palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Városháza Galéria közösségi színterének 2014. évben történő használatával kapcsolatban

szentlorincBudapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési, Sport- és Ifjúsági Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé a Városháza Galéria 2014. évi igénybevételére. A kerületi Önkormányzat a kiállítás lehetőségét nyitottá kívánja tenni az intézmények, társadalmi szervezetek, közösségek és magánszemélyek számára.

A Városháza Galéria célja, a település művészeti, szellemi értékeinek, hagyományainak bemutatása, valamint az egyetemes művészeti és szellemi értékek közvetítése. A kiállításokat a pályázó(k)nak kell megvalósítaniuk, amelynek időtartama két hét. Az Önkormányzat a kiállítás helyszínét és az installációkat térítésmentesen biztosítja a pályázó részére, minden egyéb, a kiállítással összefüggő feladat ellátása és felmerülő költség megfizetése a pályázó kötelezettsége, együttműködési megállapodás alapján. A pályázatokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával 1 példányban kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell a pályázó adatai mellett, a kiállítás célját és témáját, a megvalósítás tervezett időpontját (két időpont megjelöléssel).

A pályázók lehetséges köre: intézmények, társadalmi szervezetek, közösségek, magánszemélyek.

Beérkezési határidő: 2013. november 20. (szerda) 14.00 óra

A beérkezési határidő után benyújtott pályázatokat nem tudjuk elfogadni. A pályázati borítékon szerepeltetni kell „Városháza Galéria 2014. pályázat”. A pályázatokat a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési, Sport- és Ifjúsági Bizottsága a 2013. decemberi ülésén bírálja el, a döntéshozó határozatát nem indokolja és azzal szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázatok beérkezésének módja

  • Személyes beadás esetén: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszent1őrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 1184 Budapest, Ü1lői út 400., II. emelet 209-es szoba
  • Postai úton: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat  Polgármesteri Hivatal, 1184 Budapest, Üllői út 400., Gémesi A. Tünde közművelődési referens részére.
  • Elektronikus úton: gemesit@bp18.hu e-mail címre.

Információ és pályázati űrlap beszerezhető: Gémesi A. Tünde közművelődési referensnél (telefon: 296-1478, e-mail: gemesit@bp18.hu;

Letölthető dokumentum

pályázati űrlap

Web: http://www.bp18.hu/