palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az SZTE ÁOK szak pszichiátriai klinika logójának megtervezésére

SZTEA Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikája betegellátó egységként a mentális betegségek gyógyítását végzi, öt osztályán és járóbeteg- szakellátó egységében. Széleskörű oktatási tevékenysége mellett a Klinika a magyarországi pszichiátriai irányú orvostudományi kutatás kiemelkedő pontja, az idegtudományi szemlélet tradíciójával. A Pszichiátriai Klinika az emberi lélek és az agy, valamint az ezzel kapcsolatos betegségek kezelésével foglalkozó orvostudományág, a pszichiátria tematikáját hordozó, művészi kivitelű logótervvel kapcsolatosan írja ki a pályázatot.

A logóval kapcsolatban az intézmény elvárása az egyéni, letisztult arculat és pozitív üzenet. Az új logó megjelenik a Klinika hivatalos felületein, tudományos, oktatási és betegellátással kapcsolatos digitális és nyomtatott anyagokon.

A logónak törekvéseiben harmonizálnia kell a Szegedi Tudományegyetem meglevő címereivel, logóival és arculatával, mivel a két logó gyakran egymás mellett jelenik meg (az egyetemi arculati kézikönyv letölthető az alábbi linkről:

http://www.oldportal.u-szeged.hu/download.php?docID=2207).

A pályázók köre: A pályázat szakmabeliek illetve szakirányú képzésben résztvevők számára nyitott.

Beküldési határidő: A pályázat megjelenésétől számított két hónap.

Leadási követelmények:

A logóterveket vektoros formátumban, CMYK módban, a betűket görbévé alakítva, a betűtípus megadásával, fekete-fehér pozitív és negatív, illetve max. három színt tartalmazó változatban, 2×2 cm-es és 10×10 cm-es méretre beállítva kérjük elküldeni az office.psych@med.u-szeged.hu címre. Egy résztvevő maximum 2 pályamunkát adhat be. Stock anyag felhasználását kérjük kerüljék.

A pályázati anyag mellé kérjük, csatolja nevét és elérhetőségét (email és telefon) és nyilatkozatát, hogy a beküldött pályamű saját alkotás, ahhoz harmadik személynek nem fűződik joga.

A pályaművek értékelése: A beérkező pályaművekből a Klinika szakmai zsűri bevonásával választja ki a nyertes pályaművet (a pályázati határidő (azaz 2016. május 1.) lezárás után 1 hónapon belül), amelynek alkotójával írásban veszik fel a kapcsolatot.

A nyertes mű díjazása: A nyertes pályamunka alkotójának díjazása bruttó 100 000 Ft, mely összeg tartalmazza a logó későbbiek során történő mindennemű felhasználásának jogát.

Szerzői jogok:

Pályázók a pályázatra való jelentkezéssel kifejezetten elfogadják, hogy a benyújtott grafikai tervek a pályázati díj kifizetésével teljes körűen a Kiíró kizárólagos tulajdonába kerülnek. A Kiíró jogosult ezek időbeli, és térbeli korlátozás nélküli, harmadik személy részére is átruházható, kizárólagos felhasználására (pl. többszörözés, változtatás stb), győztes Pályázó minden további, külön hozzájárulása nélkül. A Pályázatban meghatározott díj a szerzői művek Kiíróra történő átruházásának teljes körű ellenértéke. Pályázó Kiírótól semmifajta további díjazásra, költségtérítésre stb. nem tarthat igényt, ezen igényéről kifejezetten lemond.

A pályázat kiírója kizárólag a nyertes pályaművet használja fel. A nyertes pályamunkát a továbbiakban kizárólag a SZTE SZAKK Pszichiátriai Klinika jogosult használni. A Klinika a továbbiakban fenntartja a jogot a nyertes pályamunka módosított formában történő felhasználására is.

További információk

További kérdéseikkel a pályázati koordinátorhoz, Jász Anikóhoz fordulhatnak az office.psych@med.u-szeged.hu e-mail címen.