palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat építészeti témájú online és offline sajtótermékek támogatására

Az NKA Építőművészet kollégiumának pályázati kiírása nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős tudományos ismeretterjesztő, kulturális, társadalmi és művészeti értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek támogatására.

Pályázatot benyújtani (1.) nyomtatott sajtótermékek és (2) Internetes sajtótermékek megjelentetésének támogatására lehet.

1. Nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatására.
Építőművészeti témájú nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatására.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 11.000.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
Altéma kódszáma: 101101/110

Pályázók köre:
Szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a sajtótermék-kiadási tevékenység és/vagy sajtótermék megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve. Az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz.
Egyéni vállalkozók, akik sajtótermék -kiadási tevékenységgel rendelkeznek, melyről az igazolást (hatósági bizonyítvány) fel kell tölteni a pályázathoz.

Pályázatot kizárólag a sajtótermék Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál és/vagy jogelődjeinél bejegyzett kiadója nyújthat be.

A Kollégium csak azon sajtótermék megjelentetését támogatja, amely a pályázat benyújtása előtti évben már rendelkezett megjelent lapszámmal.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2020. január 1. – 2020. december 31.

Finanszírozás módja:

A költségvetési támogatás folyósítására

  • 3.000.000 Ft-ot el nem érő támogatási összeg esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § szerinti támogatási előlegként;
  • a 3.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó állami támogatás esetében a támogatási szerződésben meghatározott módon, támogatási előlegként, valamint az Ávr. 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor.

2. Internetes sajtótermékek megjelentetésének támogatására.

Építőművészeti témájú online sajtótermékek megjelentetésének támogatására.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4.700.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
Altéma kódszáma: 101201/110
Pályázók köre: Szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a sajtótermék- kiadási tevékenység és/vagy sajtótermék megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve. Az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén – kivéve egyéni vállalkozó – az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz.
Egyéni vállalkozók, akik sajtótermék-kiadási tevékenységgel rendelkeznek, melyről az igazolást (hatósági bizonyítvány) fel kell tölteni a pályázathoz.

Pályázatot kizárólag a pályázott sajtótermék Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál és/vagy jogelődjeinél bejegyzett kiadója nyújthat be.

Felhívjuk  a pályázók figyelmét:

A Kollégium kizárólag új és saját tartalom megjelentetését támogatja (konzervtartalmak, átvett tartalmak, hírek újraközlése nem támogatott).
A nyomtatott lapok archiválására szolgáló internetes felületek és/vagy a nyomtatott sajtótermékek puszta internetes verziójaként érthető, a print terméktől jelentősen eltérő profillal, tartalomszolgáltatással nem rendelkező portálokat nem támogatjuk. Nyomtatott sajtótermék tartalmának online-megjelentetésére csak abban az esetben pályázhat, ha a lap az online változatban a print kiadástól jelentősen eltérő és változatos tartalmat szolgáltat. Az online-archiválás költségeit a nyomtatott sajtótermékek megjelentetési költségei között szükséges kimutatni.
A Kollégium csak azon online sajtótermékeket támogatja, amelyek a pályázat benyújtásakor már élő honlappal rendelkeznek.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2020.01.01. – 2020.12.31.

Finanszírozás módja:

A költségvetési támogatás folyósítására

  • 3.000.000 Ft-ot el nem érő támogatási összeg esetében az Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként;
  • a 3.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó állami támogatás esetében a támogatási szerződésben meghatározott módon, támogatási előlegként, valamint az Ávr. 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2020. április 13-án éjfélig lehet.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 550-2603-as, (36-1) 550-2803-as számokon kaphatnak.

Pályázat építészeti témájú online és offline sajtótermékek támogatására