palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció felhívásra benyújtásra kerülő pályázatokhoz pályázat értékelőnek

A NORDA Nonprofit Kft. FELHÍVÁST tesz közzé az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció felhívásra  benyújtásra kerülő pályázatok értékeléséhez kapcsolódó szakértői listára való jelentkezésre.

A felhívás keretfeltételeit a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelete a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről (továbbiakban: eljárási rendelet), továbbá a nemzeti fejlesztési miniszter 24/2011. (V. 6.) NFM utasítása az egységes működési kézikönyv kiadásáról határozza meg.

1. Általános feltételek

A jelentkezőknek a szakértelem, projekt menedzsment és pénzügyi ismeretek igazolásával kapcsolatosan előírás a felsőfokú végzettség megléte és az érintett területen szerzett munkatapasztalat, amelyet a benyújtandó pályázati nyomtatványon kell feltüntetniük. A további szakmai minimum elvárásokat szakterületenként a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

Az érintett területen szerzett munkatapasztalat alatt az adott prioritás szakmaterületén végzett bármilyen nem adminisztratív munkát, EU támogatási programok tervezése vagy menedzsmentje területén végzett munkát és projektértékelés területén végzett munkát kell érteni.

Az elvárt munkatapasztalat min. 5 év.

Az előírt kritériumokat teljesítő, így a pályázatok értékelésére kiválasztható szakértők listáját az Irányító Hatóság hagyja jóvá.

A kiválasztott szakértőknek rendelkeznie kell továbbá az adott programozási dokumentumok és felhívások, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek ismeretével is, ezt az illetékes Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KSZ) vagy NFÜ az értékelők számára az értékeléshez kapcsolódó képzéssel biztosítja.

Az értékelők régiónként és konstrukciónként, illetve amennyiben a szakmai elvárások indokolják, felhívásonként regisztrálnak. Egy értékelő több konstrukcióban és/vagy régióban is regisztrálhat.

Egy adott pályázati felhíváshoz kapcsolódó értékelést csak olyan külső értékelő végezhet, aki az NFÜ által jóváhagyott szakértői listán szerepel, és aki az NFÜ vagy KSZ által megtartott képzésen igazoltan részt vett.

Az egyes projektek értékelőit projektenként szintén az Irányító Hatóság hagyja jóvá.

Meghirdetésre kerülő szakmacsoportok

Tekintettel a Regionális Fejlesztési Operatív Programok 2011-2013. időszakában meghirdetésre kerülő támogatási konstrukciókra és azok komponenseire, a szakértői jelentkezések az alábbi szakmacsoportokba lehetséges.

I. kategória

A jelentkező szakértőknek az alábbi szakmacsoportok közül legalább egyet meg kell jelölnie:

 • gazdaságfejlesztési szakértő,
 • környezetvédelmi szakértő,
 • közlekedésfejlesztési szakértő,
 • térségfejlesztési, településfejlesztési szakértő,
 • humán erőforrás fejlesztési (oktatási, képzési) szakértő,
 • egészségügyi, – ellátórendszer-fejlesztési szakértő
 • szociálpolitikai szakértő,
 • közművelődési, kulturális örökségvédelmi szakértő,
 • iparfejlesztési, innovációs szakértő,
 • vállalkozásfejlesztési szakértő,
 • turisztikai, idegenforgalmi szakértő.

II. kategória

Az alábbi szakmacsoportokra való jelentkezés csak az I. kategóriában megadottakkal együttesen lehetséges, tehát önmagában az alábbiakra nem lehet jelentkezni.

 • Marketing szakértő
 • Kereskedelemfejlesztési szakértő
 • Üzleti, pénzügyi-gazdasági szakértő
 • Műszaki-beruházási szakértő (mélyépítés)
 • Műszaki-beruházási szakértő (magasépítés)
 • Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő
 • Munkaerő piaci, foglalkoztatási szakértő
 • Oktatási szakértő (iskolarendszeren belüli oktatási szakértő, tanár, közoktatási szakértő)
 • Közlekedésfejlesztési szakértő kerékpárforgalmi hálózatfejlesztésben
 • Közlekedésfejlesztési szakértő közösségi közlekedés fejlesztésében
 • Közlekedésfejlesztési szakértő országos mellékúthálózat fejlesztésében
 • Közlekedésfejlesztési szakértő önkormányzati tulajdonú utak fejlesztésében

 3. Értékelők feladata

Az értékelők az értékelés folyamata során a befogadott projekteket az objektív és számszerűsíthető, illetve szubjektív tartalmi értékelési kritériumok alapján pontozzák, továbbá jelzik a tartalmi-szakmai megfelelőségi szempontokra vonatkozó szakmai véleményüket, döntési javaslatukat szükség esetén kiegészítve költségcsökkentési és szerződéskötési feltételekkel.

Az értékelők a KSZ döntése alapján részt vehetnek a teljességi ellenőrzésben is.

Az értékelők számára felkészítő megtartására kerül sor az IH vagy KSZ szervezésében. A felkészítőn az értékelők részvétele kötelező.

A projektek értékelését legalább egy külső szakértő teljes egészében el kell, hogy végezze.

Letölthető dokumentumok

Dokumentum letöltése2-szamu-melleklet-palyazati-nyomtatvany_szoc_rehab.doc

Dokumentum letöltéseSzakértői_felhívás_ÉMOP_Szoc_rehab.doc

4. Szakértői pályáztatás menete

A szakértői listára jelentkezni a kitöltött pályázati nyomtatvány és a csatolandó mellékletek határidőig történő benyújtásával lehet.

A jelentkezés és a jóváhagyás folyamatos.

A pályázatok végső benyújtási határideje: 2013. január 31.

További információ: http://www.norda.hu

A pályázatokat postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként kérjük feladni az alábbi címre: Észak-Magyarországi Operatív Program Norda Nonprofit Kft
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
Pf. 228.