palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tanácsadó és szolgáltató vállalkozások jelentkezését várja a Magyar Multi Program

Elismert, többéves szakmai tapasztalattal rendelkező tanácsadó és szolgáltató vállalkozások jelentkezését várja újonnan megjelenő pályázata keretében a Magyar Multi Program.

A Felhívás célja olyan szolgáltató-tanácsadó vállalkozások kiválasztása, amelyek tanácsadási szolgáltatást nyújthatnak a GINOP-1.1.8-19 és a GINOP-1.2.7-19 kódszámú felhívásokban kedvezményezett vállalkozások számára. A pályázati részvétel jogosultsági alapfeltétele, hogy a pályázó szolgáltató-tanácsadó vállalkozás az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott előminősítési eljárás keretében megszerezett előminősítő tanúsítvánnyal rendelkezzen. Az előminősített tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltató-tanácsadó vállalkozások által nyújtott szolgáltatások költsége lesz elszámolható a kkv-k számára. Az előminősítési rendszer első lépcsőjében, az előminősítési jogosultsági vizsgálata zajlik, a Magyar Multi Programban tanácsadóként történő részvételre való jogosultság megszerzéséhez. Azon előminősítést igénylő tanácsadók esetében, akik ezt saját döntésük alapján kérik, az előminősítési rendszer második lépcsőjében a benyújtott előminősítési igények szakértői értékelése történik meg azzal a céllal, hogy a kedvezményezett kkv-kat segítse annak eldöntésében, hogy melyik tanácsadóval dolgozzanak.

Tanácsadási fejlesztési csoportok és kategóriák
A pályázó szolgáltató-tanácsadó vállalkozás az alábbi kategóriákra bármely számban és kombinációban nyújthat be előminősítési igényt.

Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés

 1. Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
  • termeléstervezési és –szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai) rendszerek (pl. MES, SCADA) implementációjához kapcsolódó tanácsadás (beleértve digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez, optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás);
  • gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve „okos” gyártóeszközök, gyártóberendezések alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök, gyártóberendezések „okosítása” tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás);
 2. Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértv
  • meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe, új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos tanácsadás,
  • on-line integráltság elősegítéséhez (pl.: VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek) kapcsolódó tanácsadás
 3. Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
 4. Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás;
 5. Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés, beleértve
  • tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati alkalmazása és beépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek vagy szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása céljából;
  • új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek alapján történő (tovább)fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;
 6. Formatervezéssel, termék designnal kapcsolatos tanácsadás;
 7. Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás;
 8. Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.

Márka- és arculatépítés

 1. Marketing tanácsadás és márkaépítés, beleértve
  • marketing koncepció kialakítása;
  • marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása;
  • márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás;
  • szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;
  • versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás;
 2. Felhasználói élmény értékelése, illetve tervezése;
 3. Arculati és grafikai tervezés;
 4. Kommunikációs terv elkészítése;
 5. Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
 6. Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása.

Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás

 1. Stratégiai és üzleti tervezés, beleértve
  • vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és kapcsolódó tervezési folyamatok fejlesztése;
  • üzleti terv készítése, üzleti modellezés;
  • kockázati tanácsadás;
  • a szervezet üzleti tervével összhangban fejlesztési javaslatok kidolgozása, vonatkozó megvalósíthatósági számításokkal és részletes kapacitástervezéssel;
 2. Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás;
 3. Vállalati pénzügyi tanácsadás, beleértve
  • pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés;
  • tőkeszerkezet elemzés (pl.: saját tőke megtérülése, tőkeemelés és bevonás, kockázati tőke lehetőség) és tőkebevonáshoz kapcsolódó tanácsadás;
  • finanszírozási tanácsadás (pl.: likviditástervezés, forgóeszköz finanszírozás, forrás optimalizáció, banki restrukturálás);
  • költség- és eszközszerkezet optimalizálás;
  • pénzügyi, illetve hatékonysági mutatók összehasonlításán alapuló vállalati működési hatékonyságjavítás;
  • a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak, lehetőségeinek elemzése;
  • hitelfelvétel előkészítése, vonatkozó értékelések elkészítése;
  • beruházások, befektetések előkészítéséhez szükséges elemzések és értékelések kidolgozása, megtérülési számítások elvégzése;
  • kontrolling rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
  • vállalati vagyon (ingatlan) és eszközkezelés optimalizációjához kapcsolódó tanácsadás.

Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés

 1. Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértv
  • szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
  • a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
  • a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
  • szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
  • üzletmenet-folytonosági tanácsadás;
 2. A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás;
 3. Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve
  • menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői coaching;
  • a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
 4. Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése;
 5. Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása.

A szolgáltató-tanácsadó vállalkozások kiválasztása a jelentkezést követően két lépcsőben történik.

Az előminősítési rendszer első lépcsőjében a vállalkozások az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott előminősítési eljárás eredményeként jogosultságot szereznek a Magyar Multi Programban tanácsadóként való részvételre.

Második lépésben a tanácsadó vállalkozások kérhetik részletes szakmai minősítésüket. A szakmai minősítés eredményeként a tanácsadó vállalkozások minősítési pontszámot kapnak, amely ismert lesz a Magyar Multi Programban támogatott kkv-k előtt, akik így könnyebben eldönthetik, melyik szolgáltatóval kívánnak együttműködni fejlesztéseik megvalósítása érdekében.

A Magyar Multi Programban résztvevő kkv-k a szolgáltató-tanácsadó vállalkozásoknak köszönhetően technológiai adaptációt, humán erőforrás fejlesztést, termék- és szolgáltatásfejlesztést, hatékonyabb pénzügyi és stratégiai tervezést, illetve márka- és arculatépítés is megvalósíthatnak.

Az előminősítési igény benyújtására jogosultak köre: Előminősítési igényt nyújthat be bármely kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság

Az előminősítési jogosultsági vizsgálat alapkritériumai
Az előminősítési jogosultsági vizsgálat során az alábbi alapkritériumoknak szükséges megfelelni. Ezen kritériumok nem teljesítése az előminősítési igény automatikus elutasítását vonja maga után.

 • Előminősítési igényt kizárólag kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok nyújthatnak be.
 • Név és érvényes adószám megadása kötelező.
 • Legalább kettő teljes (2×365 nap) lezárt üzleti év szükséges.
 • Legalább 1 fő alkalmazotti létszám szükséges.
 • Nyilatkozni szükséges, hogy az előminősítést igénylő jogi személy nem tartozik a kizáró okok, illetve az összeférhetetlenségi okok hatálya alá.
 • Nyilatkozni szükséges, hogy ha az előminősítési kritériumoknak való megfelelést érintő változás áll be az előminősítést igénylő tanácsadó cég működésében, arról haladéktalanul tájékoztatja az IFKA-t, erről cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges e-mailben megküldeni az IFKA-nak.

Jelentkezési és értékelési határnapok a tanácsadóként előminősítésre pályázó vállalkozások számára

I. ütem:
Jelentkezési határnap: 2019. szeptember 27.
Értékelési határnap: 2019. október 22.

II. ütem:
Jelentkezési határnap: 2019. október 30.
Értékelési határnap: 2019. november 30.

III. ütem:
Jelentkezési határnap: 2019. december 16.
Értékelési határnap: 2020. január 15.

Letölthető dokumentumok

mmp_szakertoi_elominosites_palyazati_felhivas_20190905

MMP szakértői előminősítés – Pályázói mmp_szakertoi_elominosites_palyazoi_kezikonyv_20190905kézikönyv

A Magyar Multi Program keretében tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások előminősítésére 2019. szeptember 11-től az mmp.ifka.hu oldalon jelentkezhetnek az érdeklődők. A részletes pályázati felhívás, a pályázói kézikönyv, valamint további információk ugyanezen az oldalon érhetőek el.