palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az I., II. és egyéb kategóriába sorolt futó sportesemények jövő évi naptártervbe kerüléséről

A Fővárosi Közgyűlés Közterület-hasznosítási Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő I., II. és egyéb kategóriába sorolt futó sportesemények 2014. évi naptártervbe kerüléséről.

Előzmények

A Fővárosi Közgyűlés 2012. április 25-i ülésén megalkotta a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012 (V.8.) Főv. Kgy. rendeletet. A rendelet megalkotásának elsődleges szempontja az volt, hogy egységes, átlátható és nyilvános pályázati eljárás keretében lehessen a közterületi futó sportesemények megrendezésére pályázni. A rendelet elfogadásának további fontos aspektusát képezte, hogy a fővárosi közúti forgalom zavartalanságának és korlátozásoktól való mentességének biztosítása érdekében csökkenjen a főváros tulajdonában lévő közutakon és egyéb közterületeken lebonyolításra kerülő sportesemények száma. Ezért a rendelet a futó sporteseményeket – az útvonaltervet és a forgalomkorlátozás mértékét figyelembe véve – kategóriákba sorolja, valamint kategóriánként maximálja, hogy naptári évenként hány közterületi futóverseny kerülhet megrendezésre.

A pályázat tárgya és célja

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szól 40/2012 (V.8.) Főv. Kgy. rendelet értelmében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületet részben vagy egészben igénybe vevő futó sportesemény csak abban az esetben kerülhet megrendezésre, ha az szerepel az éves naptártervben. A sportesemény naptártervbe történő felvételéről pályázati eljárás alkalmazásával kell dönteni, melyen a sportesemény szervezője köteles részt venni. A pályázat célja a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő I., II. és egyéb kategóriába sorolt futó sportesemények 2014. évi naptártervbe kerülése.

A pályázat benyújtása

A sportesemény szervezője pályázatát az I. kategóriás valamint a II. és egyéb kategóriás  sportesemények esetében legkésőbb 2013. november 27-ig köteles benyújtani 4 példányban (1 eredeti+3 másolat) – a munkaidő végéig – az alábbi címre:
Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály
Sport Osztály
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Kizárólag olyan pályázat nyújtható be, amelyben a futó sportesemény forgalomkorlátozást igénylő része kizárólag a forgalmi csúcsidőn kívül, szombat 15 óra és vasárnap 15 óra közötti időszakban kerül megrendezésre.

A pályázatok értékelése és elbírálása

A pályázatok elbírálásának szakmai előkészítését követően a Közterület-hasznosítási Bizottság dönt a pályázatokról, illetve a futó sportesemények éves naptártervbe történő bekerüléséről. A Közterület-hasznosítási Bizottság döntését annak figyelembevételével hozza meg, hogy csak hétvégenként és hétvégenként csak egy sportesemény kerülhet megrendezésre.
Egy naptári évben legfeljebb hat I. kategóriás és legfeljebb együttesen kilenc II. és egyéb kategóriás sportesemény kerülhet be a naptártervbe. Mivel a megrendezhető futó sportesemények száma korlátozott, ezért az adatlap által tartalmazott elbírálási szempontokon túlmenően egyéb szempontok is szerepet játszanak a pályázatok elbírálásakor, így:
a) Az I. kategóriás futó sportesemények esetében
1) A közúti forgalomkorlátozás mértéke (minél kisebb, annál előnyösebb),
2) Hagyományossá vált a futó sportesemény (az előző 5 évben is megrendezésre került),
3) Az indulók száma az előző három év átlagában meghaladta a 3000 főt,
4) Az esemény idegenforgalmi értékkel bír,
5) Környezetvédelmi szempontok szem előtt tartása.
b)  A II. és egyéb kategóriás futó sportesemények esetében
1) A közúti forgalomkorlátozás mértéke (minél kisebb, annál előnyösebb),
2) Hagyományossá vált a futó sportesemény (az előző 3 évben is megrendezésre került),
3) Az indulók száma az előző három év átlagában meghaladta az 1500 főt,
4) Az esemény idegenforgalmi értékkel bír,
5) Környezetvédelmi szempontok szem előtt tartása.
A fentebb felsorolt elbírálási szempontok egyúttal prioritási sorrendet is képeznek a pályázatok elbírálása során. A jelen pályázati felhívásban meghatározott szempontrendszer alapján sportszakmai szempontból összességében legelőnyösebb pályázatok kerülnek kiválasztásra. Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a Közterület-hasznosítási Bizottság jogosult – a forgalomkorlátozás mértékére való tekintettel – a benyújtott pályázat egyik kategóriából a másikba történő átsorolására!
A Közterület-hasznosítási Bizottság döntését követően a Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatást nyújt a pályázóknak.

Benyújtandó pályázati dokumentumok

A futó sportesemény szervezőjének a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012 (V.8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelően kell pályázatát elkészíteni. A sportesemény szervezője a sportesemény éves naptártervben való szereplésére vonatkozó pályázatát az I. kategóriás sportesemények esetében a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012 (V.8.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete szerinti adatlapon, a II. és egyéb kategóriás sportesemények esetében a 3. melléklete szerinti adatlapon nyújtja be. (Az említett adatlapokat a jelen pályázati felhívás is tartalmazza). A pályázathoz csatolni kell az adatlapon szereplő mellékleteket, igazolásokat, illetve egyéb dokumentumokat. Amennyiben a sportesemény szervezője első alkalommal kíván futóverseny megrendezésére pályázni, úgy az előző évi eseményekre vonatkozó kérdésekre (illetve mellékletekbe) válaszként írja be, hogy „Első alkalom”.