palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Európai platformok számára

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) közzétette a Kreatív Európa Kultúra alprogram műfordítási projektek területének űrlapjait.

Pályázat Európai platformok számára – EACEA 06/2017

Pályázatra jogosultak

A program olyan platformok előtt áll nyitva, amelyek egy koordináló szervből és legalább 10, a rendelet 2. cikkében meghatározott kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő tagszervezetből állnak, amelyek hivatalos székhellyel rendelkeznek a Kultúra alprogramban részt vevő valamelyik országban.
A koordináló szerv a pályázatok benyújtási határidejének napján legalább két évre visszamenőleg bizonyítani tudja jogi személyként folytatott működését. A tagszervezeteknek legalább 10 különböző részt vevő országban kell hivatalos székhellyel rendelkezniük, amelyek közül legalább 5-nek uniós tagállamnak vagy EFTA-országnak kell lennie Ahhoz, hogy támogatásban részesülhessenek, a platform résztvevőinek már a pályázat benyújtásakor meg kell felelniük a koordináló szerv által a pályázatban meghatározott kritériumoknak. Nem pályázhatnak azon platformok, amelyeknek kizárólag az audiovizuális ágazatból vannak résztvevői.
Pályázhatnak azon platformok, amelyek résztvevői elsősorban nem audiovizuális ágazatokból kerülnek ki, de amelyeknek az audiovizuális ágazatból is vannak résztvevői.
Természetes személyek nem pályázhatnak támogatásra.

Támogatható tevékenységek

A koordináló szervnek a következő tevékenységeket kell lehetővé tennie:

 • A platform résztvevőinek meghatározott kritériumok alapján történő meghatározása, kiválasztása és ellenőrzése.
 • A platform résztvevői tevékenységeinek, valamint a platform fenntartható fejlődésével kapcsolatos tevékenységek összehangolása, nyomon követése, népszerűsítése, értékelése és ellenőrzése.
 • A kommunikációs és márkaépítési stratégia kidolgozása és végrehajtása, valamint egy európai minőségi védjegy létrehozása.
 • A művészek és alkotók ‒ különösen az újonnan megjelenő tehetségek ‒, valamint alkotásaik népszerűsítése.
 • Új közönség kialakítása és felépítése.
 • Hálózatépítési tevékenységek: tájékoztatás, ösztönzés és kommunikáció.
 • Pénzügyi támogatás nyújtása az alább felsorolt támogatható tevékenységeket végrehajtó platform résztvevőinek:
  • valódi európai művek létrehozása közös művészeti és kulturális megközelítés alapján;
  • az európai alkotók és művészek mobilitásának és ismertségének, valamint alkotásaik terjesztésének előmozdítása, különös tekintettel azokra, akik nemzetközi szinten nem ismertek;
  • más európai országokból újonnan megjelenő tehetségek legalább 30%-ának nagyobb mértékű népszerűsítése és bemutatása;
  • közönségfejlesztés, többek között új közönség felépítése, különös tekintettel a fiatalokra;
  • ismeretterjesztő és a tudatosság növelését célzó tevékenységek, különösen a fiatalok számára;
  • az európai értékek és különböző kultúrák ismertebbé tétele, annak elősegítése, hogy a polgárok jobban azonosuljanak az Unióval;
  • új üzleti modellek, többek között innovatív terjesztési modellek kifejlesztése.

Az európai platformoknak szóló program egy négyéves partnerségi keretmegállapodás segítségével valósul meg.

A projektek maximális időtartama és a költségek elszámoltathatóságának időszaka 4 darab 12 hónapos időszak lehet. Az FPA első évében az intézkedésnek 2017. április és december között kell elindulnia.

Már 3 elkezdett projekthez azonban csak akkor adható uniós támogatás, ha a pályázó bizonyítani tudja, hogy a projektet már a megállapodás aláírása előtt el kellett kezdeni, de a projekteket semmi esetre sem lehet elkezdeni a támogatási kérelem benyújtási határidejének lejárta előtt. A Kultúra alprogram nem támogat pornográf, rasszista vagy erőszakot pártoló projekteket. A Kultúra alprogram elsősorban nonprofit projekteket támogat.

A 2017-os felhívásra előirányzott teljes költségvetés becsült összege 5,5 millió EUR.

Az Európai Unió által pályázatonként nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg az 500 000 EUR-t, illetve az összes elszámolható költség 80%-át, attól függően, hogy melyik az alacsonyabb.

A platformok résztvevőinek nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg a 60 000 EUR-t tagszervezetenként és kapcsolódnia kell a platformok résztvevőinek a pályázati felhívásban meghatározott tevékenységeihez.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtási határideje 2017. április 6., közép-európai (brüsszeli) idő szerint déli 12.00 óra.

A pályázati űrlapot és minden mellékletét online kell benyújtani, ügyelve a helyes, megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlap használatára, valamint az összes vonatkozó és alkalmazandó melléklet és igazoló dokumentum szerepeltetésére.

Az elektronikus pályázati űrlap a következő internetes címen lesz elérhető: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

A pályázati űrlapok az alábbi internetes címen már megtalálhatók: http://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/funding/european-platforms-062017_en 6.

További információ A részletes pályázati feltételek a konkrét iránymutatásokban találhatóak a következő weboldalon: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Elérhetőség e-mailben: EACEA-CREATIVE-EUROPE-PLATFORMS@ec.europa.eu A Kreatív Európa programról bővebb tájékoztatást itt kaphat: Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Pályázat Európai platformok számára