palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat bizottsági rendszerében történő részvételre-Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet felhívása

ORSZI pályázatA szakértői rendszer fejlesztését „Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről” (ORSZI) szóló 213/2007. Korm. rendelet 3.§-ában foglaltak, valamint a megváltozott munkaképességű személyeknek a munka világába és a társadalomba történő reintegrálását célzó országos szakmai program teszi lehetővé.

Az ORSZI, mint a „Komplex rehabilitáció szakmai hátterének kialakítása (TÁMOP-5.4.8-08/1-2008-0002)” címűkiemelt európai uniós projekt megvalósítója felhívást tesz közzé, melynek a célja olyan szakértői hálózat kialakítása, amelyben a komplex rehabilitáció megvalósításában elkötelezett szakértők, különböző szakemberek vesznek részt. A felhívás, s az azt követő elbírálás nyomán a hálózatba került szakemberek az EU-s projekt által támogatottan végezhetik tevékenységüket.

A szakértői hálózatban szereplő szakértők tevékenysége:

–        az ellátást igénylők orvosi- és egyéb szakértői vizsgálatának végzése,
–        az elvégzett vizsgálatok alapján szakértői vélemény és rehabilitációs javaslat elkészítése,
–        képességvizsgálatok végzése, értékelése.

Ezen belül:      Az egészségkárosodás, a szakmai munkaképesség-változás, a rehabilitálhatóság, az orvosi, foglalkoztatási és szociális rehabiltációs szükségletek, a képzési és a pszichológiai rehabilitációs szükségességének véleményezése, valamint az ezekhez szükséges képességeknek a vizsgálata a feladat.

A szakértői tevékenység: megbízásos szerződéses jogviszonyban kerül ellátásra.

A szakértői hálózatba kerülés a szakértőként való foglalkoztatás lehetőségét jelenti, de önmagában nem keletkeztet foglalkoztatási kötelezettséget. A komplex bizottsági szakértői tevékenységgel kapcsolatos részletes leírások, eljárási-, illetve felelősségi kérdések, az oktatási tematikák, valamint a szakértői díjazásra vonatkozó információk a honlapon  (http://www.orszi.hu/)megtalálhatóak.

A kérelem benyújtásának feltételei:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • szakirányú diploma, megfelelő szakképesítés, orvosok esetében szakorvosi képesítés,
 • 5 év szakmai gyakorlat,
 • orvosok esetében egészségbiztosítási szakorvosi képesítés, illetve ennek hiányában ráépített egészségbiztosítási szakorvosi képesítés megszerzésének vállalása (a kérelmező és az ORSZI szerződésben szabályozza a képesítés megszerzésének módját),
 • a szakértő vállalja, hogy az ORSZI akkreditált képzésein folyamatosan részt vesz és a vizsgakövetelményeknek eleget tesz,
 • a szakértő vállalja a szerződés ideje alatti rendelkezésre állást,
 • az ORSZI vállalja a fenti képzések és ahhoz kapcsolt szolgáltatások (tankönyvek, e-learning tananyag, jegyzetek, szakmai anyagok) igénybevételének ingyenességét.

Előnyt jelent:

 • klinikai területen szerzett képesítés, szakértői gyakorlat; egészségbiztosítási szakirányú végzettség, tapasztalat vagy
 • foglalkozás-egészségügyi képesítés, tapasztalat vagy
 • rehabilitációs szakorvosi képesítés, tapasztalat vagy
 • más szakemberek esetében rehabilitációs, ergonómiai, pszichológiai szakirányú képzettség, tapasztalat.

A kérelemhez csatolni kell:

 • a kérelmező személyi adatait (név, születési hely, lakhely, vagy tartózkodási hely, elérhetőség) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajzot,
 • diploma és a szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
 • az orvosok esetében a működési nyilvántartás megújításáról szóló határozat másolatát és
 • a szakmai nyilvántartásba vételi igazolvány másolatát.

A kérelmet zárt borítékban, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Humánpolitikai Főosztályára, Lévai Zoltán humánpolitikai főosztályvezető nevére (1071 Budapest, Damjanich u. 48.) kell benyújtani, vagy postán megküldeni. A jelentkezések benyújtása folyamatos.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Az ORSZI komplex szakértői bizottsági tevékenységében való részvételre vonatkozó szakértői pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Módszertani-Oktatási-Minőségbiztosítási Igazgatóságán kérhető a 462-6470-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követően egy hónapon belül kerülnek elbírálásra.
A feltételeknek megfelelő kérelmezők közül a Bíráló Bizottság az országos lefedettség és a kapacitásigények függvényében egyedi döntést hoz. A kiválasztott kérelmezők személyes meghallgatás, illetve konzultáció után kerülhetnek be az Intézet Szakértői Hálózatába.
A kérelmezők az eredményről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak.
A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
A későbbiekben az adott szakterület igénye szerinti szakértői foglalkoztatás egyedi felkérés alapján, díjazás ellenében történik.

Forrás: ORSZI