palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat hungarikum tanúsító védjegy grafikájának kidolgozására

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot ír ki a hungarikum tanúsító  védjegy grafikájának kidolgozására.
A pályázat kiírója 
A pályázat kiírója a Vidékfejlesztési Minisztérium,amely a nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján a Hungarikum Bizottság titkársági feladatait ellátja.
A pályázat tárgya 
Az Országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény kapcsán kinyilvánította, hogy a magyar nemzeti értékek és ezen belül a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek, amelyeket az összetartozás, azegység és a nemzeti tudat erősítése érdekében össze kell gyűjteni. A  hungarikumolyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak számon, vagy amely védett természeti érték, vagy amely kiváló nemzeti érték.
A hungarikum tanúsító védjegy grafikájának ki kell  fejeznie a törvény szerinti hungarikum fogalomhoz kapcsolódó szellemiséget, meg kell testesítenie és szimbolizálnia annak jellemzőit.
Általános elvárások a grafika kapcsán 
A grafika kialakításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
 • legyen egyszerű, „elsőlátásra” jól érthető, kis méretben is jól felismerhető, minden reklámhordozón és minden szokásos felhasználási formában könnyen alkalmazható és bármely nyomdai felhasználásra alkalmas;
 • szín- és formavilága legyen jellemzőa hungarikumok szellemiségére;
 • legyen könnyen azonosítható és  más hasonló védjegyektől jól elkülöníthetőszínes és fekete-fehér megjelenési formában is;
 • tartalmazza a „hungarikum” kifejezést;
 • alkalmas legyen a magyarság csúcsteljesítményének kifejezésére és azonosítására;
 • kerülje az elmúlt évtizedekben elterjedt, a magyarságról nem valós képet festő,  sablonossá vált megjelenési formákat.
A grafikai terveket nyomtatott és digitális formában kell benyújtani, a felhasznált színek „Pantone” számának megadásával. A grafika maximum 4 színből állhat plusz a fekete. A védjegy megjeleníthető fekete-fehér színben is ezért a pályázónak be kellmutatnia a grafikát
fehér alapon fekete, illetve fekete alapon fehér formában is. A grafikát nyomtatott formában maximum 2 cm-es átmérő nagyságban is ábrázolni kell.
A pályázat benyújtása 
A pályázati csomagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 • 1 db CD (jeligével/jeligékkel feliratozva), amely tartalmazza a grafikai anyagot pdf formátumban;
 • Grafikai anyag bemutatása nyomtatott formában (jeligével feliratozva):
 • 1 db színes nyomat A4-es méretben, 3 példányban;
 • 1 db fekete-fehér nyomat A4-es méretben, 3 példányban;
 • 1 db negatív nyomat A4-es méretben, 3 példányban;
 • 1 db, a grafika színes, fekete-fehér és negatív nyomatát, mindegyiket kis méretben, max. 2 cm átmérővel tartalmazó A4-es lap, 3 példányban.
 • Zárt borítékban a pályázó adatait (név és elérhetőség: postai és e-mail cím, telefonszám), valamint a kitöltött és aláírt pályázati nyilatkozatot. A borítékon fel kell tüntetni a grafika vagy a grafikák jeligéjét.
Egy pályázó több grafikai anyaggal is pályázhat, ekkor a különbözőgrafikai anyagokat külön-külön jeligével kell ellátnia. A pályázati csomagon fel kell tüntetni a „hungarikum tanúsító védjegy – grafikai pályázat” feliratot, valamint, a feladó neve helyén, a grafika jeligéjét.
Postacím: 
Vidékfejlesztési Minisztérium
Élelmiszer-feldolgozási Főosztály
1860 Budapest
Leadási cím, személyes leadás esetén: 
Vidékfejlesztési Minisztérium
Élelmiszer-feldolgozási Főosztály
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Hétfő-csütörtök: 8.00-16.30
Péntek: 8.00-14.00
A pályázat postára adásának vagy személyes leadásának határideje: 2013. május 2.
A pályázat elbírálása 
A beérkezett grafikai pályamunkák – az anonimitás megtartásával, jelige alapján – formai ellenőrzés után, több független szakértői körben kerülnek értékelésre és rangsorolásra, majd a Hungarikum Bizottság javaslata alapján az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter dönt a nyertes grafikáról. A pályázók e-mailben kapnak értesítést a miniszter döntéséről. A döntéssel szemben kifogásnak nincs helye. A pályázat eredménytelensége esetén meghívásos pályázat meghirdetésére kerül sor.
Díjazás 
A nyertes pályázó az alábbi elismerésben részesül:
 • a nyertes pályamunka készítője a grafika felhasználásra alkalmas formájának – vektorgrafikus formátum – átadása után bruttó 800.000 Ft-os díjban részesül, amely  magában foglalja a védjegy grafikai anyagának végleges kidolgozását és a grafika teljes körű, kizárólagosan a Vidékfejlesztési Minisztérium számára engedélyezett felhasználási jogának ellenértékét, valamint a védjegy arculati kézikönyvének kidolgozását.
Letölthető dokumentumok
További információk és feltételek 
 • A pályázaton való részvétel ingyenes.
 • A pályázati határidőlejárta után postára adott, valamint hiányosan kitöltött, vagy a  pályázati felhívásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni. A Kiíró kizárja a hiánypótlás lehetőségét.
 • A pályázó a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati
 • feltételeket, elfogadja, hogy a Kiíró teljes körűen rendelkezik a győztes grafika felhasználási és publikálási jogaival. A Kiíró a felhasználás részletes feltételeiről a nyertes pályázóval szerződésben állapodik meg.
 • A pályázó nyilatkozik arról, hogy a beadott pályázati munka más személy jogát nem sérti, valamint más személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná.
Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati felhívás részét képező nyilatkozatban vállal.
 • A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázódíjat nem kaphat. Amennyiben ez a későbbiekben válik ismertté, a pályázó köteles a díjat  visszafizetni és a Kiíróval szemben más személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindenneműkövetelésért helytállni.
 • A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy  amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A Kiíró döntése ellen kifogásnak helyenincs.
 • A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a hungarikum@vm.gov.hu e-mail címre küldött, az érdeklődőelérhetőségeit (telefon, e-mail) tartalmazó megkeresések  alapján áll módunkban válaszolni.

Forrás: http://www.kormany.hu