palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra (Zala megye)

álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére Zala megyében. A pályázók legfeljebb 3 millió Ft összegig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatásra pályázhatnak 2019. július 15-ig.

A támogatás célja: Legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

A támogatás mértéke és formája: Legfeljebb 3 millió Ft összegig terjedő tőkejuttatás vissza nem térítendő formában.

Pályázók köre

 • akit a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően a Kormányhivatal illetékes járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), mint állami foglalkoztatási szerv által legalább 1 hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve aki rehabilitációs ellátásban részesül, és
 • önmaga foglalkoztatását kizárólag
 • egyéni vállalkozás keretében, (a személyi jövedelemadóról szóló az 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pontja alapján) vagy
 • az Szja tv. 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként, vagy
 • új, induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként oldja meg.

(Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés, kivéve az egyszemélyes kft. alapítása esetét.)

Kizárólag egyszemélyes kft. alapítása esetén a támogatás megállapítható abban az esetben is, ha az egyedüli tag által az ügyvezetői tevékenység ellátására megbízási szerződéses jogviszonyban kerül sor.

A támogatás egyéb mérlegelési szempontjai:

 • A munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzői, a térség foglalkoztatási helyzete, az álláskeresők munkába jutási esélyei alapján a támogatás indokoltsága.
 • Az üzleti és marketing terv megalapozottsága, a tervezett beszerzések illeszkedése a fejlesztéshez.

A támogatás nyújtásával kapcsolatos mérlegelés során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • az elkészített üzleti tervhez előszerződéseket, ígérvényeket tudnak csatolni, amely segíti a vállalkozás kezdeti időszakának biztonságát, megfelelő munkával történő ellátottságát,
 • a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül legalább 180 napig közfoglalkoztatottak voltak,
 • a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül legalább 2 évig külföldön, külföldi munkáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álltak,
 • új tárgyi eszközök beszerzését vállalják,
 • vállalkozási ismeretek megszerzésére irányuló képzésen részt vettek,
 • tervezett tevékenységüket Zala megyében kívánják folytatni.

A támogatás nyújtásának feltételei: A támogatás igénybevételéhez a pályázónak saját forrással kell rendelkeznie. A saját forrás mértéke a beruházás költségének legalább 20%-a. Saját forrásként kizárólag a pályázó nevére a számlavezető pénzintézet által kiállított, 30 napnál nem régebbi eredeti banki igazolás vagy bankszámlakivonat illetve bankbetét fogadható el.

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázattal kapcsolatosan további információt kérhetnek:

Dr. Simon Izabella 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.
Telefon: 92/549-480, e-mail: simon.izabella@zala.gov.hu