palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat budapesti kulturális programok támogatására

Budapesti kulturális programok támogatására írt ki pályázatot művészet és közösségépítés témakörben a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány.

A pályázat célja
A Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány – a korábban Magyarországon aktív Soros Alapítványhoz hasonlóan – az eszmék és a társadalmi öntevékenység pluralizmusára épülő nyílt társadalom koncepciója alapján prioritásként kezeli a kulturális szféra szervezeteinek, alkotóinak támogatását. A szabad kulturális tevékenységet a demokratikus társadalmak fontos elemének tartjuk, mert épp úgy alkalmas új gondolatok közösségi megjelenítésére, mint a megszokott, hagyományos ötletek és értékek működéséről való reflexiók megfogalmazására.

Ezért összesen 30 millió forint értékben budapesti kulturális projekteket támogató pályázatot írunk ki, melyre az alábbi témákban várunk jelentkezéseket:

 • Budapest, mint élő tér
 • Vita színház
 • Zene és vitaest
 • Hagyomány és innováció: a “hely” emlékezete
 • Történetmondó fesztivál

Pályázati keretfeltételek
Ennek megfelelően a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány jelen felhívásával olyan kulturális projekteket megvalósító alkotó közösségeknek vagy egyéneknek nyújt támogatást, amelyek, illetve akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 1. A pályázó szervezet az elmúlt két évben a szervezet alapdokumentumában meghatározott célokkal egybevágó programokat sikerrel hajtott végre.
 2. A pályázó szervezet bevételei több forrásból származnak.
 3. A benyújtott pályázatban leírt tevékenység Budapest kulturális életéhez kapcsolódik

Az egyéni pályázókat arra kérjük, hogy pályázatuk mellé csatoljanak be részletes szakmai önéletrajzot.

A támogatás ideje alatt a támogatott szervezetek kötelezettségei

 • A pályázatban rögzített munkaterv végrehajtása
 • A program dokumentálása, eredményeinek publikálása.

A pályázat lebonyolítása, beadási határidő
A pályázatokat a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány munkatársai értékelik. Az eredményről minden pályázó írásbeli értesítést kap.
A pályázatok beérkezésének határideje 2017 október 6. déli 12 óra.
A pályázatokat elektronikus levélben, a következő elektronikus címre kell eljuttatni: kultura2017@opensocietyfoundations.org
Az értékelésben azok a pályázatok vesznek részt, amelyek a fenti email címre érkeznek, valamint a formai követelményeknek megfelelnek. A pályázatok beérkezéséről minden pályázó visszajelzést kap.
A támogatások folyósításának várható kezdete: a beérkezési határidőtől számított két hónap.

A pályázatok elbírálásának szempontjai

 • Az elbírálás részletes szempontjai:
 • a pályázatban szereplő program szakmai színvonala
 • a javasolt program eseményeinek, eredményeinek társadalmi hozzáférhetősége
 • a pályázó működésének eddigi eredményei
 • a pályázó szervezet működése, munkatársainak szakmai alkalmassága,
 • a támogatás felhasználására vonatkozó költségvetés megalapozottsága

Azonnali elutasításban részesülnek, azok a pályázatok, amelyek a formai követelményeknek nem felelnek meg.

Formai követelmények:

 • A pályázat előírt terjedelmi korlátainak betartása.
 • Az összesített költségvetési tábla benyújtása.

Az értékelés eredményével kapcsolatban fellebbezésre nincs mód, a döntést a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány nem indokolja. A nyertes pályázók listája, a pályázattal megvalósítandó cél és a támogatás összege megjelenik a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány honlapján az adott évben nyújtott támogatások nyilvánosságra hozatalakor.

A pályázati támogatások összege, időtartama, folyósítása

 • A jelen kiírásban odaítélt pályázati támogatás időtartama maximum 2018. december 31-ig tart.
 • A megpályázható támogatás felső határa pályázónként 3 millió forint, melyet a Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány vissza nem térítendő támogatás formájában biztosít a nyertes pályázók részére.
 • Az elnyert támogatást a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány az elfogadott költségvetés szerint, a szerződésben lefektetett módon, egy részletben folyósítja.

Sikeres pályázat esetén, a támogatási szerződés aláírását követően a nyertes szervezetek a megítélt támogatást előre, egy összegben kapják meg. A támogatást elnyert pályázók a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót kötelesek készíteni. A beszámoló elfogadásának feltétele a pályázati program folyamatos, a pénzügyi és szakmai tervnek megfelelő megvalósítása, valamint a támogatási szerződésben meghatározott beszámolók elkészítése.

A pályázati támogatások tartalma

A pályázati támogatás a következő költségkategóriákra használható fel:

 • Személyi költségek (pl. bér, szakértői, közreműködői díj)
 • Programköltségek (pl. kulturális rendezvények kidolgozása, megvalósítása, képzések lebonyolítása, hirdetéssel és egyéb információ terítéssel kapcsolatos költségek)
 • Beszerzési, beruházási költségek (pl. eszközök)

A pályázat benyújtásának követelményei
A pályázó szervezeteknek olyan, maximum 3 oldalas (A4 formátum, a három oldalon összesen maximum 1600 szó) pályázatot kell benyújtaniuk, amely bemutatja a megvalósítani kívánt programot, informál a megvalósítás módjáról, indokolja a program szükségességét valamint bemutatja annak várható hatását. A Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén a pályázóktól további információt kérjen beadott terveikre vonatkozóan.

A pályázat tartalma, elemei

 1. A pályázó működésének eddigi eredményei
 2. A pályázó szervezet, együttműködő közösség vagy egyén szakmai bemutatása, küldetése, céljai, tevékenységi területe, eddig elért legfontosabb eredményei.
 3. A pályázattal megvalósítani kívánt program, esemény, alkotás részletes leírása
 4. Költségvetés (a megadott tábla szerint)

Letölthető dokumentum

arts-community-programs-guidelines-hu-20170918

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek

 • Pályázati adatlap
 • A pályázó szervezet alapító okirata (másolatban)
 • A 2016-os évről szóló Közhasznúsági Jelentés, illetve nem közhasznú szervezetek esetében a 2016-os évre vonatkozó pénzügyi beszámoló (másolatban)
 • A pályázó szervezet 2017. évi költségvetése (másolatban)

A pályázatokat elektronikus levélben, a következő elektronikus címre kell eljuttatni: kultura2017@opensocietyfoundations.org.

Az értékelésben azok a pályázatok vesznek részt, amelyek a fenti email címre érkeznek, valamint a formai követelményeknek megfelelnek. A pályázatok beérkezéséről minden pályázó visszajelzést kap.

A támogatások folyósításának várható kezdete: a beérkezési határidőtől számított két  hónap.

A pályázatokat a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány munkatársai értékelik. Az eredményről minden pályázó írásbeli értesítést kap.

A nyertes pályázók listája, a pályázattal megvalósítandó cél és a támogatás összege megjelenik a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány honlapján az adott évben nyújtott támogatások nyilvánosságra hozatalakor.

Pályázat budapesti kulturális programok támogatására