében önálló lakhatásukat elveszített kisgyermekes családok megsegítésére

szmm pályázatokPályázat lakhatási támogatásra a 2008. szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket nevelő személyek részére. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából és támogatásával minden régióban pályázati támogatás igényelhető a 2008. szeptember 30-át követően kilakoltatott, azaz önálló lakhatását elveszített, kiskorú (18 év alatti) gyermeket nevelő családok önálló lakhatásának elősegítésére.

KÖZLEMÉNY – Változott a lakásbérleti támogatásra kiírt pályázat
A 2008. szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermekeket nevelő személyek lakhatásának támogatására kiírt program pályázati felhívása módosul. A módosítás lehetővé teszi, hogy olyan személy is támogatást kaphasson önálló lakhatásához, aki ugyan kiskorú gyermeket nem gondoz, de olyan felnőtt korú tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy áll gondozása alatt, aki után a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIX. törvény 7. §. (1) bekezdés d) pontja alapján családi pótlékot folyósítanak.

A fentiek alapján a pályázati felhívás „A pályázók köre” A) pontjának harmadik bekezdése az alábbiakkal szövegszerű módosítással bővül:

* az együttköltözőknek legalább egy 18 év alatti gyermek áll gondozása alatt, vagy olyan tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy áll gondozása alatt, aki után a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIX. törvény 7. §. (1) bekezdés d) pontja alapján családi pótlékot folyósítanak.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Előreláthatólag országosan összesen mintegy 750-800 család lesz támogatható.

Az pályázhat, aki

  • nagykorú és
  • önálló lakhatását (saját tulajdon, vagy önkormányzati bérlet) 2008. szeptember 30-át követően veszítette el és
  • az együttköltözőknek legalább egy 18 év alatti gyermek áll gondozásuk alatt és
  • önálló lakhatása jelenleg nem biztosított – azaz nem rendelkezik beköltözhető saját tulajdonú lakással, vagy önkormányzati bérlakással és
  • az együttköltözők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 3,5-szörösét (azaz 99.750 Ft/fő-t) és
  • vállalja a támogatás folyósításának teljes idejére a támogató intézménnyel való együttműködést, az erre vonatkozó együttműködési megállapodást megköti.

A támogatás mértéke

  • A támogatás mértéke – az együttköltözők számától függetlenül – egy lakásbérlet esetében legfeljebb összesen 300.000 Ft.
  • A teljes támogatás havi egyenlő, vagy csökkenő részletekben legalább 6 hónapon, de legfeljebb 12 hónapon keresztül nyújtható.
  • A támogatás kizárólag lakásbérleti, albérleti díjra, a lakásbérlet, albérlet egy összegű tartós lekötésére, kauciójára fordítható.
  • A támogatás havi összege a havi bérleti díj összege (rezsiköltségek nélkül), de legfeljebb havi 50 ezer Ft, amely havonta közvetlenül a kérelmező részére kerül kifizetésre abban az esetben, ha az együttműködést betartja.

A pályázat benyújtha2010. április 28-tól folyamatosan, de legkésőbb 2010. szeptember 30-ig.

A pályázó személyek a pályázatot kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt, a támogatandó lakásbérlet fekvése szerinti településen lévő, vagy ennek hiányában az e településhez legközelebb lévő szociális segítő szervezetnél (mentor szervezetnél) nyújthatják be személyesen.

A részletes pályázati felhívás és adatlap régiónként letölthető innen.

Forrás: SZMM