palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat határon túli gyermek és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatására

ncsszi pályázatokA pályázat támogatni kívánja az olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével – kizárólag Magyarország közigazgatási határán túl megvalósuló – rendezvényeket, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

A pályázat kódja: IFJ-GY-14-A

Választható programtípusok: ifjúsági  programok,  programsorozatok  (szakmai  műhelyek,  találkozók,  tanulmányutak, tapasztalatcserék, helyi párbeszéd elősegítése, stb.)

A  pályázaton  maximum  700.000  Ft,  azaz  Hétszázezer  forint vissza  nem  térítendő  támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke:
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a. A  saját  forrás  legalább  50  %-nak  készpénzben  kell  rendelkezésre  állnia,  a fennmaradó  részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.

 

A Pályázók köre:
Jelen  pályázati  kiírás  keretében  olyan  önálló  jogi  személyiséggel  rendelkező  határon  túli ifjúsági  és  jellemzően  az  ifjúsággal  (15-29  év  közötti  korosztály  tagjaival)  foglalkozó közösségek    vagy  szervezetek  pályázhatnak,  amelyek  rendelkeznek  Magyarországon  jogi személyiséggel  rendelkező  befogadó  szervezettel.

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. március 03.  23:59 perc

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

A pályázatok támogatására 25 000 000,- Ft áll rendelkezésre.

Bővebben: www.ncsszi.hu